Views
8 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Russe

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Russe

Förinställa

Förinställa RDS-stationer med AF/TA-inställning När du förinställer RDS-stationer lagrar enheten varje stations AF/TA-inställning (on/off) och frekvens. Du kan välja olika inställning (för AF, TA, eller båda) för individuellt förinställda stationer, eller samma inställning för alla förinställda stationer. Om du förinställer stationer med AF-ON lagrar enheten automatiskt de stationer som ger starkast radiosignal. Förinställa alla stationer med samma inställning 1 Välja ett FM-band (sidan 14). 2 Tryck på (AF) och/eller (TA) för att välja AF-ON och/eller TA-ON. Observera att när du väljer AF-OFF eller TA- OFF, lagras både stationer som har RDS och stationer som saknar RDS. 3 Tryck på (MENU), och sedan på någon av sidorna av (DISC/PRESET) upprepade gånger tills BTM visas. 4 Tryck på (ENTER) tills BTM börjar blinka. Förinställa olika inställningar för varje förinställd station 1 Välj ett FM-band och ta in önskad station (sidan 15). 2 Tryck på (AF) och/eller (TA) för att välja AF-ON och/eller TA-ON. 3 Håll önskad nummerknapp ((1) till (6)) intryckt tills MEM visas. Upprepa från steg 1 när du ska ställa in andra stationer. Ta in stationer efter programtyp — PTY Du kan ta in en station genom att välja den typ av program du vill lyssna på. Programtyper Nyheter Aktuella frågor Information Sport Utbildning Radioteater Kultur Vetenskap Diverse Populärmusik Rockmusik Lättlyssnat Lättlyssnat klassiskt Klassiskt Andra typer av musik Väder Ekonomi Barnprogram Sociala frågor Religion Ring till programmet Resor Fritid Jazz Countrymusik “Lokal musik” musik Gamla godingar Folkmusik Dokumentärer Teckenfönster NEWS AFFAIRS INFO SPORT EDUCATE DRAMA CULTURE SCIENCE VARIED POP M ROCK M EASY M LIGHT M CLASSICS OTHER M WEATHER FINANCE CHILDREN SOCIAL A RELIGION PHONE IN TRAVEL LEISURE JAZZ COUNTRY NATION M OLDIES FOLK M DOCUMENT Obs! Funktionen kan inte användas i länder där PTY (Programme Type) saknas. 18

1 Tryck på (DISPLAY/PTY) under FMmottagning tills PTY visas. Ställa klockan automatiskt — CT Information om CT (Clock Time) från RDSsändningen ställer klockan automatiskt. Om stationen sänder PTY-information visas den aktuella programtypens namn. Om den mottagna stationen inte har RDS eller om RDS-informationen inte tas emot, visas -------- i teckenfönstret. 2 Tryck på kanppen (DISC/PRESET) upprepade gånger tills den önskade programtypen visas. Programtyperna visas i den ordning de står i tabellen. Om programtypen inte är specificerad i RDSinformationen, visas -------- i teckenfönstret. 3 Tryck på knappen (ENTER). Enheten börjar nu söka efter en station som sänder den valda programtypen. 1 Tryck på knappen (MENU) medan radion är på och tryck sedan på någon av sidorna av (DISC/PRESET) upprepade gånger tills CT-OFF visas. 2 Tryck på (+)-sidan av (SEEK) upprepade gånger tills CT-ON visas. Klockan är nu ställd. 3 Tryck på knappen (ENTER) när du vill återgå till normalt teckenfönster. Välj CT-OFF i steg 2 om du vill ta bort CTfunktionen. Obs! • Ibland går det inte att använda CT-funktionen trots att en RDS-station tas emot. • Det kan föreligga skillnader mellan tidsinställningen för CT-funktionen och verklig tid. 19