Views
7 months ago

Miele Compact C2 Silence EcoLine - SDRK3 - Mode d'emploi

Miele Compact C2 Silence EcoLine - SDRK3 - Mode d'emploi

nl U kunt de

nl U kunt de robotstofzuiger weer activeren door op een willekeurige toets van de afstandsbediening te drukken of op een van de twee sensortoetsen op het display van het apparaat. Basisstation aansluiten (afb. 05 - 09) Open de opbergruimte aan de achterkant van het basisstation (afb. 05). Steek het stekkertje van het voedingselement in de aansluitbus die zich boven in de opbergruimte bevindt (afb. 06). Steek de bijgeleverde aansluitkabel in het voedingselement en de stekker in een contactdoos (afb. 07). De contactindicator op het basisstation licht rood op. Plaats het voedingselement in de opbergruimte van het basisstation en geleid de aansluitkabel door de uitsparing (afb. 08). Plaats het basisstation op een vlakke ondergrond tegen een vrije wand. Houd aan de voorkant een vrije ruimte aan van minimaal 1,5 m en rechts en links van minimaal 0,5 m (afb. 09). Accu opladen (afb. 10) De accu is bij uitlevering niet volledig opgeladen. Laad de accu voor het eerste gebruik helemaal op. U kunt de accu ook bij uitgeschakelde robotstofzuiger opladen (schakelaar OFF). De controlelampjes op de stofzuiger functioneren dan echter niet. Plaats de stofzuiger op de laadcontacten van het aangesloten basisstation. Pak de stofzuiger niet bij het stofreservoir vast. Het reservoir kan anders losschieten. De contactindicator op het basisstation dooft, zodra de stofzuiger correct gepositioneerd is. De accu wordt opgeladen en het controlelampje voor de oplaadstatus van de accu op het display knippert. Het opladen duurt maximaal 120 minuten en is afgerond als het betreffende controlelampje groen oplicht. Daarna kan de stofzuiger ongeveer twee uur zuigen. U kunt de accu ook zonder basisstation opladen. Steek het stekkertje van het voedingselement in de aansluitbus aan de zijkant van het apparaat (afb. 11). Steek de aansluitkabel in het voedingselement en de stekker in een contactdoos (afb. 07). Controlelampje oplaadstatus accu rood acculading ca. 0% - 20% oranje acculading ca. 20% - 50% groen acculading ca. 50% - 100% Dagtijd instellen (afb. 12) Gebruik de afstandsbediening om de dagtijd in te stellen. Druk drie seconden op de toets Clock. Op de klok knipperen de uren. Druk op de richtingstoets + of - om de uurwaarde in te stellen. 100

nl Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen. Op de klok knipperen de minuten. Druk op de richtingstoets + of - om de minuten in te stellen. Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen. Als u de dagtijd wilt wijzigen, gaat u te werk, zoals hiervoor is beschreven. Zuigbereik afbakenen (afb. 13) Het apparaat heeft een hoogte van 88 mm. De afstand tussen meubels waaronder gezuigd moet worden en de vloer moet minimaal 90 mm zijn. Als de stofzuiger ergens niet moet zuigen, kunt u dat gedeelte afbakenen. Leg de bijgeleverde magneettape met de groef naar beneden op de vloer. Het apparaat zal niet over de magneettape heen rijden. Als u de tape definitief wilt bevestigen, kunt u de bijgeleverde kleefstrips gebruiken. Meer magneettape kunt u in de Mieleonlineshop bestellen (www.mieleshop.com). Gebruik Blijf altijd bij de stofzuiger als deze een vertrek voor het eerst reinigt. U ziet dan of bepaalde hindernissen problematisch zijn. Verwijder de voorwerpen of baken het betreffende gebied met magneettape af. In- en uitschakelen Druk op de toets Power van de afstandsbediening. Het display wordt geactiveerd. Reiniging starten U kunt de reiniging in de standaard-reinigingsmodus Auto op twee manieren starten. Mogelijkheid 1 (afstandsbediening) Druk op de toets . Mogelijkheid 2 (display) Druk op het display op de sensortoets . Het te zuigen oppervlak wordt gereinigd. Na afloop van de reiniging (bij start van de reiniging vanaf het basisstation) Het apparaat keert automatisch terug naar het basisstation. 101