Views
8 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Anglais

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Anglais

Bedieningselementen

Bedieningselementen Raadpleeg de volgende pagina’s voor meer details. CD/MD : Tijdens de weergave RADIO : Tijdens radio-ontvangst MENU : In de menustand MBP 1 2 3 REP SOURCE PTY MENU D DISPLAY S SCROLL DISC/PRESET OPEN LIST EQ 7 MODE SEEK SOUND SEEK ENTER SHUF 4 5 6 AF TA OFF CDX-CA650X/CA650V/CA650 1 Volumeregelknop 17 2 MBP-knop 22 3 Z (uitwerp) knop (op de voorzijde van het toestel, achter het frontpaneel) 9 4 SOURCE (AAN/Radio/CD/MD) knop 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 22 5 Uitleesvenster 6 Sensor voor kaartafstandsbediening 7 MENU knop 9, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 23 8 DISPLAY/PTY (instelling uitleesvenster/ programmatype) knop 10, 11, 15, 18 9 S (SCROLL) knop 10 q; OPEN knop 8, 9 qa LIST knop CD/MD 11, 12 15 RADIO qs EQ7 knop 23 qd RESET knop (op de voorzijde van het toestel, achter het frontpaneel) 7 qf Cijfertoetsen CD/MD (3) REP 10 (6) SHUF 10 RADIO 14, 16, 17 qg MODE knop CD/MD 10, 11 RADIO 13, 14, 17 qh SOUND knop 21, 22 qj AF knop 16, 17 qk TA knop 17 ql OFF (Stop/UIT) knop* 8, 9 w; ENTER knop CD/MD 12 RADIO 15, 18 MENU 9, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 23 * Opgelet bij het monteren in een auto waarvan het contactslot geen ACC (accessory) stand heeft Druk (OFF) op het toestel gedurende 2 seconden in om de klokweergave uit te schakelen nadat de motor is afgezet. Indien u dat niet doet, wordt de klokweergave niet afgezet en raakt de batterij uitgeput. 4

Kaartafstandsbediening RM-X114 (los verkrijgbaar) PTY D DISPLAY MENU S SCROLL DISC/PRESET OPEN LIST DSPL MODE SEEK SOUND SEEK ENTER PRESET + AF TA OFF MENU DISC + LIST SEEK– SOURCE SEEK+ SOUND DISC – ENTER PRESET – (DISC/PRESET) (+): hoger kiezen OFF + VOL – ATT (SEEK) (–): links kiezen/ . (SEEK) (+): rechts kiezen/> (DISC/PRESET) (–): lager kiezen In de menustand geeft een “ M” in het uitleesvenster aan welke van deze vier selecteerbaar zijn. wa DISC/PRESET knoppen (+/–) CD/MD 10, 12 RADIO 14, 15, 18 MENU 9, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 23 ws SEEK knoppen (–/+) CD/MD RADIO MENU 9 14, 16 9, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23 De overeenkomstige knoppen op de kaartafstandsbediening bedienen dezelfde functies als die op het toestel. 1 DSPL knop 2 MENU knop 3 SOURCE knop 4 SEEK (