Views
8 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Suédois

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Suédois

Välkommen! Tack för

Välkommen! Tack för att du valde denna CD-spelare från Sony. Du kan ta del av ännu fler funktioner om du har följande tillval: • CD/MD-enheter (både CD-växlare och CDspelare)* 1 . • CD TEXT-information (visas när en skiva med CD-TEXT* 2 spelas på en ansluten valfri CDenhet med funktionen CD TEXT ). • Valfria kontrolltillbehör Rotary commander RM-X4S Fjärrkontroll RM-X114 *1 Denna enhet fungerar bara tillsammans med andra Sony-produkter. *2 En CD TEXT-skiva är en audio-CD som bl.a. innehåller information om namnen på skivan, artisten och de olika spåren. Uppgifterna är inspelade på skivan. Den här etiketten finner du på undersidan av enhetens chassi. CAUTION INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN DO NOT STARE INTO BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS Den här etiketten finner du på enhetens interna chassi. 2

Innehållsförteckning Kontrollernas placering . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Råd om skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Komma igång Återställa enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ta bort frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ställa klockan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 CD-spelaren CD/MD-enhet (tillval) Spela en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Visningsalternativ i teckenfönstret . . . . . . . 10 Spela spår upprepade gånger — Repeat Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Spela spår i slumpvis ordningsföljd — Shuffle Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Namnge en CD — Disc Memo*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Söka skivor efter namn — List-up* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Välja att spela upp vissa spår — Bank* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 * Funktioner i valfria CD/MD-enheter Radio Lagra stationer automatiskt — BTM (Best Tuning Memory). . . . . . . 14 Ta emot lagrade stationer . . . . . . . . . . . . . . 14 Lagra endast önskade stationer . . . . . . . . . . 15 Ta in en station från en lista — List-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 RDS Översikt av RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Automatisk sökning för bästa mottagningsresultat — AF-funktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ta emot trafikinformation — TA/TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Förinställa RDS-stationer med AF/TAinställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ta in stationer efter programtyp — PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ställa klockan automatiskt — CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Andra funktioner Använda fjärrkontrollen Rotary Commander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Justera tonkontrollerna . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Snabbdämpa ljudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Ändra inställningarna för ljud och teckenfönster — Meny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Välja ljudmiljö — Min favoritposition (MBP) . . . . . . . . 23 Ställa in equalizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ytterligare information Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Ta ut enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Felindikationer/felmeddelanden . . . . . . . . 28 3