Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на компютъра VAIO > Използване на вградената камера n 42 N Използване на вградената камера Компютърът е оборудван с вградена камера. С комуникационен софтуер, като например Windows Live Messenger, можете да осъществите видео разговор през интернет. За подробна информация относно използването на софтуера вж. помощния файл към него. ✍ Индикаторът на вградената камера свети, когато тя се използва. Софтуерът, инсталиран на компютъра, зависи от конфигурацията на вашия компютър. Провеждане на видео разговор с Windows Live Messenger 1 Щракнете върху Старт, Всички програми и Windows Live Messenger. ✍ Необходимо е да влезете в Windows Live Messenger, за да проведете видео разговор. Показване на изображения от вградената камера 1 Щракнете върху Старт, Всички програми, ArcSoft Webcam Suite и WebCam Companion 4. 2 Щракнете върху Capture. ✍ Ако не можете да заснемате изображения правилно, например ако заснетите изображения не се показват гладко, щракнете върху текущата разделителна способност на заснеманото изображение в горния десен ъгъл на главния прозорец и намалете разделителната способност.

Използване на компютъра VAIO > Използване на оптичното дисково устройство n 43 N Използване на оптичното дисково устройство Компютърът е оборудван с оптично дисково устройство. Някои от функциите и опциите в този раздел може да не са налични на вашия компютър. Вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър. Вкарване на диск 1 Включете компютъра. 2 Натиснете бутона за изваждане на устройството (1), за да отворите устройството. Тавата на устройството се плъзга навън.