Views
8 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Russe

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Russe

22 Αλλαγή των

22 Αλλαγή των ρυθµίσεων ήχου και οθόνης — Μενού Μπορούν να οριστούν οι ακόλουθες ρυθµίσεις: SET (Αρχική ρύθµιση) • CLOCK (σελίδα 9) • CT (Ώρα ρολογιού) (σελίδα 19) • BEEP — για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τους προειδοποιητικούς ήχους. • RM (Περιστροφικό Χειριστήριο) — για να αλλάξετε την κατεύθυνση λειτουργίας των χειριστηρίων του περιστροφικού χειριστηρίου. – Επιλέξτε “NORM” για να χρησιµοποιήσετε το περιστροφικό χειριστήριο στην εργοστασιακά προρυθµισµένη θέση του. – Επιλέξτε “REV” εάν τοποθετήσετε το περιστροφικό χειριστήριο στη δεξιά πλευρά της κολόνας του τιµονιού. DSPL (Οθόνη) • D.INFO (∆ιπλές Πληροφορίες) — για να εµφανίζεται το ρολόι ταυτόχρονα µε τη λειτουργία της συσκευής (on). • AMBER/GREEN — για να αλλάζετε το χρώµα φωτισµού της οθόνης σε κεχριµπαρί ή πράσινο (µόνο στο CDX- CA650). • DIM (Dimmer) — για να αλλάζετε τη φωτεινότητα της οθόνης (µόνο στο CDX-CA650V). – Επιλέξτε “ON” για να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. – Επιλέξτε “OFF” για να απενεργοποιήσετε τη ρύθµιση φωτεινότητας της οθόνης. • M.DSPL (Οθόνη Κίνησης) — για να επιλέξετε τη λειτουργία Οθόνης Κίνησης ανάµεσα στις τιµές “1,” “2” και “OFF”. – Επιλέξτε “1” για να εµφανίζονται διακοσµητικές γραµµές στην οθόνη και για να ενεργοποιήσετε την οθόνη Επίδειξης. – Επιλέξτε “2” για να εµφανίζονται διακοσµητικές γραµµές στην οθόνη και για να απενεργοποιήσετε την οθόνη Επίδειξης. – Επιλέξτε “OFF” για να απενεργοποιήσετε την Οθόνη Κίνησης. • A.SCRL (Αυτόµατη Μετακίνηση) – Επιλέξτε “ON” για µετακίνηση όλων των αυτόµατα εµφανιζόµενων ονοµάτων που υπερβαίνουν τους 8 χαρακτήρες. – Όταν η Αυτόµατη Μετακίνηση είναι ανενεργή και το όνοµα δίσκου/ κοµµατιού έχει αλλάξει, το όνοµα δίσκου/κοµµατιού δε µετακινείται. SND (Ήχος) • LOUD (Loudness) — για να απολαµβάνετε µπάσα και πρίµα, ακόµη και σε χαµηλή ένταση. Τα µπάσα και τα πρίµα ενισχύονται. P/M (Λειτουργία Αναπαραγωγής) • LOCAL-ON/OFF (Λειτουργία Τοπικής αναζήτησης) (σελίδα 14) – Επιλέξτε “ON” για συντονισµό µόνο σε σταθµούς µε ισχυρότερο σήµα. • MONO-ON/OFF (Μονοφωνική λειτουργία) (σελίδα 14) – Επιλέξτε “ON” για να ακούτε µονοφωνικά τις στερεοφωνικές εκποµπές FM. Επιλέξτε “OFF” για επιστροφή στην κανονική λειτουργία. • REG-ON/OFF (Τοπικά) (σελίδα 17) 1 Πιέστε το (MENU). Για τη ρύθµιση του A.SCRL, πιέστε το (MENU) κατά τη λειτουργία CD/MD. 2 Πιέστε επανειληµµένα ένα από τα δύο άκρα του (DISC/PRESET) µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή ένδειξη. 3 Πιέστε το άκρο (+) του (SEEK) για να επιλέξετε την επιθυµητή ρύθµιση (Παράδειγµα: ON ή OFF). 4 Πιέστε το (ENTER). Αφού ολοκληρωθεί η ρύθµιση της λειτουργίας, η οθόνη επανέρχεται σε κανονική λειτουργία αναπαραγωγής. Σηµείωση Η εµφανιζόµενη ένδειξη διαφέρει ανάλογα την πηγή. Υπόδειξη Μπορείτε να µεταβείτε εύκολα από κατηγορία σε κατηγορία (“SET”, “DSPL”, “SND”, “P/M” και “EDIT”) πιέζοντας ένα από τα δύο άκρα του (DISC/PRESET) για 2 δευτερόλεπτα.

