Views
8 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Russe

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Russe

Ta bort frontpanelen Du

Ta bort frontpanelen Du kan ta bort frontpanelen på denna enhet för att stöldskydda den. Varningslarm Om du ställer tändningslåset i läget OFF utan att ta bort frontpanelen piper varningslarmet i några sekunder. Om du ansluter en förstärkare (tillval) och inte använder den inbyggda förstärkaren inaktiveras larmet. 1 Tryck på (OFF)*. CD/MD-uppspelning eller radiomottagning stoppas (belysningen och teckenfönstret är fortfarande på). * Om bilen saknar ACC-läge i tändningslåset ska du stänga av enheten genom att trycka på (OFF) under 2 sekunder för att undvika att bilbatteriet tar slut. 2 Tryck på (OPEN), dra sedan frontpanel till höger och dra försiktigt ut vänstersidan av frontpanelen. Ansluta frontpanelen Placera frontpanelens hål A på uttag B på enheten och tryck försiktigt in den vänstra sidan. Tryck på (SOURCE) (eller lägg i en skiva) när du vill sätta på enheten. B A x 1 2 Obs! Lägg inte något på frontpanelens inneryta. Obs! • Om du tar bort panelen medan enheten är påslagen stängs strömmen av automatiskt för att undvika att högtalarna skadas. • Frontpanelen och teckenfönstret får inte utsättas för tryck eller stötar. • Utsätt inte frontpanelen för höga temperaturer eller fukt. Lämna den inte i parkerade bilar eller ovanpå bilens instrumentpanel. Tips! När du tar med dig frontpanelen ska du använda medföljande förvaringslåda. 8

Ställa klockan Klockan har 24-timmars digital indikering. Exempel: Så här ställer du klockan till 10:08 1 Tryck på (MENU), och tryck sedan på någon av sidorna på (DISC/PRESET) upprepade gånger tills “CLOCK” visas. CD-spelaren CD/MD-enhet (tillval) Förutom att du kan spela CD-skivor med denna enhet kan du också styra externa CD/MDenheter. Obs! Om du ansluter en annan CD-enhet med CD TEXTfunktionen visas CD TEXT-informationen när du spelar en CD TEXT-skiva. 1 Tryck på knappen (ENTER). Timindikatorn blinkar i teckenfönstret. 2 Tryck på någon av sidorna av (DISC/PRESET) när du vill välja önskad timme. 3 Tryck på (+)-sidan av (SEEK). Minutindikatorn blinkar i teckenfönstret. 4 Tryck på någon av sidorna av (DISC/PRESET) när du vill välja önskad minut. 2 Tryck på knappen (ENTER). Klockan startas. När inställningen är utförd återgår teckenfönstret till normalt spelläge. Tips! • Du kan ställa klockan automatiskt med RDSfunktionen (sidan 19). • När D.INFO-läget är ställt till ON, visas tidan alltid (sidan 22). Spela en skiva (Med denna enhet) 1 Tryck på (OPEN) och stoppa in skivan (med etiketten uppåt). 2 Stäng frontpanelen. Uppspelningen startas automatiskt. Om det redan ligger en skiva i spelaren trycker du på (SOURCE) upprepade gånger tills “CD” visas för att starta uppspelningen. Om du vill … Stoppa uppspelning Ta ut skivan Hoppa över spår – Automatic Music Sensor Snabbspela framåt eller bakåt – Manuell sökning … trycker du på (OFF) (OPEN) sedan Z (SEEK) (./>) [en gång för varje spår] (SEEK) (m/M) [håll till önskad punkt] Obs! • När skivans sista spår har spelats, spelas skivan om från början. • När en tillvalsenhet är ansluten går uppspelningen av samma källa över till denna CD/MD-enhet. fortsätt till nästa sida t 9