Views
9 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Néerlandais

Het frontpaneel

Het frontpaneel verwijderen Het frontpaneel van dit toestel kan worden verwijderd ter beveiliging tegen diefstal. Waarschuwingstoon Wanneer u het contact in de stand OFF zet zonder het frontpaneel te verwijderen, weerklinkt de waarschuwingstoon gedurende enkele seconden. Wanneer u een los verkrijgbare versterker aansluit en de ingebouwde versterker niet gebruikt, wordt de pieptoon uitgeschakeld. 1 Druk op (OFF)*. CD/MD-weergave of radio-ontvangst stopt (sleutelverlichting en display blijven aan). * Indien uw auto niet is voorzien van een contactslot met ACC stand, moet u het toestel afzetten door (OFF) 2 seconden lang in te drukken om te voorkomen dat de batterij uitgeput raakt. 2 Druk op (OPEN), schuif het frontpaneel naar rechts en trek voorzichtig aan de linkerkant van het frontpaneel. Het frontpaneel bevestigen Plaats de opening A in het frontpaneel op de stift B op het toestel en druk vervolgens lichtjes op de linkerkant. Druk op (SOURCE) (of plaats een CD) om het toestel te laten werken. B A x 1 2 Opmerking Plaats niets op de binnenkant van het frontpaneel. Opmerkingen • Als u het frontpaneel losmaakt terwijl het toestel nog aan staat, wordt het automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de luidsprekers worden beschadigd. • Druk niet te hard op het frontpaneel en het uitleesvenster. • Stel het frontpaneel niet bloot aan hitte/hoge temperaturen of vocht. Laat het niet achter in een geparkeerde auto of op het dashboard/de hoedenplank. Tip Neem het frontpaneel mee in het meegeleverde etui. 8

Klok instellen De digitale klok werkt met het 24-urensysteem. Voorbeeld: Stel de klok in op 10:08 1 Druk op (MENU) en vervolgens herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC/PRESET) tot “CLOCK” verschijnt. CD-speler CD/MD-apparatuur (los verkrijgbaar) Met dit toestel kunt u niet alleen een CD afspelen maar ook externe CD/MD-apparatuur bedienen. Opmerking Wanneer u los verkrijgbare CD-apparatuur aansluit met CD TEXT functie, verschijnt de CD TEXT informatie in het uitleesvenster wanneer u een CD TEXT disc afspeelt. 1 Druk op (ENTER). De uren knipperen. 2 Druk op een van beide zijden van (DISC/PRESET) om de uren in te stellen. 3 Druk op de (+) zijde van (SEEK). De minuten knipperen. 4 Druk op een van beide zijden van (DISC/PRESET) om de minuten in te stellen. 2 Druk op (ENTER). Een disc afspelen (Met dit toestel) 1 Druk op (OPEN) en plaats de disc (met het label omhoog). 2 Sluit het frontpaneel. Het afspelen begint automatisch. De klok begint te lopen. Na het instellen van de klok keert het uitleesvenster terug naar de normale weergavestand. Tips • U kunt de klok automatisch instellen met de RDS functie (pagina 19). • Als D.INFO op ON staat, wordt de tijd altijd weergegeven (pagina 21). Indien er al een disc in het toestel zit, drukt u herhaaldelijk op (SOURCE) tot “CD” verschijnt om de weergave te starten. Om De weergave te stoppen De disc uit te werpen Tracks over te slaan – Automatic Music Sensor Snel vooruit/ achteruit – Manual Search Druk op (OFF) (OPEN) en vervolgens op Z (SEEK) (./>) [eenmaal voor elke track] (SEEK) (m/M) [tot gewenst punt] Wordt vervolgd op de volgende pagina t 9