Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Testton En signal som

Testton En signal som förstärkaren sänder till högtalarna. Detta möjliggör styrning av volymnivå i ljudet som återges via högtalarna. Testtonen återges enligt följande: 46 S Övrigt • I en högtalaranläggning med en mellersta högtalare (avkodarlägena NORMAL/WIDE/3 CH LOGIC) Testonen återges i följande följd: främre vänster, mellersta, främre höger och bakre högtalare. Främre (V) Mellersta 3 CH LOGIC Bakre (V, H) NORMAL/WIDE Främre (H) • I en högtalaranläggning utan mellersta högtalare (avkodarläget PHANTOM) Testtonen återges växelvis via främre och bakre högtalare. Främre (V, H) Bakre (V, H) PHANTOM Alfabetiskt register A Anslutningarna högtalare 9 Känslighet vid fjärrstyrning 38 ljudkällor 8 Menyns visning på tv:ns bildskärm 38, 39 nätkabel 11 tv/videokällor 10 översikt 7 Avkodarlägen 28, 45 läget NORMAL 28, 45 läget PHANTOM 28, 45 läget 3 CH LOGIC 28, 45 Automatisk ljud/ bildsåtergivningsstart 37 Automatisk start 37 B, C Baksidan på förstärkaren 8-11, 41 D DOLBY PRO LOGIC (avkodningskrets) realistiskt Dolby bioljud 26, 28 45 simulerad akustik 26- 30, 45 Dolbys akustik 45 avkodarlägen 28, 45 E Effektnivå 30, 45 F Felsökning 42-43 Fjärrkontroll 12-21, 38 batteriernas isättning 12 fjärrstyrning utan att använda tv:n 36 känslighet 38 fjärrstyrning 12 fjärrstyrning av andra Sony-produkter 14, 16 fjärrstyrning av andra tillverkares produkter 14, 16, 20 lagring av fjärrstyrningssignaler i minnet 20 ändring av källor som tilldelats väljare för ljud/ videokällor 20 Fördröjningstid 29, 45 Framsida 40 G Gruppering av CD-skivor 33 H Högtalare anslutningar 6 impedans 44 IR-överförare 8 placering 9 I, J, K Inspelning snabbvalsstationer 31 L IR-överförare Inställning av bas och diskant 30 fördröjningstid 29 högtalarnas volymbalans 28 parametrar 38 volym 28 Lagring av fjärrstyrningssignaler i fjärrkontrollens minne 21 namn på önskade väljare för ljud/videokällor 10 Lista över snabbval 31 Ljud/bildåtergivning från ansluten videokälla 23 Ljuddubbning, se Inspelning Ljudfält förvalt 26 skräddarsytt 29 Ljud/videokälla lagring av namn på önskade väljare 10 val av 9 M Menyn MACRO 35 N, O Namngivning, se Lagring av namn i minnet NORMAL (avkodarläge) 15, 25 P, Q Parameter 26, 30, 38 PHANTOM (avkodarläge) 28 R Radering av fjärrstyrningssignaler ur fjärrkontrollens minne 15, 19, 21 Redigering, se Inspelning S Skräddarsy fjärrkontrollen 21, 22 ljudfält 29 Snabbval 32 Stationsnamn 31 Styrning av CD-växlare 33 Sökning efter CD-skivor 34 snabbvalsstationer 32 Sökning efter CD-skivor på LIST 34 T Testton 28, 46 3 CH LOGIC (avkodarläge) 28, 45 Tidsstyrt strömavslag 25 Tv/videoanslutningar 10 U Uppackning 7 V Val av ljud/videokälla 23 W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö WIDE (avkodarläge) 28, 46

Övrigt Sony 48 S Corporation Printed in Malaysia