Views
7 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Italien

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Italien

7 Druk tweemaal op

7 Druk tweemaal op (MENU). Het toestel keert terug naar normale CDweergave. Opmerkingen • Wanneer de Disc Memo voor een CD TEXT disc wordt gewist, verschijnt de originele CD TEXT informatie. • Indien u de Disc Memo die u wilt wissen niet vindt, probeer dan een ander CD-apparaat te kiezen in stap 2. Bepaalde tracks kiezen voor weergave — Bank (voor CD-apparatuur met CUSTOM FILE functie) Wanneer u een disc benoemt, kunt u bepaalde tracks laten overslaan of afspelen. Een disc zoeken op naam — List-up (voor CD-apparatuur met CD TEXT/ CUSTOM FILE functie of MD-apparatuur) U kunt deze functie gebruiken voor discs die u zelf hebt benoemd* 1 of voor CD TEXT discs* 2 . *1 Een zelf benoemde disc zoeken: wanneer u zelf een CD (pagina 11) of MD benoemt. *2 Discs zoeken aan de hand van de CD TEXT informatie: bij het afspelen van een CD TEXT disc met CD-apparatuur met CD TEXT functie. 1 Druk op (LIST). De naam die aan de huidige disc is toegekend, verschijnt in het uitleesvenster. 2 Druk herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC/PRESET) tot u de gewenste disc hebt gevonden. 3 Druk op (ENTER) om de disc af te spelen. Opmerkingen Sommige letters kunnen niet worden getoond (uitgezonderd: Disc Memo). 1 Start de weergave van de disc die u wilt benoemen. 2 Druk op (MENU) en vervolgens herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC/PRESET) tot “BANK SEL” verschijnt. 3 Druk op (ENTER). 4 Tracks benoemen. 1 Druk herhaaldelijk op een van beide zijden van (SEEK) om de track te kiezen die u wilt benoemen. 2 Druk herhaaldelijk op (ENTER) om “PLAY” of “SKIP” te kiezen. 5 Herhaal stap 4 om “PLAY” of “SKIP” in te stellen voor alle tracks. 6 Druk tweemaal op (MENU). Het toestel keert terug naar normale CDweergave. Opmerkingen •“PLAY” en “SKIP” kunnen worden ingesteld voor maximum 24 tracks. •“SKIP” kan niet worden ingesteld voor alle tracks op een CD. 12

Alleen bepaalde tracks afspelen U kunt kiezen uit: •“BANK-ON” — om tracks af te spelen met de instelling “PLAY”. •“BANK-INV” (Inverse) — om tracks af te spelen met de instelling “SKIP”. 1 Druk tijdens de weergave op (MENU) en vervolgens herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC/PRESET) tot “BANK-ON,” “BANK-INV” of “BANK- OFF” verschijnt. 2 Druk herhaaldelijk op de (+) zijde van (SEEK) tot de gewenste instelling verschijnt. 3 Druk op (ENTER). De weergave start vanaf de track die volgt op de huidige. Kies “BANK-OFF” in stap 2 om terug te keren naar normale weergave. Radio Er kunnen maximum 6 zenders per band (FM1, FM2, FM3, MG en LG) worden opgeslagen. Opgelet Maak bij het afstemmen tijdens het rijden gebruik van Best Tuning Memory om ongevallen te vermijden. Zenders automatisch opslaan — Best Tuning Memory (BTM) Deze functie selecteert de zenders met de sterkste signalen in de gekozen golfband en slaat ze op in volgorde van frequentie. 1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om de radio te kiezen. 2 Druk herhaaldelijk op (MODE) om de golfband te kiezen. 3 Druk op (MENU) en vervolgens herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC/PRESET) tot “BTM” verschijnt. 4 Druk op (ENTER). Er weerklinkt een pieptoon wanneer de instelling is opgeslagen. Opmerkingen • Indien er slechts enkele zenders kunnen worden ontvangen wegens te zwakke signalen, zal voor een aantal voorkeuzetoetsen de vroegere instelling behouden blijven. • Wanneer een voorkeuzezender in het uitleesvenster wordt weergegeven, worden zenders opgeslagen vanaf deze voorkeuzezender. 13