Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на компютъра VAIO > Използване на други модули/карти с памет n 60 N Поставяне на SD карта с памет 1 Намерете слота за SD карта с памет. 2 Хванете SD картата с памет така, че стрелката да сочи към слота. 3 Внимателно плъзнете SD картата с памет в слота, докато тя щракне на място. Не я вкарвайте със сила в слота. ✍ Когато вкарате носител SD карта с памет в слота за първи път, може да получите подкана да инсталирате софтуерен драйвер за него. Ако получите подкана, следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате съответния софтуер. Иконата на SD картата с памет ще се покаже в прозореца Компютър, след като я поставите в слота.

Използване на компютъра VAIO > Използване на други модули/карти с памет n 61 N Изваждане на SD карта с памет 1 Намерете слота за SD карта с памет. 2 Проверете дали индикаторът за използване на носителя е изключен. 3 Натиснете SD картата с памет към компютъра и я пуснете. SD картата с памет ще се извади. 4 Издърпайте SD картата с памет от слота.