Views
6 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на компютъра VAIO > Използване на безжична LAN n 68 N Стартиране на комуникации по безжична LAN Необходимо е първо да установите безжична LAN комуникация между вашия компютър и дадена точка на достъп (не е доставена в комплекта). Вж. Помощ и поддръжка на Windows за повече информация. За помощ при настройване на безжична мрежа щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Easy Connect, след което следвайте инструкциите на екрана Easy Internet Connection Setup. ! За повече информация за избора на канал, който да използва точката на достъп, вж. ръководството, придружаващо точката на достъп. За стартиране на безжичната LAN връзка 1 Уверете се, че е настроена точка на достъп. За повече информация вж. ръководството, придружаващо точката на достъп. 2 Включете превключвателя WIRELESS. 3 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Smart Network или щракнете върху иконата VAIO Smart Network в лентата на задачите. 4 Щракнете върху превключвателя до Wireless LAN, за да го превключите на On в прозореца VAIO Smart Network. Уверете се, че индикаторът WIRELESS свети. 5 Щракнете върху или на лентата на задачите. 6 Изберете желаната точка на достъп и щракнете върху Свържи се.

Използване на компютъра VAIO > Използване на безжична LAN n 69 N Спиране на комуникации по безжична LAN За спиране на безжичната LAN връзка Щракнете върху превключвателя до Wireless LAN, за да го превключите на Off в прозореца VAIO Smart Network. ! Изключването на функцията за безжична LAN, докато се използват дистанционно документи, файлове или ресурси, може да доведе до загуба на данни.