Επιλογή της θέσης ήχου — My Best sound Position (MBP) Όταν οδηγείτε χωρίς συνεπιβάτες, µπορείτε να απολαµβάνετε το πλέον άνετο ηχητικό περιβάλλον µε τη λειτουργία “My Best sound Position” (Η βέλτιστη ηχητική θέση µου). Η λειτουργία “My Best sound Position” έχει δύο προρυθµίσεις, οι οποίες ρυθµίζουν την κατανοµή του ήχου αριστερά-δεξιά και εµπρός-πίσω. Μπορείτε να επιλέξετε πολύ εύκολα µια προρύθµιση, µε το πλήκτρο MBP. Παράθυρο ενδείξεων Ισοστάθµιση αριστερά-δεξιά ∆εξιά Ισοστάθµιση εµπρός-πίσω Αριστερά Εµπρός Πίσω MBP-A – 4dB 0 0 – 4dB MBP-B 0 – 4dB 0 – 4dB MBP-OFF 0 0 0 0 Πιέστε επανειληµµένα το (MBP) για την επιθυµητή θέση ακρόασης. Οι λειτουργίες “My Best sound Position” δείχνονται στην οθόνη µε τη σειρά που εµφανίζονται στον πίνακα. Ρύθµιση του ισοσταθµιστή Μπορείτε να επιλέξετε µια καµπύλη ισοστάθµισης για επτά τύπους µουσικής (VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM, και XPLOD). Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις ισοστάθµισης για τη συχνότητα και την ένταση. Επιλογή της καµπύλης ισοστάθµισης 1 Πιέστε το (SOURCE) για να επιλέξετε µια πηγή ήχου (ραδιόφωνο, CD/MD). 2 Πιέστε επανειληµµένα το (EQ7) µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή καµπύλη ισοστάθµισης. Κάθε φορά που πιέζετε το (EQ7), η ένδειξη αλλάζει. Για να ακυρώσετε την ισοστάθµιση, επιλέξτε “OFF.” Μετά από τρία δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στην κανονική λειτουργία αναπαραγωγής. Ρύθµιση της καµπύλης ισοστάθµισης Μετά από ένα δευτερόλεπτο, η οθόνη επιστρέφει στη λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής. Εάν θέλετε να ρυθµίσετε µε µεγαλύτερη ακρίβεια την κατανοµή του ήχου αριστερά-δεξιά και εµπρόςπίσω, µπορείτε να το κάνετε χρησιµοποιώντας το πλήκτρο (SOUND) (σελίδα 21). Σηµειώσεις • Όταν ρυθµιστεί το BAL (ισορροπία) ή το FAD (κατανοµή ήχου εµπρός-πίσω) στην παράγραφο “Ρύθµιση των χαρακτηριστικών του ήχου” (σελίδα 21), η ρύθµιση MBP επιστρέφει στο OFF. • Όταν το MBP ρυθµίζεται στο OFF, οι ρυθµίσεις BAL και FAD ενεργοποιούνται. 1 Πιέστε το (MENU). 2 Πιέστε επανειληµµένα ένα από τα δύο άκρα του (DISC/PRESET) µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη “EQ7 TUNE” και µετά πιέστε το (ENTER). 3 Πιέστε ένα από τα δύο άκρα του (SEEK) για να επιλέξετε την επιθυµητή καµπύλη ισοστάθµισης, κατόπιν πιέστε (ENTER). Κάθε φορά που πιέζετε το (SEEK), η ένδειξη αλλάζει. συνέχεια στην επόµενη σελίδα t 23