Views
8 months ago

Sony XM-ZR704 - XM-ZR704 Mode d'emploi Bulgare

Sony XM-ZR704 - XM-ZR704 Mode d'emploi Bulgare

Precautions

Precautions Предпазни мерки • Това устройство е проектирано за работа само с отрицателно заземяване This unit 12 is V designed DC. for negative ground 12 V DC • Използвайте operation only. високоговорители с импеданс от 2 до 8 Ω (4 Use до 8 speakers Ω, когато with използвате an impedance като усилвател). of 2 to 8 Ω • Не (4 свързвайте to 8 Ω when активни used високоговорители as a bridging amplifier). (с вграден усилвател) Do not connect към терминалите any active за високоговорителите speakers (with built-in на устройството. amplifiers) to Ако the го направите, speaker terminals това може да of повреди the unit. високоговорителите. Doing so may damage the active speakers. • Избягвайте инсталирането на устройството на места, изложени Avoid installing на: the unit in areas subject to: -— високи high температури, temperatures като such например as from директна direct слънчева sunlight светлина or hot или air гореща from the въздушна heater струя от климатик, -— дъжд rain или or влага moisture -— прах dust или or мръсотия dirt. • Ако If your вашият car автомобил is parked е паркиран in direct на sunlight директна and слънчева there is a светлина considerable и ако температурата rise in temperature във вътрешността inside the на автомобила car, значително се повиши, оставете устройството да се охлади allow the unit to cool down before use. преди да започнете работа с него. • Когато When инсталирате installing устройството the unit horizontally, хоризонтално, be уверете sure not се че to не cover сте покрили the fins ребрата with the с подовата floor carpet настилка etc. и др. • Ако If this устройството unit is placed бъде поставено too close в близост to the car до автомобилна audio unit аудио or antenna, система или interference антена, възможно may occur. е да се In получат this case, смущения. relocate the В този amplifier случай поставете away from усилвателя the car по-далеч audio unit от аудио or antenna. системата или антената. • Ако If no към power автомобилната is being аудио supplied система to не the достига car audio захранване, unit, проверете връзките. check the connections. • Този усилвател притежава защитна верига*, която защитава транзисторите This power amplifier и високоговорителите employs a в protection случай на повреда circuit* с усилвателя. to protect Не the се transistors опитвайте да and тествате speakers защитната if the верига, като amplifier покривате malfunctions. вентилационните Do отвори not attempt или като to свързвате test the устройства protection с неправилни circuits by заряди. covering the heat sink or • Не connecting използвайте improper това устройство loads. със слабо захранване, защото оптималната Do not use му the работа unit зависи on a weak от доброто battery захранване. as its optimum • За performance ваша безопасност depends поддържайте on a good нивото power на силата supply. на звука на автомобилната аудио система в средно ниво, така че да For safety reasons, keep your car audio unit volume можете да чувате звуците около вас и автомобила. moderate so that you can still hear sounds outside your car. Смяна на бушона Ако бушонът изгори, проверете връзките на захранването и сменете Fuse Replacement и двата бушона. Ако бушонът отново изгори дори след If the като fuse сте blows, го сменили, check the възможно power е connection във вътрешността and replace на устройството both the fuses. да If се the е получила fuse blows повреда. again В after този replacement, случай се there консултирайте may be an internal с най-близкия malfunction. сервиз In на such Sony. a case, consult your nearest Sony dealer. Забележка за потребители от страните, които попадат под Notice директивите for customers: на Европейския the following съюз information is Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, only applicable Minato-ku, Токио, to equipment Япония. Оторизираният sold in countries представител за applying този продукт EU directives за ЕМС и безопасност на продукта е Sony Германия The manufacturer GmbH, Hedelfinger of this product Strasse is 61, Sony 70327 Corporation, Щутгарт, 1-7-1 Германия. Konan, Minato-ku, Относно сервизирането Tokyo, Japan. The и при Authorized проблеми с гаранцията, моля, Representative обръщайте for се EMC към адресите, and product които safety са указани is Sony в Deutschland отделните сервизни GmbH, Hedelfinger книжни и гаранционни Strasse 61, 70327 карти. Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents. Предупреждение Когато сменяте бушона, уверете се, че използвате бушон, който Warning отговаря на ампреажа, указан на оригиналния бушон. Никога не използвайте When replacing бушон с the ампераж, fuse, be по-голям sure to от use този one на приложения matching бушон, the amperage защото това stated може above да повреди the fuse устройството. holder. Never use a fuse with an amperage rating exceeding the one supplied with the unit as this could damage the unit. * Защитна верига Този Protection усилвател circuit притежава защитна верига, която сработва This amplifier в следните is provided случаи: with a protection circuit that - когато operates устройството in the following прегрее. cases: - когато — when се the генерира unit is overheated променлив ток. - когато — when терминалите a DC current на is generated високоговорителите окъсят. Цветът — when на the индикатора speaker terminals POWER/PROTECTOR are short-circuited. ще се промени The color от of зелен the POWER/PROTECTOR в червен и устройството indicator ще will изключи. change Ако from това green се случи, to red, изключете and the unit свързаното will shut down. оборудване, извадете If this happens, касетата turn или off the диска connected и определете equipment, причината take out за повредата. the cassette tape Ако or усилвателят disc, and determine е прегрял, the cause изчакайте of the докато malfunction. устройството If the amplifier се охлади has overheated, преди отново wait да until го the използвате. unit cools down before use. Ако If you имате have въпроси any questions или проблеми, or problems свързани concerning с устройството, your unit that are които not това covered ръководство in this manual, не покрива, please консултирайте consult your nearest се с най-близкия Sony dealer. сервиз на Sony. Disposal Изхвърляне of Old на старо Electrical електрическо & Electronic и Equipment електронно (Applicable оборудване (Приложимо in the за European страните от Union Европейския and other съюз European и други countries европейски with страни, separate използващи collection система systems) за разделно събиране на отпадъци) Този This символ symbol на on устройството the product or или on на its неговата packaging опаковка indicates показва, that че this този product продукт shall не not трябва be treated да се третира as household като домашен waste. Instead отпадък. it Вместо shall be това, handed той over трябва to да the бъде applicable предаден collection в съответните point for the пунктове recycling за of рециклиране electrical and на electronic електрически equipment. и електронни By ensuring уреди. this product Изхвърляйки is disposed този of продукт correctly, на правилното you will help място, prevent вие potential предотвратявате negative consequences потенциални for негативни the environment последици and за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, human health, which could otherwise be caused by при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат. Рециклирането inappropriate waste на материалите handling of ще this помогне product. за запазването The recycling на of естествените materials will ресурси. help to conserve За по-подробна natural информация resources. For относно more рециклирането detailed information на този about продукт, recycling моля, свържете of this product, се с местния please градски contact your офис, local службата Civic за Office, изхвърляне your household на отпадъци waste или disposal с магазина, service or от the който shop сте where закупили you purchased продукта. the product. 6 BG

