Views
8 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation

Voorzorgsmaatregelen •

Voorzorgsmaatregelen • Wanneer uw auto in de volle zon geparkeerd stond, moet u eerst het toestel laten afkoelen alvorens het in gebruik te nemen. • Een elektrisch bediende antenne schuift automatisch uit wanneer het toestel wordt aangezet. Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit toestel die niet aan bod komen in deze gebruiksaanwijzing kunt u steeds terecht bij uw Sony handelaar. Condensvorming Op een regenachtige dag of in een zeer vochtige omgeving kan op de lenzen in het toestel vocht condenseren. In dat geval kan de werking van het toestel zijn verstoord. Verwijder in dat geval de disc en wacht ongeveer een uur tot alle condensvocht is verdampt. Behoud van een optimale geluidskwaliteit Let op dat u geen drankjes op het toestel of discs morst. Opmerkingen betreffende compact discs • Raak het oppervlak van de disc niet aan om ze schoon te houden. Neem de disc vast aan de rand. • Bewaar uw discs in hun doosje of discmagazijn wanneer u ze niet gebruikt. Stel discs niet bloot aan hitte/hoge temperaturen. Laat ze niet achter in een geparkeerde auto of op het dashboard/de hoedenplank. • Kleef geen labels en gebruik ook geen discs met kleverige inkt/resten. Dergelijke discs kunnen stoppen met draaien, waardoor de werking wordt verstoord of de disc beschadigd kan raken. • Discs met afwijkende vormen (b.v. hart, vierkant, ster) kunnen niet met deze dit toestel worden afgespeeld. Indien u dat toch doet, kan het toestel worden beschadigd. Gebruik geen dergelijke discs. • U kunt geen 8cm CD’s afspelen. • Maak een disc voor het afspelen altijd schoon met een in de handel verkrijgbare doek. Wrijf van binnen naar buiten toe. Gebruik geen solventen zoals benzine, thinner en in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische sprays voor grammofoonplaten. 6

Opmerkingen bij CD-R’s • Audio CD-R’s (opneembare CD’s) kunnen met dit toestel worden afgespeeld. Audio CD-R’s zijn hieraan te herkennen. Aan de slag Instellingen wissen Dit geeft aan dat een disc niet geschikt is voor audiotoepassingen. Voor u het toestel voor het eerst in gebruik neemt of na het vervangen van de autobatterij, dient u de instellingen van het toestel te wissen. Verwijder het frontpaneel en druk met een puntig voorwerp zoals bijvoorbeeld een balpen op de RESET knop. • Sommige CD-R’s (afhankelijk van de opnameapparatuur of de staat van de disc) kunnen niet met dit toestel worden afgespeeld. • U kunt geen CD-R afspelen die niet is gefinaliseerd*. * Proces dat nodig is om een opgenomen CD-R disc af te spelen met een CD-speler. RESET knop Opmerking Door op de RESET knop te drukken, worden de klokinstelling en bepaalde geheugenfuncties gewist. 7