Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Избор на режими на дисплея n 84 N Избор на режими на дисплея Когато е свързан външен дисплей, можете да изберете или екрана на компютъра, или свързания дисплей, който да използвате като основен монитор. ✍ Може да не можете да изведете едно и също съдържание на екрана на компютъра и на външния дисплей или проектор едновременно в зависимост от вида на външния дисплей или проектор. Преди да включите компютъра, включете външния дисплей. Избор на режим на показване с клавишите Fn + F7 Можете да изберете режима на показване с клавишите Fn + F7. За допълнителна информация вж. Комбинации и функции с клавиша Fn (стр. 34). Избор на режим на показване от настройките на дисплея 1 Щракнете с десен бутон върху работния плот и изберете Разделителна способност на екрана. 2 Щракнете върху падащия списък до Множество дисплеи, изберете желаната настройка, след което щракнете върху OK.

Използване на периферни устройства > Използване на функцията за множество монитори n 85 N Използване на функцията за множество монитори Функцията за множество монитори ви позволява да разпределите части от работния плот между отделни дисплеи. Например, ако сте свързали външен дисплей с компютъра, екранът на компютъра и външният дисплей могат да функционират като един работен плот. Можете да местите курсора от единия на другия дисплей. Това ви дава възможност да приплъзвате обекти, като например прозорец на отворено приложение или лента с инструменти, от единия дисплей на другия.