Views
7 months ago

Miele Compact C2 Silence EcoLine - SDRK3 - Mode d'emploi

Miele Compact C2 Silence EcoLine - SDRK3 - Mode d'emploi

nl Probleem Het

nl Probleem Het reinigingsresultaat is onvoldoende. De stofzuiger wordt niet opgeladen. Oorzaak en oplossing Het stofreservoir is vol. Leeg en reinig het stofreservoir. De borstelas is verontreinigd. Reinig de borstelas. De afdichting van het stofreservoir is verontreinigd. Reinig de afdichting. Het uitblaasfilter is verontreinigd. Vervang het uitblaasfilter. De borstelas is versleten. Vervang de borstelas. De afdichting van het stofreservoir is versleten. Vervang de afdichting. De zijborstels zijn versleten. Vervang de zijborstels. Het basisstation dan wel de robotstofzuiger is niet correct op de netspanning aangesloten. Sluit het basisstation zo aan als in de gebruiksaanwijzing is beschreven. Hetzelfde geldt voor de stofzuiger, zie "Vóór gebruik - Accu opladen". 112

nl Probleem Het apparaat keert na de reiniging niet naar het basisstation terug. Oorzaak en oplossing De standaard-reinigingsmodus Auto is op een willekeurig punt in het vertrek gestart. Het apparaat keert terug naar het startpunt. De reinigingsmodus Spot is gekozen. Het apparaat keert terug naar het startpunt. Er is onvoldoende licht voor het apparaat voor een correcte navigatie. Zorg voor genoeg licht. Het basisstation is niet correct aangesloten. Sluit het basisstation zo aan als in de gebruiksaanwijzing is beschreven. De sensoren van de stofzuiger zijn verontreinigd. Reinig de sensoren voorzichtig met een droog wattenstaafje. De verbinding van de infraroodzender van het basisstation met de robotstofzuiger is verbroken. Reinig de onderdelen voorzichtig met een zachte, droge doek. Controleer of voorwerpen de verbinding storen. Hindernissen op het te reinigen oppervlak beïnvloeden de navigatie. Observeer het apparaat tijdens de reiniging. Verwijder de hindernissen. Baken problematische hindernissen af met magneettape. Beperk de bodemvrijheid van het apparaat (zie "Gebruik - Maximale bodemvrijheid beperken"). 113