Views
7 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Stel het apparaat niet

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen. Open nooit de behuizing, om gevaar voor elektrische schokken te vermijden. Laat reparaties aan de erkende vakhandel over. Plaats het apparaat niet in een krappe, omsloten ruimte, zoals een boekenrek of inbouwkast. Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. 2 NL WAARSCHUWING Voorzorgsmaatregelen Veiligheid • Mocht er vloeistof of een voorwerp in het apparaat terechtkomen, trek dan de stekker uit het stopkontakt en laat het apparaat eerst nakijken door een deskundige, alvorens het weer in gebruik te nemen. Stroomvoorziening • Kontroleer voor het aansluiten van het apparaat eerst of de bedrijfspanning ervan wel overeenkomt met de plaatselijke netspanning. De bedrijfsspanning staat aangegeven op het naamplaatje aan de onderzijde van het apparaat. • Zolang het netsnoer op het stopkontakt is aangesloten, blijft er spanning op het apparaat staan, zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld. • Trek de stekker van het netsnoer uit het stopkontakt wanneer u denkt het apparaat geruime tijd niet te zullen gebruiken. Om de aansluiting op het stopkontakt te verbreken, mag u uitsluitend aan de stekker trekken; trek nooit aan het snoer. • Indien het netsnoer vervangen moet worden, mag dit alleen uitgevoerd worden door een erkend onderhoudscentrum. Opstelling • Zet het apparaat op een goed geventileerde plaats, met rondom vrije luchtdoorstroming, om oververhitting van de inwendige onderdelen te voorkomen, in het belang van een langdurige betrouwbare werking. • Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron of in direkt zonlicht. Vermijd tevens plaatsen met veel stof, vocht en mechanische trillingen of schokken. • Zet niets bovenop het apparaat. De ventilatie-openingen aan de bovenzijde mogen niet geblokkeerd worden, in het belang van een juist funktioneren van het apparaat en een langere levensduur van de componenten. Bediening • Zorg ervoor dat de stekkers van de netsnoeren van de apparatuur niet in het stopkontakt zitten, alvorens de aansluitingen te maken. Sluit de netsnoeren pas als allerlaatste aan. Reiniging • Gebruik voor het reinigen van de ombouw, het voorpaneel en de bedieningsorganen een zachte doek, licht bevochtigd met wat milde vloeibare zeep. Gebruik geen schuurspons, schuurmiddelen of vluchtige stoffen zoals spiritus of benzine. Mocht u na het doorlezen van de gebruiksaanwijzing nog vragen over of problemen met het apparaat hebben, aarzel dan niet kontakt op te nemen met de dichtstbijzijnde Sony handelaar.

Omtrent deze handleiding Deze gebruiksaanwijzing beschrijft het model TA-VE800G. Algemene opzet • De aanwijzingen beschrijven de bediening via het beeldscherm-menu. U kunt voor de bediening echter ook de toetsen op het apparaat zelf gebruiken die dezelfde of soortgelijke namen dragen als de bedieningsaanduidingen in het beeldscherm-menu. • Op een aantal plaatsen in deze gebruiksaanwijzing zult u het onderstaande symbool aantreffen: Dit symbool vestigt uw aandacht op handige tips, die de bediening vergemakkelijken. Deze versterker is uitgerust met Dolby Pro Logic Surround akoestiek. Geproduceerd onder licentie van: Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY, het dubbele-D symbool a en PRO LOGIC zijn handelsmerken van: Dolby Laboratories Licensing Corporation. INHOUDSOPGAVE Inleiding Kenmerken 4 Basisprincipes voor de bediening van de versterker 6 Voorbereidingen Uitpakken 7 Aansluit-overzicht 7 Aansluiten van de infrarood-signaalzender 8 Aansluiten van audio-apparatuur 8 Aansluiten van luidsprekers 9 Aansluiten van een TV/videorecorder 10 Aansluiten van de stroomvoorziening 11 Alvorens u de versterker in gebruik neemt 11 Gereedmaken en gebruik van de afstandsbediening Insteken van de batterijen in de afstandsbediening 12 Instellen en “klikken” met de afstandsbediening 12 Vastleggen van de bedieningscode voor een TV-toestel 14 Vastleggen van codes voor audio/video-apparatuur 16 Overnemen van codes van een andere afstandsbediening (USER IR instelling) 20 Basisbediening Kiezen van audio/video-apparatuur 22 Opnemen 24 Gebruik van de automatische uitschakel-sluimerfunktie 25 Gebruik van akoestiekeffekten Inleiding 26 Gebruik van de voorgeprogrammeerde akoestiekeffekten 26 Optimaal benutten van Dolby Pro Logic Surround geluid 28 Aanpassen van de akoestiekeffekten 29 Uitgebreide bedieningsfunkties Gebruik van de indexfunkties 31 Bediening van een compact disc wisselaar 33 Automatisch verschillende apparaten achtereen bedienen (MACRO bedieningsreeks) 34 Extra instellingen en aanpassingen Op afstand bedienen van geluidsbronnen zonder de TV (FLASHER illuminatie) 36 Automatisch afspelen van weergavebronnen (AUTO PLAY) 37 Automatische weergavestart bij inschakelen (AUTO START) 37 Aanpassen van de gevoeligheid van de afstandsbediening 38 Keuze van de aanduidingen die verschijnen 38 Aanpassen van het formaat van de beeldscherm-aanduidingen 39 Aanvullende informatie Overzicht van het voorpaneel 40 Overzicht van het achterpaneel 41 Verhelpen van storingen 42 Technische gegevens 44 Verklarende woordenlijst 45 Index 46 NL 3 NL