Views
8 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Allemand

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Allemand

10 Opmerkingen • Na de

10 Opmerkingen • Na de laatste track op de disc begint de weergave opnieuw vanaf de eerste track. • Wanneer los verkrijgbare apparatuur is aangesloten, gaat de weergave door met de los verkrijgbare CD/ MD-apparatuur. (Met los verkrijgbare apparatuur) 1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om “CD” of “MD” te kiezen. 2 Druk herhaaldelijk op (MODE) tot het gewenste toestel verschijnt. Het afspelen begint. Om Druk op Discs over te slaan (DISC/PRESET) (+/–) – Disc-keuze Weergave via het uitleesvenster Bij het veranderen van disc/track verschijnt een geregistreerde titel* 1 van de nieuwe disc/track automatisch (als de Auto Scroll functie “ON” staat, rollen namen van meer dan 8 tekens in het uitleesvenster (pagina 21)). Om Weergavemogelijkheden • Muziekbron • Klok • Functie Weergavemogelijkheden • Verstreken Speeltijd • Disc-naam* 1 /artiestennaam* 2 • Track-titel* 1 De weergave via het uitleesvenster te wijzigen het item in het uitleesvenster te laten rollen Druk op (DISPLAY/PTY) (S) (SCROLL) *1 “NO NAME” betekent dat er geen Disc Memo (pagina 11) of geregistreerde naam kan worden weergegeven. *2 Alleen voor CD TEXT discs met de artiestennaam. Opmerkingen • Sommige tekens kunnen niet worden getoond. • Bij somige CD TEXT discs met zeer veel tekens kan de informatie niet rollen. • Dit toestel kan de artiestennaam voor elke track van een CD TEXT disc niet weergeven. Tip Als Auto Scroll UIT staat en de disc/track-naam wordt gewijzigd, rolt de disc/track-naam niet. Tracks herhaaldelijk afspelen — Repeat Play De disc in het hoofdtoestel herhaalt een track of de hele disc wanneer die ten einde is. Voor herhaalde weergave hebt u de keuze uit: • REP-1 — om een track te herhalen. • REP-2* — om een disc te herhalen. * Alleen beschikbaar wanneer los verkrijgbare CD/ MD-apparatuur is aangesloten. Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op (3) (REP) tot de gewenste instelling verschijnt in het uitleesvenster. Repeat Play start. Kies “REP-OFF” om terug te keren naar normale weergave. Tracks afspelen in willekeurige volgorde — Shuffle Play U kunt kiezen uit: • SHUF-1 — om de tracks op de huidige disc in willekeurige volgorde af te spelen. • SHUF-2* 1 — om de tracks in de los verkrijgbare CD (MD) apparatuur in willekeurige volgorde af te spelen. • SHUF-ALL* 2 — om alle tracks in alle aangesloten CD (MD) apparatuur (inclusief dit toestel) in willekeurige volgorde af te spelen. *1 Alleen beschikbaar wanneer los verkrijgbare CD/ MD-apparatuur is aangesloten. *2 Alleen beschikbaar wanneer één of meer los verkrijgbare CD-apparaten of twee of meer los verkrijgbare MD-apparaten zijn aangesloten. Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op (6) (SHUF) tot de gewenste instelling verschijnt in het uitleesvenster. Shuffle Play start. Kies “SHUF-OFF” om terug te keren naar normale weergave. Opmerking “SHUF-ALL” werkt niet met een CD- en MD-speler samen.

Een CD benoemen — Disc Memo (voor CD-apparatuur met CUSTOM FILE functie) U kunt elke disc zelf benoemen (Disc Memo). Een disc-naam kan uit maximum 8 tekens bestaan. Een benoemde CD kunt u zoeken op naam (pagina 12). 1 Start de weergave van de disc die u wilt benoemen. 2 Druk op (MENU) en vervolgens herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC/PRESET) tot “NAMEEDIT” verschijnt. 3 Druk op (ENTER). Het toestel herhaalt de disc tijdens de benoemingsprocedure. 4 Voer de tekens in. 1 Druk herhaaldelijk op de (+)* 1 zijde van (DISC/PRESET) om het gewenste teken te kiezen. A t B t C ... t 0 t 1 t 2 ... t + t – t * ... t _*2 t A *1 Om de volgorde om te keren, drukt u op de (-) zijde van (DISC/PRESET). *2 (blanco spatie) 2 Druk op de (+) zijde van (SEEK) nadat u het gewenste teken hebt gevonden. Wanneer u op de (–) zijde van (SEEK) drukt, kunt u weer naar links gaan. 3 Herhaal stappen 1 en 2 om de volledige naam in te voeren. 5 Druk op (ENTER) om terug te keren naar normale CD-weergave. Tips • Overschrijf of voer “_” in om een naam te corrigeren of te wissen. • Een CD kan nog op een andere manier worden benoemd: Druk (LIST) gedurende 2 seconden in in plaats van stap 2 en 3 te doen. U kunt de handeling ook beëindigen door (LIST) gedurende 2 seconden in te drukken in plaats van stap 5. • U kunt CD’s benoemen met een toestel zonder CUSTOM FILE (gebruikersbestand) functie indien dat toestel is aangesloten samen met CDapparatuur die wel met deze functie is uitgerust. De Disc Memo wordt opgeslagen in het geheugen van de CD-apparatuur met CUSTOM FILE functie. Opmerking REP-1/willekeurige weergave wordt onderbroken tot Name Edit is voltooid. Disc Memo bekijken Disc Memo heeft bij weergave via het uitleesvenster altijd voorrang op originele CD TEXT informatie. Om Informatie te bekijken Tip Zie pagina 10 voor meer informatie over andere weergavemogelijkheden. Disc Memo wissen Druk op (DISPLAY/PTY) tijdens het afspelen van een CD/CD TEXT disc 1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om “CD” te kiezen. 2 Druk herhaaldelijk op (MODE) om de CDapparatuur te kiezen waarin de Disc Memo is opgeslagen. 3 Druk op (MENU) en vervolgens herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC/PRESET) tot “NAME DEL” verschijnt. 4 Druk op (ENTER). De opgeslagen namen verschijnen in volgorde vanaf de eerst ingevoerde. 5 Druk herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC/PRESET) om de discnaam te kiezen die u wilt wissen. De opgeslagen namen verschijnen vanaf de eerst ingevoerde. 6 Hou (ENTER) gedurende 2 seconden ingedrukt. De naam wordt gewist. Herhaal stap 5 en 6 om andere namen te wissen. Wordt vervolgd op de volgende pagina t 11