Views
8 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Grec

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Grec

Ändra inställningarna

Ändra inställningarna för ljud och teckenfönster — Meny Följande visningsalternativ kan ställas in: SET (Set Up) • CLOCK (sidan 9) • CT (Clock Time) (sidan 19) • BEEP – om du vill sätta på eller stänga av pipsignalen. • RM (Rotary Commander) – om du vill ändra manöverriktningen för Rotary Commanders kontroller. – Välj NORM om du vill använda Rotary Commander i det fabriksinställda läget. – Välj REV när du monterar Rotary Commander på höger sida av rattstången. DSPL (Teckenfönster) • D.INFO (Dual Information) – om du vill visa klocka och spelläge samtidigt (på). • AMBER/GREEN – om du vill ändra belysningsfärgen till gul eller grön (endast CDX-CA650). • DIM (Dimmer) – om du vill ändra teckenfönstrets ljusstyrka (endast CDX- CA650V). – Välj ON om du vill tona ned teckenfönstret. – Välj OFF om du vill inaktivera funktionen Dimmer. • M.DSPL (Motion Display) – om du vill välja läget Motion Display från 1, 2 och OFF. – Välj 1 om du vill visa dekorationslinjer i teckenfönstret och aktivera Demo display. – Välj 2 om du vill visa dekorationslinjer i teckenfönstret och inaktivera Demo display. – Välj OFF om du vill inaktivera funktionen Motion Display. • A.SCRL (Auto Scroll) – Välj ON om du vill gå i genom samtliga automatiskt visade namn som har fler än 8 tecken. – När Auto är inställd på från och disc/tracknamnet är ändrat, visas inte disc/tracknamnet. P/M (Play Mode) • LOCAL-ON/OFF (Local seek mode) (sidan 14) – Välj ON om du bara vill ta in stationer med starkare signaler. • MONO-ON/OFF (Mono-läge) (sidan 14) – Välj ON om du vill höra FM-utsändningar i mono. Välj OFF om du vill återgå till normalläge. • REG-ON/OFF (Regional) (sidan 16) 1 Tryck på knappen (MENU). Om du vill ställa in A.SCRL ska du trycka på (MENU) under uppspelning av CD/MD. 2 Tryck på någon av sidorna av (DISC/PRESET) upprepade gånger tills det önskade alternativet visas. 3 Tryck på (+)-sidan av (SEEK) om du vill välja önskad inställning (Exempelvis: ON eller OFF). 4 Tryck på knappen (ENTER). När inställningen är utförd återgår teckenfönstret till normalt spelläge. Obs! Visningsalternativet kan variera beroende på vilken typ av källa som används. Tips! Du kan smidigt växla mellan kategorierna (SET, DSPL, SND, P/M och EDIT) genom att trycka på någon av sidorna av (DISC/PRESET) under 2 sekunder. SND (Sound) • LOUD (Loudness) – om du höra bas och diskant även vid låga ljudnivåer. Såväl bas som diskant förstärks 22

Välja ljudmiljö — Min favoritposition (MBP) När du är ensam i bilen kan MBP ge dig den bästa ljudmiljön. MBP har två förinställda lägen som justerar balans och fader. Du kan lätt välja någon av med hjälp av MBP-knappen. Teckenföns Balansnivå Fadernivå tret Höger Vänster Främre Bakre MBP-A – 4 dB 0 0 – 4 dB MBP-B 0 – 4 dB 0 – 4 dB MBP-OFF 0 0 0 0 Tryck på (MBP) upprepade gånger för att få önskat lyssningsläge. Läget för MBP visas i teckenfönstret i den ordning de står i tabellen. Ställa in equalizer Du kan välja en equalizer-kurva för sju olika musiktyper (VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM, och XPLOD). Du kan lagra och justera equalizerns inställningar för frekvens och nivå. Välja equalizerns kurva 1 Tryck på (SOURCE) om du vill välja en källa (radio, CD/MD). 2 Tryck på knappen (EQ7) upprepade gånger tills du får fram den önskade kurvan. Varje gång du trycker på (EQ7) ändras visningsalternativen. Om du vill ta bort equalizer-effekten ska du välja OFF. Teckenfönstret återgår till normalt uppspelningsläge efter tre sekunder. Teckenfönstret återgår till normalt uppspelningsläge efter en sekund. Du kan justera balans och fader mer exakt genom att trycka på knappen (SOUND) (sidan 21). Obs! • När du ställer in BAL (balans) eller FAD (toning) i “Justera tonkontrollerna” (sidan 21) återställs inställningen för MBP till OFF (av). • När MBP är ställd på OFF, aktiveras inställningarna för BAL och FAD. Justera equalizerns kurva 1 Tryck på knappen (MENU). 2 Tryck på någon sida av ( DISC/PRESET) upprepade gånger tills EQ7 TUNE visas. Tryck sedan på (ENTER). 3 Tryck på någon av sidorna av (SEEK) om du vill välja önskad equalizerkurva och tryck sedan på (ENTER). Varje gång du trycker på (SEEK) ändras visningsalternativet. 4 Välja önskad frekvens och nivå. 1 Tryck på någon av sidorna av (SEEK) när du vill välja önskad frekvens. Varje gång du trycker på (SEEK) ändras frekvensen. 62 (Hz) y 157 (Hz) y 396 (Hz) y 1k (Hz) y 2.5k (Hz) y 6.3k (Hz) y 16k (Hz) fortsätt till nästa sida t 23