Views
8 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Russe

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Russe

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter • Om bilen har stått i direkt solsken ska du låta CD-spelaren svalna innan den tas i bruk. • Elantenner skjuts ut automatiskt när enheten slås på. Om du har några frågor, eller om några problem kvarstår sedan du har gått igenom bruksanvisningen, kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare. Fuktbildning Vid regn, eller om det är mycket fuktigt, kan imma uppstå på insidan av enhetens linser och teckenfönster. Om detta inträffar fungerar inte enheten tillfredsställande. Ta då ut skivan och vänta en timme tills imman har försvunnit. Så här bibehåller du hög ljudkvalitet Var noga med att inte spilla drycker av olika slag på enheten eller skivorna. Råd om skivor • Undvik att ta på skivans spelyta. Håll skivan runt kanten. • Förvara skivorna i fodralen eller i skivmagasin när de inte spelas. Utsätt inte skivorna för höga temperaturer. Lämna inte skivorna i parkerade bilar eller ovanpå bilens instrumentpanel. • Sätt inte på etiketter och använd inte skivor som har rester av klibbig tusch. Sådana skivor kan sluta snurra när de används, orsaka andra fel eller förstöras. • Specialformade skivor (t ex hjärtformade, fyrkantiga eller stjärnformade skivor) går inte att spela på denna enhet. Om du försöker spela sådana skivor kan enheten skadas. Använd därför inte sådana skivor. • Det går inte att spela CD-skivor med måttet 8 cm. • Torka av skivan med en rengöringsduk innan du spelar den. Torka från skivans centrum och ut mot kanten. Använd inte lösningsmedel som tvättbensin, thinner, i handeln förekommande rengöringsmedel eller antistatspray avsedd för vinylskivor. 6

Råd om CDR-skivor • Du kan spela CDR-skivor (inspelningsbara CD-skivor) avsedda för audiobruk på denna enhet. Försäkra dig om att skivorna är märkta på följande sätt. Denna märkning innebär att en skiva inte är avsedd för audiobruk. Komma igång Återställa enheten Innan du använder enheten första gången (eller om du har kopplat ifrån bilbatteriet) måste du återställa den. Ta bort frontpanelen och tryck på knappen RESET med ett spetsigt föremål, t.ex. en kulspetspenna. • Vissa CDR-skivor (beroende på utrustningen som använts vid inspelningen eller skivans skick) går inte att spela på denna enhet. • Det går inte att spela en CDR-skiva som inte är slutbehandlad*. * En inspelad CDR-skiva måste slutbehandlas (finalized) på CD-brännaren innan den kan spelas på andra CD-spelare. Knappen RESET Obs! När du trycker på knappen RESET raderas klockans inställning och viss lagrad information. 7