Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Förberedelser

Förberedelser Anslutningarna Främre högtalare Främre högtalare (höger) Bakre högtalare (höger) R L } ] } ] REAR SPEAKERS MIX AUDIO OUT 10 S Förstärkare FRONT SPEAKERS } ] } ] Bakre och mellersta högtalare Lågbashögtalare med inbyggt förstärkarsteg R Förstärkare Förstärkare När tv:n använder sig av fristående högtalare En av dessa högtalare kan anslutas till högtalaruttaget SURROUND OUT CENTER för ljudåtergivning med Dolbys akustik (sid. 28). L CENTER SPEAKER Mellersta högtalare } ] Främre högtalare (vänster) Lågbashögtalare med inbyggt förstärkarsteg INPUT Bakre högtalare (vänster) } ] Anslutningarna till tv/ videokällor Översikt Detta kapitel beskriver anslutning av videokällor till förstärkaren. Vi hänvisar till nedanstående illustration angående placering av videoin/utgångar: LD MONITOR VIDEO 2 SATL Vilka kablar krävs det? • Ljud/videokablar (tillval) (en var för anslutning av tv eller laserskivspelare, två var för anslutning av varje video) Gul Vit (V) Röd (H) • Videokabel med Scart-kontakter (tillval) (en, för anslutning av tv/monitor) Anslutningarna Pilen ç anger signalflödet. TV (Monitor) Förstärkare MONITOR Kabel-tv-dekoder L R VIDEO 1 Förstärkare SATL VIDEO IN AUDIO IN OUTPUT VIDEO AUDIO AV 1 Kabel-tvdekoder L R Gul Vit (V) Röd (H) TV (Monitor)

Förberedelser Video (till video/ljudin/utgångarna VIDEO 1) Vid anslutning av två videor, ska den andra videon anslutas till video/ljudin/utgångarna VIDEO 2. Nätanslutning Förstärkare VIDEO 1 Video OUTPUT INPUT Anslutning av nätkablar VIDEO OUT AUDIO OUT L R Laserskivspelare VIDEO IN AUDIO IN VIDEO AUDIO VIDEO AUDIO L R Anslut nätkablarna från denna förstärkare och de anslutna ljud/videokällorna till lämpliga nätuttag. Efter att nätkabeln från en viss källa anslutits till nätuttaget SWITCHED AC OUTLET på denna förstärkare, kan strömbrytaren på förstärkaren användas för att slå på och av strömmen till den anslutna källan. SWITCHED AC OUTLET Förstärkare Laserskivspelare LD VIDEO IN OUTPUT VIDEO AUDIO IN L R AUDIO L R till ett nätuttag / Videokamera/videospeldator Anslut videokameran/speldatorn till ingångarna (VIDEO 3) på förstärkarens framsida. Förstärkare (Framsida) VIDEO3 INPUT Videokamera eller videospeldator OUTPUT VIDEO AUDIO L R Att observera Observera att wattförbrukningen av den källa, som anslutits till nätuttaget på förstärkaren, inte får överstiga det wattantal som står angivet på förstärkarens baksida. Anslut inte elektriska apparater med hög wattförbrukning, som t. ex. ett elektriskt strykjärn, en fläkt eller en tv till detta nätuttag. Det nästa steget? Gå över till nästa kapitel innan förstärkaren tas i bruk för att kontrollera att reglagen står i korrekta lägen. VIDEO L AUDIO R Anslutning av en CANAL + dekoder En CANAL + dekoder måste anslutas till videon som anslutits till förstärkaren. Det nästa steget? Gå över till nästa kapitel för att ansluta nätkabeln och ha en hemfilmanläggning klar att tas i bruk. Innan förstärkaren tas i bruk Kontrollera det följande innan förstärkaren tas i bruk: • att MASTER VOLUME står i lägsta läge (0) längst ned till vänster, • Slå på högtalarna till läget ON (Se sidan 40 för detaljer) 11 S