Views
8 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Grec

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Grec

Kontrollernas placering

Kontrollernas placering Se angivna sidor för mer information. CD/MD : Under uppspelning RADIO : Under radiomottagning MENU : Under menyläget MBP 1 2 3 REP SOURCE PTY MENU D DISPLAY S SCROLL DISC/PRESET OPEN LIST EQ 7 MODE SEEK SOUND SEEK ENTER SHUF 4 5 6 AF TA OFF CDX-CA650X/CA650V/CA650 1 Volymkontroll 17 2 Knappen MBP 23 3 Z utmatningsknapp (finns på enhetens framsida, bakom frontpanelen) 9 4 Knappen SOURCE (Power on/Radio/CD/ MD) 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 23 5 Teckenfönstret 6 Mottagare för fjärrkontrollen 7 Knappen MENU 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 8 Knappen DISPLAY/PTY (visa ändrade lägen /programtyp) 10, 12, 16, 19 9 Knappen S (SCROLL) 10 q; Knappen OPEN 8, 9 qa Knappen LIST CD/MD 12 RADIO 15 qs Knappen EQ7 23 qd Knappen RESET (finns på enhetens framsida, bakom frontpanelen) 7 qf Nummerknappar CD/MD (3) REP 11 (6) SHUF 11 RADIO 14, 15, 17, 18 qg Knappen MODE CD/MD 10, 12 RADIO 14, 15, 17 qh Knappen SOUND 21, 23 qj Knappen AF 16, 18 qk Knappen TA 17, 18 ql Knappen OFF (Stopp/Power off)* 8, 9 w; Knappen ENTER CD/MD 12 RADIO 15, 19 MENU 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 * Tänk på följande om du installerar enheten i en bil som inte har ACC-läge (tillbehör) i tändningslåset När du stänger av tändningen ska du hålla knappen (OFF) på enheten nedtryckt under 2 sekunder så att klockan i teckenfönstret försvinner. Om klockan inte stängs av kan batteriet laddas ur. 4

Fjärrkontroll RM-X114 (tillval) PTY D DISPLAY S SCROLL OPEN DSPL MODE MENU SEEK SOUND DISC/PRESET LIST SEEK ENTER MENU PRESET + DISC + LIST AF TA OFF SEEK– SOURCE SEEK+ SOUND DISC – ENTER PRESET – OFF + VOL ATT (SEEK) (–): om du vill välja åt vänster/ . (DISC/PRESET) (+): om du vill välja uppåt (DISC/PRESET) (–): om vill välja nedåt 9 14, 15, 16 9, 11, 13, 19, 21, 22, 23 (SEEK) (+): om du vill välja åt höger/> I menyläget visas de knappar som går att välja för dessa fyra alternativ med ett “ M” i teckenfönstret. wa Knapparna DISC/PRESET (+/–) CD/MD 10, 12 RADIO 14, 15, 19 MENU 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 ws Knapparna SEEK (–/+) CD/MD RADIO MENU Fjärrkontrollens knappar styr samma funktioner som motsvarande knappar på enheten. 1 Knappen DSPL 2 Knappen MENU 3 Knappen SOURCE 4 Knapparna SEEK (