Views
8 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Anglais

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Anglais

Για να Πιέστε

Για να Πιέστε Σταµατήσετε την (OFF) αναπαραγωγή Βγάλετε το (OPEN) και µετά Z δίσκο Προσπεράσετε κοµµάτια – Αυτόµατος Μουσικός Αισθητήρας (SEEK) (./>) [µια φορά για κάθε κοµµάτι] Γρήγορη (SEEK) (m/M) µετακίνηση προς [κρατήστε πιεσµένο τα εµπρός/πίσω µέχρι το σηµείο που – Χειροκίνητη θέλετε] Αναζήτηση Ενδείξεις της οθόνης Κατά την αλλαγή δίσκου/κοµµατιού, κάθε προεγγεγραµµένος τίτλος* 1 του νέου δίσκου/κοµµατιού εµφανίζεται αυτόµατα (εάν είναι ενεργή η λειτουργία Auto Scroll, µετακινούνται τα ονόµατα που είναι µεγαλύτερα από 8 χαρακτήρες (σελίδα 22)). Εµφανιζόµενες ενδείξεις •Μουσική πηγή •Poλόι •Λειτουργία Σηµειώσεις • Όταν τελειώσει το τελευταίο κοµµάτι του δίσκου, η αναπαραγωγή ξεκινά και πάλι από το πρώτο κοµµάτι. • Εάν έχετε συνδέσει µια προαιρετική συσκευή, η αναπαραγωγή της ίδιας πηγής συνεχίζει στην προαιρετική συσκευή CD/MD. (Με προαιρετική συσκευή) 1 Πιέστε επανειληµµένα (SOURCE) για να επιλέξετε “CD” ή “MD.” 2 Πιέστε επανειληµµένα (MODE) µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή µονάδα. Ξεκινά η αναπαραγωγή. Για να Προσπεράσετε δίσκους – Επιλογή δίσκου Πιέστε (DISC/PRESET) (+/–) Εµφανιζόµενες ενδείξεις • Χρόνος αναπαραγωγής µέχρι εκείνη τη στιγµη • Όνοµα δίσκου* 1 /όνοµα καλλιτέχνη* 2 • Τίτλος κοµµατιού* 1 Για να Πιέστε Αλλάξετε (DISPLAY/PTY) ένδειξη της επανειληµµένα οθόνης µετακινήσετε το (S) (SCROLL) στοιχείο της οθόνης *1 Η ένδειξη “NO NAME” υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει Disc Memo (σελίδα 11) ή προεγγεγραµµένο όνοµα για εµφάνιση. *2 Μόνο για δίσκους CD TEXT µε όνοµα καλλιτέχνη. Σηµειώσεις • Ορισµένοι χαρακτήρες δεν εµφανίζονται. • Σε ορισµένους δίσκους CD TEXT µε πάρα πολλούς χαρακτήρες, οι πληροφορίες ίσως να µη µετακινούνται. • Η συσκευή αυτή δεν εµφανίζει το όνοµα του καλλιτέχνη για κάθε κοµµάτι ενός δίσκου CD TEXT. Υπόδειξη Εάν η λειτουργία Auto scroll είναι ανενεργή και αλλάξετε το όνοµα δίσκου/κοµµατιού, το όνοµα του δίσκου/κοµµατιού δε µετακινείται. 10

Επανειληµµένη αναπαραγωγή κοµµατιών — Επαναλαµβανόµενη Αναπαραγωγή Όταν φτάσει στο τέλος ο δίσκος στην κύρια συσκευή, επαναλαµβάνει ένα κοµµάτι ή ολόκληρο το δίσκο. Για επαναλαµβανόµενη αναπαραγωγή, µπορείτε να επιλέξετε: • REP-1 — για να επαναλάβετε ένα κοµµάτι. •REP-2* — για να επαναλάβετε ένα δίσκο. * ∆ιαθέσιµο µόνο εάν έχετε συνδέσει µια ή περισσότερες προαιρετικές συσκευές CD/MD. Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε επανειληµµένα (3) (REP) µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η επιθυµητή ρύθµιση. Ξεκινάει η Επαναλαµβανόµενη Αναπαραγωγή. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής, επιλέξτε “REP-OFF.” Αναπαραγωγή κοµµατιών µε τυχαία σειρά — Τυχαία Αναπαραγωγή Μπορείτε να επιλέξετε: • SHUF-1 — για να παίξετε µε τυχαία σειρά τα κοµµάτια του τρέχοντος δίσκου. •SHUF-2* 1 — για να παίξετε µε τυχαία σειρά τα κοµµάτια της τρέχουσας προαιρετικής συσκευής CD (MD). •SHUF-ALL* 2 — για να παίξετε µε τυχαία σειρά όλα τα κοµµάτια σε όλες τις συνδεδεµένες συσκευές CD (MD) (συµπεριλαµβανόµενης και αυτής της συσκευής). *1 ∆ιαθέσιµο µόνο εάν έχετε συνδέσει µια ή περισσότερες προαιρετικές συσκευές CD/MD. *2 ∆ιαθέσιµο µόνο εάν έχετε συνδέσει µια ή περισσότερες προαιρετικές συσκευές CD ή δύο ή περισσότερες προαιρετικές συσκευές MD. Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε επανειληµµένα (6) (SHUF) µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η επιθυµητή ρύθµιση. Ξεκινάει η Τυχαία Αναπαραγωγή. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής, επιλέξτε “SHUF-OFF”. Σηµείωση Η λειτουργία “SHUF-ALL” δεν παίζει µε τυχαία σειρά κοµµάτια µεταξύ CD player και MD player. Ονοµασία ενός CD — Disk Memo (Για συσκευές CD µε λειτουργία CUSTOM FILE) Μπορείτε να δώσετε σε κάθε δίσκο το όνοµα που θέλετε (Disc Memo). Μπορείτε να εισάγετε µέχρι 8 χαρακτήρες για ένα δίσκο. Εάν δώσετε όνοµα σε ένα CD, µπορείτε να εντοπίζετε το δίσκο από το όνοµά του (σελίδα 12). 1 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του δίσκου που θέλετε να σηµειώσετε. 2 Πιέστε (MENU), κατόπιν πιέστε επανειληµµένα ένα από τα δύο άκρα του (DISC/PRESET) µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη “NAMEEDIT”. 3 Πιέστε (ENTER). Κατά τη διαδικασία ονοµασίας, η συσκευή επαναλαµβάνει το δίσκο. 4 Εισάγετε τους χαρακτήρες. 1 Πιέστε επανειληµµένα το άκρο (+)* 1 του (DISC/PRESET) για να επιλέξετε τον επιθυµητό χαρακτήρα. A t B t C ... t 0 t 1 t 2 ... t + t – t * ... t _*2 t A *1 Για αντίστροφη σειρά, πιέστε το άκρο (–) του (DISC/PRESET). *2 (κενό) 2 Αφού εντοπίσετε τον επιθυµητό χαρακτήρα, πιέστε το άκρο (+) του (SEEK). συνέχεια στην επόµενη σελίδα t 11