Views
8 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Espagnol

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Espagnol

RDS Översikt av RDS

RDS Översikt av RDS FM-stationer med tjänsten RDS (Radio Data System) sänder ohörbar digital information tillsammans med den reguljära radioprogramsignalen. Exempelvis kommer en av följande att visas när en station med RDS tas in. Information som kan visas i teckenfönstret • Musikkälla • Klocka • Funktion Automatisk sökning för bästa mottagningsresultat — AF-funktion Funktionen AF (Alternative Frequencies) gör att radion hela tiden tar in den starkaste signalen för stationen du lyssnar på. Station Frekvenserna ändras automatiskt. 98,5 MHz 96,0 MHz 102,5 MHz Information som kan visas i teckenfönstret • stationsnamn (frekvens) • programtyp Om du vill … Ändra teckenfönstrets visningsalternativ … trycker du på (DISPLAY/PTY) RDS-tjänster RDS-informationen ger dig också tillgång till bl.a: • Automatisk sökning av kanaler – praktiskt under långa bilfärder. – AF t sidan 16 • Ta emot trafikmeddelanden, även när du lyssnar på andra program/källor. – TA t sidan 17 • Välja station efter typen av program den sänder. – PTY t sidan 18 • Automatisk inställning av klockan. – CT t sidan 19 Obs! • Vissa av RDS-tjänsterna finns inte i alla länder. • RDS fungerar inte om signalstyrkan är för dålig eller om den inställda stationen inte har RDS-tjänster. 1 Välja en FM-station (sidan 14). 2 Tryck på knappen (AF) upprepade gånger tills AF-ON visas. Radion börjar då söka efter en alternativ frekvens med starkare signal i samma sändarnät. Om NO AF börjar blinka finns ingen alternativ frekvens för stationen. Obs! Om det inte finns alternativa frekvenser, eller om du inte behöver söka efter någon, stänger du av AFfunktionen genom att välja AF-OFF. Stationer som saknar alternativa frekvenser Tryck på någon sida av (SEEK) medan stationsnamnet blinkar (inom 8 sekunder). Radion börjar då söka efter en annan frekvens med samma PI-information (PI – Programidentifikation) (PI SEEK visas). Om radion inte hittar samma PI, återgår den till den senast valda frekvensen. Lyssna på en och samma regionalkanal När AF-funktionen är på: Fabriksinställningen för radion gör att mottagningen begränsas till en specifik region. Radion tar då inte in någon annan regionalstation med starkare signal. 16

När du lämnar regionalstationens sändningsområde, eller om du vill utnyttja hela AF-funktionen, ska du välja REG-OFF på menyn (sidan 22). Obs! Funktionen går inte använda i Storbritannien och i vissa andra områden. Funktionen Local Link (Endast i Storbritannien) Funktionen gör att du kan välja andra lokala stationer i området även om de inte är lagrade på dina nummerknappar. 1 Tryck på en nummerknapp ((1) till (6)) som har en lokal station lagrad. 2 Tryck på nummerknappen med lokalstationen igen inom 5 sekunder. 3 Fortsätt tills den önskade lokalstationen hittas. Ta emot trafikinformation — TA/TP Genom att aktivera TA (Traffic Announcement) och TP (Traffic Programme) kan du automatiskt ställa in en FM-station som sänder trafikmeddelanden. Dessa inställningar fungerar oberoende av vilken FM-kanal/källa eller CD/ MD-enhet som du lyssnar på. Efter trafikmeddelandet återgår enheten till källan du lyssnar på. Tryck på knappen (TA) upprepade gånger tills TA-ON visas. Enheten börjar nu söka efter stationer med trafikinformation. “TP” indikerar mottagning av sådana stationer, medan “TA” blinkar under ett trafikmeddelande. Så länge NO TP indikeras fortsätter enheten att söka efter stationer med TP. Välj TA-OFF om du inte vill ha trafikinformation. Om du vill … Avbryta pågående meddelande … trycker du på (TA) Tips! Du kan också avbryta pågående meddelanden genom att trycka på knappen (SOURCE) eller (MODE). Förinställa volymen för trafikmeddelanden Du kan förinställa volymnivån för trafikmeddelanden så att du inte riskerar att missa dem. 1 Vrid volymkontrollen till önskad nivå. 2 Håll knappen (TA) intryckt under 2 sekunder. TA visas och inställningen lagras. Ta emot brådskande meddelanden Om det kommer ett brådskande meddelande när du lyssnar på en FM-station eller CD/MD och inte har AF eller TA på, växlar enheten till brådskande meddelande. 17