Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Задаване на парола n 94 N Добавяне на парола при включване (парола за потребители) ! Преди да зададете парола за потребители, задайте парола за компютъра. 1 Включете компютъра и натиснете клавиша F2 няколко пъти, докато емблемата на VAIO изчезне. Ще се появи екранът за настройка на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и опитайте отново. 2 Въведете паролата за компютъра, след което натиснете клавиша Enter. 3 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Security, за да се покаже разделът Security, изберете Set User Password, след което натиснете клавиша Enter. 4 В екрана за въвеждане на парола въведете паролата два пъти и натиснете клавиша Enter. Паролата може да се състои от максимално 32 буквено-цифрени знака (включително интервали). 5 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, след което натиснете клавиша Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter. Промяна/премахване на парола при включване (парола за компютъра) 1 Включете компютъра и натиснете клавиша F2 няколко пъти, докато емблемата на VAIO изчезне. Ще се появи екранът за настройка на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и опитайте отново. 2 Въведете паролата за компютъра, след което натиснете клавиша Enter. 3 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Security, за да се покаже разделът Security, изберете Set Machine Password, след което натиснете клавиша Enter. 4 В екрана за въвеждане на парола въведете текущата парола веднъж, а новата парола два пъти, след което натиснете клавиша Enter. За да махнете паролата, оставете полетата Enter New Password и Confirm New Password празни и натиснете клавиша Enter. 5 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, след което натиснете клавиша Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.

Персонализиране на компютъра VAIO > Задаване на парола n 95 N Промяна/махане на парола при включване (парола за потребители) 1 Включете компютъра и натиснете клавиша F2 няколко пъти, докато емблемата на VAIO изчезне. Ще се появи екранът за настройка на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и опитайте отново. 2 Въведете паролата за потребители, след което натиснете клавиша Enter. 3 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Security, за да се покаже разделът Security, изберете Set User Password, след което натиснете клавиша Enter. 4 В екрана за въвеждане на парола въведете текущата парола веднъж, а новата парола два пъти, след което натиснете клавиша Enter. За да махнете паролата, оставете полетата Enter New Password и Confirm New Password празни и натиснете клавиша Enter. 5 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, след което натиснете клавиша Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.