Views
8 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Grec

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Grec

Εάν πιέσετε

Εάν πιέσετε το άκρο (–) του (SEEK), µπορείτε να µετακινηθείτε και πάλι στα αριστερά. 3 Για να εισάγετε ολόκληρο το όνοµα, επαναλάβετε τα βήµατα 1 και 2. 5 Για να επιστρέψετε στη λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής CD, πιέστε (ENTER). Υποδείξεις • Για να διορθώσετε ή να διαγράψετε ένα όνοµα, απλά κάντε αντικατάσταση των χαρακτήρων ή εισάγετε “_”. • Υπάρχει και άλλος τρόπος να ξεκινήσετε την ονοµασία ενός CD: Πιέστε (LIST) για 2 δευτερόλεπτα, αντί να εκτελέσετε τα βήµατα 2 και 3. Μπορείτε επίσης να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πιέζοντας (LIST) για 2 δευτερόλεπτα, αντί να εκτελέσετε το βήµα 5. • Μπορείτε να δώσετε όνοµα σε ένα CD σε µια συσκευή χωρίς λειτουργία CUSTOM FILE, εάν αυτή είναι συνδεδεµένη µε µια συσκευή CD που διαθέτει τη λειτουργία. Το Disc Memo αποθηκεύεται στη µνήµη της συσκευής CD µε τη λειτουργία CUSTOM FILE. Σηµείωση Η επαναλαµβανόµενη αναπαραγωγή REP-1/ τυχαία αναπαραγωγή αναστέλλεται µέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία ονόµατος. Προβολή του Disc Memo Ως ένδειξη στην οθόνη, το Όνοµα δίσκου έχει πάντα προτεραιότητα έναντι των αρχικών πληροφοριών CD TEXT. Για Προβολή Συµβουλή Για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε άλλες ενδείξεις που µπορούν να εµφανιστούν, ανατρέξτε στη σελίδα 10. ∆ιαγραφή του Disc Memo Πιέστε (DISPLAY/PTY) κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου CD/CD TEXT 1 Πιέστε επανειληµµένα (SOURCE) για να επιλέξετε “CD”. 2 Πιέστε επανειληµµένα (MODE) για να επιλέξετε τη συσκευή CD, στην οποία είναι αποθηκευµένο το Disk Memo. 3 Πιέστε (MENU), κατόπιν πιέστε επανειληµµένα ένα από τα δύο άκρα του (DISC/PRESET) µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη “NAME DEL”. 4 Πιέστε (ENTER). 12 Εµφανίζονται τα αποθηκευµένα ονόµατα, ξεκινώντας από την πρώτη εισαγωγή. 5 Πιέστε επανειληµµένα ένα από τα δύο άκρα του (DISC/PRESET) για να επιλέξετε το όνοµα δίσκου που θέλετε να διαγράψετε. Εµφανίζονται τα αποθηκευµένα ονόµατα, ξεκινώντας από την πρώτη εισαγωγή. 6 Πιέστε (ENTER) για 2 δευτερόλεπτα. Το όνοµα διαγράφεται. Εάν θέλετε να διαγράψετε και άλλα ονόµατα, επαναλάβετε τα βήµατα 5 και 6. 7 Πιέστε δύο φορές (MENU). Η συσκευή επιστρέφει σε λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής CD. Σηµειώσεις • Όταν διαγράφετε το Disk Memo ενός δίσκου CD TEXT, εµφανίζονται οι αρχικές πληροφορίες CD TEXT. • Εάν δε βρίσκετε το Disk Memo που θέλετε να διαγράψετε, δοκιµάστε να επιλέξετε κάποια άλλη συσκευή CD στο βήµα 2. Εντοπισµός δίσκου µε το όνοµα — Λίστα (Για συσκευές CD µε τη λειτουργία CD TEXT/CUSTOM FILE ή συσκευές MD) Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία σε δίσκους, στους οποίους έχουν ανατεθεί προσωπικά ονόµατα* 1 ή σε δίσκους CD TEXT* 2 . *1 Εντοπισµός δίσκου µε το προσωπικό του όνοµα: όταν αναθέτετε ένα όνοµα σε ένα CD (σελίδα 11) ή MD. *2 Εντοπισµός δίσκων βάσει των πληροφοριών CD TEXT: όταν παίζετε ένα δίσκο CD TEXT σε µια συσκευή CD µε τη λειτουργία CD TEXT. 1 Πιέστε (LIST). Στην οθόνη εµφανίζεται το όνοµα που έχει ανατεθεί στον τρέχον δίσκο.

2 Πιέστε επανειληµµένα ένα από τα δύο άκρα του (DISC/PRESET) µέχρι να βρείτε το δίσκο που θέλετε. 3 Πιέστε (ENTER) για να παίξετε το δίσκο. Συµβουλή Ορισµένα γράµµατα δεν εµφανίζονται (εξαίρεση: Disk Memo). Επιλογή συγκεκριµένων κοµµατιών για αναπαραγωγή — Συστοιχία (Για συσκευές CD µε λειτουργία CUSTOM FILE) Εάν σηµειώσετε ένα όνοµα δίσκου, µπορείτε να ρυθµίσετε τη συσκευή να προσπερνά ή να παίζει τα κοµµάτια που θέλετε. 1 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του δίσκου στον οποίο θέλετε να δώσετε όνοµα. 2 Πιέστε (MENU), κατόπιν πιέστε επανειληµµένα ένα από τα δύο άκρα του (DISC/PRESET) µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη “BANK SEL”. 3 Πιέστε (ENTER). 4 ∆ώστε όνοµα στα κοµµάτια. 1 Πιέστε επανειληµµένα ένα από τα δύο άκρα του (SEEK) για να επιλέξετε το κοµµάτι στο οποίο θέλετε να δώσετε όνοµα. 2 Πιέστε επανειληµµένα (ENTER) για να επιλέξετε “PLAY” ή “SKIP”. 5 Επαναλάβετε το βήµα 4 για να επιλέξετε “PLAY” ή “SKIP” για όλα τα κοµµάτια. 6 Πιέστε δύο φορές (MENU). Η συσκευή επιστρέφει σε λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής CD. Σηµειώσεις • Μπορείτε να επιλέξετε “PLAY” και “SKIP” για µέχρι 24 κοµµάτια. • ∆εν µπορείτε να επιλέξετε “SKIP” για όλα τα κοµµάτια ενός CD. Αναπαραγωγή µόνο συγκεκριµένων κοµµατιών Μπορείτε να επιλέξετε: • “BANK-ON” — για να παίξετε τα κοµµάτια µε ρύθµιση “PLAY”. • “BANK-INV” (Inverse ή αντιστροφή) — για να παίξετε τα κοµµάτια µε ρύθµιση “SKIP”. 1 Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε (MENU) και µετά πιέστε επανειληµµένα ένα από τα δύο άκρα του (DISC/PRESET) µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη “BANK-ON,” “BANK-INV” ή “BANK-OFF”. 2 Πιέστε επανειληµµένα το άκρο (+) του (SEEK) µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή ρύθµιση. 3 Πιέστε (ENTER). Η αναπαραγωγή ξεκινά από το επόµενο κοµµάτι. Για να επανέρθετε σε λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής, επιλέξτε “BANK-OFF” στο βήµα 2. 13