Views
8 months ago

Sony XM-ZR704 - XM-ZR704 Mode d'emploi Bulgare

Sony XM-ZR704 - XM-ZR704 Mode d'emploi Bulgare

Sony XM-ZR704 - XM-ZR704 Mode d'emploi

Стерео усилвател Ръководство за експлоатация BG Бележка на потребителя Моделът и серийните номера се намират от долната страна на устройството. Запишете серийния номер в мястото по-долу. Обръщайте се към тези номера, когато се обаждате на вашия доставчик на Sony във връзка с този продукт. Номер на модела XM-ZR704 сериен номер _______________________________________________