Views
7 months ago

Miele Compact C2 Silence EcoLine - SDRK3 - Mode d'emploi

Miele Compact C2 Silence EcoLine - SDRK3 - Mode d'emploi

nl - Een bijdrage aan de

nl - Een bijdrage aan de bescherming van het milieu Het verpakkingsmateriaal De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden voor recycling. Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de leverancier de verpakking terug. Als u de verpakking zelf wegdoet, informeer dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven. Het afdanken van een apparaat Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude apparaat bij het gewone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Doe uw oude apparaat daarom nooit bij het gewone huisafval. inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur. Vraag uw handelaar indien nodig om inlichtingen. De lithium-ion-accu bevindt zich in het accuvak aan de onderkant van de stofzuiger. Verwijder de accu uit de stofzuiger en de batterijen uit de afstandsbediening. Lever de oude accu en de batterijen op het daarvoor bestemde inzamelpunt in. Het afgedankte apparaat moet buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen. Verwijder uw oude apparaat dan ook nooit samen met het gewone afval, maar lever het in bij een gemeentelijk 98

nl Functie en eigenschappen van de robotstofzuiger Het apparaat is geschikt voor het dagelijks zuigen van laagpolig tapijt, vaste vloerbedekking en harde vloeren. Houdt u zich in de eerste plaats aan de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van de vloerbedekking. De robotstofzuiger heeft een camera en diverse sensoren. Tijdens het stofzuigen wordt het vertrek schematisch in het geheugen opgeslagen. Ook de aanwezige voorwerpen worden geregistreerd. Op basis van deze gegevens bepaalt de stofzuiger een efficiënt reinigingsschema voor de te zuigen oppervlakken. Bijgeleverde accessoires – Twee zijborstels – Twee reserve-uitblaasfilters – Afstandsbediening / twee batterijen – Basisstation inclusief reinigingsborstel – Voedingselement met stekker – Aansluitkabel met netstekker – Magneettape Vóór gebruik De afbeeldingen 1 - 13 behorend bij dit hoofdstuk vindt u op de laatste uitklappagina achter in deze gebruiksaanwijzing. Zijborstels plaatsen (afb. 01) Leg het apparaat met de onderkant naar boven op een vlakke, schone ondergrond. Pak de stofzuiger niet bij het stofreservoir vast. Het reservoir kan anders losschieten. Druk de twee bijgevoegde zijborstels correct en stevig op de daarvoor bestemde pennen. Let daarbij op de markeringen L en R. Beschermfolie verwijderen (afb. 02) Verwijder de beschermfolie van het basisstation en het oppervlak van de robotstofzuiger. Batterijen in de afstandsbediening plaatsen (afb. 03) Verwijder de afdekking van het batterijvak. Plaats de twee bijgeleverde batterijen. Let daarbij op de polariteit. Robotstofzuiger inschakelen (afb. 04) Druk op de schakelaar ON aan de zijkant van het apparaat. Op het display brandt het controlelampje dat de oplaadstatus van de accu aangeeft. Ook het controlelampje van de standaard-reinigingsmodus "Auto" brandt. Na ca. 60 seconden schakelt het apparaat over naar de stand-by-stand. Het controlelampje voor de oplaadstatus van de accu blijft branden. 99