Връзки Части за инсталация и връзки ø 5 × 15 mm (× 4) 0.2 m Инсталация Преди инсталация • Монтирайте устройството или в багажника, или под седалката. • Внимателно изберете местоположението за инсталация, така че устройството да не пречи на нормалното шофиране и да не бъде изложено на директна слънчева светлина или гореща въздушна струя от климатик. • Не инсталирайте устройството под подовата изолация, защото разсейването на топлината от устройството ще бъде сравнително намалено. Първо поставете устройството на мястото, където смятате да го инсталирате, и след това маркирайте позицията на четирите дупки от винтовете върху монтажната плоскост (не е приложена в комплекта). После пробийте 3 mm дупка за всяка маркировка и поставете устройството на плоскостта с приложените винтове. Винтовете за монтаж са дълги 15 mm, затова се уверете, че монтажната плоскост е по-дебела от 15 mm. Монтирайте както е показано Внимание • Преди да извършите връзките, изключете заземяващия терминал на автомобилния акумулатор, за да предотвратите късо съединение. • Уверете се, че използвате високоговорители с адекватна мощност. Ако използвате високоговорители с малък капацитет, те могат да се повредят. • Това е фазо-преобразуващ усилвател. • Не свързвайте терминала # на системата високоговорители към корпуса на автомобила, и не свързвайте терминала # на десния високоговорител с този на левия високоговорител. • Инсталирайте входните и изходните кабели по-далеч от захранването, защото прокарването им близо един до друг може да произведе смущения. • Това устройство е мощен усилвател. То може да работи с пълния си капацитет, когато го използвате с кабелите за високоговорители, приложени към автомобила. • Ако вашият автомобил е снабден с компютърна система за навигация или друг вид, не премахвайте заземяващия кабел от автомобилния акумулатор. Ако изключите кабела, паметта на компютъра може да се изтрие. За да предотвратите късо съединение, когато извършвате връзки, изключете +12 V захранването, докато всички други кабели са свързани. 7 BG