Views
7 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Optimaal benutten van

Optimaal benutten van Dolby Pro Logic Surround geluid Om de beste weergave te verkrijgen met de Dolby Pro Logic Surround akoestiek, kiest u eerst de middenkanaal-instelling die het best past bij uw luidsprekersysteem. Vervolgens regelt u de geluidssterkte van de luidsprekers en stelt u de vertragingstijd voor het PRO LOGIC akoestiekeffekt naar wens in. Let op dat u tenminste over één extra paar luidsprekers dient te beschikken voor het maken van de onderstaande instellingen. Deze versterker biedt u de keuze uit vier verschillende CENTER MODE instellingen: “PHANTOM”, “3 CHANNEL LOGIC”, “NORMAL” en “WIDE”. Elke instelling is voor een bepaalde luidspreker-opstelling ontworpen. Kies de CENTER MODE instelling die het beste past bij uw luidspreker-opstelling: Gebruik van akoestiekeffekten Kiezen van de CENTER MODE instelling 1 Klik op “SOUND” in het hoofdmenu. 2 Klik op “PRO LOGIC” om in te stellen op het PRO LOGIC klankbeeld. SOUND FIELD SELECT PRO LOGIC MODE VOL SOUND FIELD ON OFF + BASS BOOST ON OFF – EXIT 3 Klik op “SUR” voor Surround akoestiek- SOUND FIELD SELECT PRO LOGIC MUSIC 2 MOVIE SPORTS MUSIC 1 GAME MODE VOL SOUND FIELD ON OFF + BASS BOOST ON OFF – SUR EXIT 28 NL instelling. Nu verschijnt het Dolby Pro Logic “SUR EDIT” menu. Hierin kunt u de gewenste luidsprekerinstelling maken. 4 Klik enkele malen op “C MODE” tot de geschikte middenkanaal-aanpassing voor uw luidsprekers wordt aangegeven. Kies de middenkanaalaanpassing aan de hand van het volgende schema. Als u beschikt over CENTER REAR RETURN Voor- en achterluidsprekers, maar geen middenluidspreker Voor- en middenluidsprekers, maar geen achterluidspreker Voor- en achterluidspreker, en een kleine middenluidspreker Voor- en achterluidsprekers en een middenluidspreker van dezelfde afmetingen als uw voorluidsprekers SUR EDIT 0 dB + – C MODE VOL 0 dB Kiest u PHANTOM 3 CH LOGIC (3 Channel Logic) NORMAL WIDE + – +– Zodat EXIT Het geluid van het middenkanaal wordt via de voorluidsprekers weergegeven. Het geluid van het achterkanaal wordt via de voorluidsprekers weergegeven. Het basgeluid van het middenkanaal wordt via de voorluidsprekers weergegeven (omdat een kleine middenluidspreker onvoldoende basgeluid kan produceren). Een “kompleet” Dolby Pro Logic Surround geluid klinkt, via alle luidsprekers. Afstellen van de geluidssterkte van de luidsprekers Met behulp van de testtoon-funktie kunt u de geluidssterkte van uw luidsprekers op hetzelfde nivo afstellen. (Als al uw luidsprekers reeds hetzelfde geluidsvolume te horen geven, is afstellen niet noodzakelijk.) Door de toetsen op de afstandsbediening te gebruiken, kunt u de afstelling verrichten vanaf uw luisterpositie. 1 Klik op “TEST”. Nu zal er één voor één door alle luidsprekers een testtoon worden weergegeven. Op het TV-scherm wordt de luidspreker die op dat moment de testtoon weergeeft, in rood aangegeven. CENTER SUR EDIT 0 dB + – TEST

Gebruik van akoestiekeffekten 2 Stel de geluidssterkte van uw luidsprekers zo in dat u de testtoon vanaf uw luisterplaats via alle luidsprekers even luid klinkt. • Om de geluidssterkte van de linker en rechter voorluidsprekers op evenwichtig in te stellen, draait u aan de BALANCE regelaar op het voorpaneel van de versterker zelf. • Om het geluidsnivo van de middenluidspreker af te stellen, klikt u op de CENTER + of – toets. • Om het geluidsnivo van de achterluidsprekers af te stellen, klikt u op de REAR + of – toets. 3 Klik weer op “TEST” om de testtoon uit te schakelen Alle luidsprekers kunnen tegelijkertijd afgesteld worden Hiervoor gebruikt u de MASTER VOLUME regelaar op het voorpaneel van de versterker. Instellen van de vertragingstijd van de achterluidsprekers Het akoestiek-geluid kan effektiever gemaakt worden door het geluid dat via de achterluidsprekers klinkt te vertragen (vertragingstijd). U kunt de vertragingstijd instellen in stapjes van 0,1 msec. binnen een bereik van 15 tot 30 msec. Bijvoorbeeld voor een ruime kamer of wanneer de achterluidsprekers ver van de luisterpositie vandaan staan opgesteld, maakt u de vertragingstijd korter. 1 Start de weergave van de geluidsbron die met Dolby Surround akoestiek is gecodeerd. 2 Klik op “DELAY”. CENTER SUR EDIT 0 dB 3 Klik op “SHORT” voor een kortere nagalmtijd of op “LONG” voor een langere nagalmtijd. SUR EDIT + – DELAY Terugstellen van het bijgeregelde klankbeeld op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen Klik op “STD”. Bijregelen van de klankkleur U kunt de klankkleur van de luidsprekers instellen. Volg de aanwijzingen voor “Aanpassen van de toonbijregeling” hieronder. Aanpassen van de akoestiekeffekten Elk van de beschikbare klankbeelden is samengesteld uit een tooninstelling (voor de hoge, lage en middentonen) en een stel akoestiek-parameters — geluidscomponenten die de akoestische totaalindruk bepalen. U kunt de akoestiekeffekten aanpassen door de geluidssterkte van de luidsprekers (LEVEL) en het effektnivo (EFFECT) zo in te stellen dat het geluid in uw luisterruimte optimaal klinkt. Wanneer u een klankbeeld eenmaal hebt aangepast, blijft deze aanpassing in het geheugen van de versterker bewaard, tenzij de stekker langer dan een week uit het stopkontakt blijft. Aanpassen van de toon-bijregeling Hiermee stelt u de klankkleur (van de hoge en lage tonen) in voor optimale weergave via de voor-, midden- en achterluidsprekers. De toon-bijregeling is instelbaar voor alle akoestiekeffekten, inklusief de Dolby Surround. 1 Start de weergave van de geluidsbron en klik op “SOUND” in het hoofdmenu. 2 Klik op het genre of type klankbeeld dat u wilt bijregelen. Hierbij wordt automatisch het laatst gekozen klankbeeld in dat genre ingeschakeld. 3 Klik enkele malen op “MODE” als u een ander klankbeeld in het gekozen genre wilt bijregelen. DELAY DELAY 4 Klik op “TONE”. Nu verschijnt het “TONE EDIT” menu op het TVscherm. VOL SOUND FIELD SELECT SHORT RETURN LONG + – EXIT PRO LOGIC MOVIE MUSIC 1 MUSIC 2 SPORTS GAME Terugkeren naar het hoofdmenu Klik op “EXIT”. MODE SOUND FIELD BASS BOOST ON ON OFF OFF VOL + – Terugkeren naar het voorgaande menu Klik op “RETURN”. TONE EXIT (wordt vervolgd) 29 NL