Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

32 NL EXIT Uitgebreide

32 NL EXIT Uitgebreide bedieningsfunkties 2 Voer nu een naam in voor uw voorkeurzender, door achtereenvolgens op elke letter van de naam te klikken. De naam wordt automatisch vastgelegd. INDEX SETTING B b A B C D E 1 2 3 F G H I J 4 5 6 K L M N O 7 8 9 P Q R S T / 0 * U V W X Y Z – + CAPS RETURN EXIT Invoeren van een spatie in de zendernaam Klik op de spatiebalk onder de letters. Overschakelen tussen hoofdletters en kleine letters Klik op “CAPS”. Terugkeren naar het voorgaande menu Klik op “RETURN”. Terugkeren naar het hoofdmenu Klik op “EXIT”. Afstemmen op voorkeurzenders via de LIST zenderlijst 1 Klik op “FUNCTION” in het hoofdmenu. Nu verschijnt het “FUNCTION SELECT” menu op het scherm. 2 Klik op “TUNER”. 3 Klik op “LIST”. LIST SUB USER 4 De lijst met voorkeurzenders verschijnt op het scherm. Klik op A, B of C om een zendergroep te kiezen. Klik vervolgens op een cijfer van 1 tot 0 om op de bijbehorende voorkeurzender af te stemmen. A B C ALL 1 OFF 2 3 4 VOL 5 + 6 – 7 8 9 0 Bij een vergissing in de letterkeuze Klik op de ? of / pijl om de cursor te verplaatsen naar de letter die u wilt wijzigen en klik dan op de juiste letter (of klik op de spatiebalk om de letter te wissen). Overnemen van de disc-titels uit een Sony CD-wisselaar voorzien van een CTRL A1 aansluiting Als u beschikt over een Sony compact disc wisselaar met een CTRL A1 aansluiting, kunt u alle disc-titels in de CD-wisselaar automatisch overzetten naar het geheugen van de versterker, zodat u niet alle namen één voor één opnieuw hoeft in te voeren. 1 Klik op de “LIST CD” toets in het “INDEX SETTING” menuscherm. LIST RETURN INDEX SETTING 2 Klik op de “DATA LOAD” toets. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CD INDEX SETTING De gegevens worden nu uit de CD-wisselaar overgenomen en na enkele minuten verschijnen de disc-titels in het “CD INDEX SETTING” menuscherm. Opmerkingen • De “DATA LOAD” toets zal niet op het scherm verschijnen als de CD-wisselaar niet is geregistreerd als “Sony CONTROL A1 CD” in het “IR CODE SETTING” menu (zie blz. 17) of als de CD-wisselaar niet staat ingeschakeld. • De “DATA LOAD” gegevensoverdracht zal niet werken als de CD-wisselaar niet staat ingeschakeld of als er iets mis is met de CTRL A1 aansluiting (zie blz. 9). • Als de volgende letters en symbolen zijn gebruikt in de disctitels in de CD-wisselaar, zullen ze in het beeldschermmenu worden vervangen door spaties: # $ ; • ä ö ü Terugkeren naar het voorgaande menu Klik op “RETURN”. Terugkeren naar het hoofdmenu Klik op “EXIT”. CD 10 . RETURN > EXIT DATA LOAD EXIT

Uitgebreide bedieningsfunkties Invoeren van namen voor de compact discs in een Sony CD-wisselaar zonder CTRL A1 aansluiting of een CD-wisselaar van een ander merk Als uw compact disc wisselaar niet van Sony is of geen CTRL A1 aansluiting heeft, kunt u de disc-titels als volgt in het bedieningsmenu invoeren 1 Klik op de “LIST CD” toets in het “INDEX SETTING” menuscherm. INDEX SETTING Bediening van een compact disc wisselaar Uw compact discs in groepen indelen Via het beeldschermmenu kunt u de compact discs in een CD-wisselaar onderverdelen in een aantal groepen. 1 Klik op “FUNCTION” in het hoofdmenu. Nu verschijnt het “FUNCTION SELECT” menu op het scherm. 2 Klik op “INDEX”. Het “INDEX SETTING” menu verschijnt. LIST RETURN 2 • Titelkeuze voor een compact disc Klik op “TITLE”. Stel in op het nummer van de disc door op de > of . pijl aan de rechterkant van het scherm te klikken en klik dan op de disc waarvoor u een titel wilt invoeren. • Titelkeuze voor een groep compact discs Klik op “GROUP” en klik dan op de groep CD’s die u een gemeenschappelijke groepsnaam wilt geven. 3 Voer nu een titel in voor de betreffende compact disc of groep, door achtereenvolgens op elke letter van de naam te klikken. De titel wordt automatisch vastgelegd. V A B F G K L P Q U V CAPS RETURN CD INDEX SETTING 10 C H M R W D I N S X Invoeren van een spatie in de titel Klik op de spatiebalk onder de letters. Overschakelen tussen hoofdletters en kleine letters Klik op “CAPS”. Bij een vergissing in de letterkeuze Klik op de ? of / pijl om de cursor te verplaatsen naar de letter die u wilt wijzigen en klik dan op de juiste letter (of klik op de spatiebalk om de letter te wissen). Terugkeren naar het voorgaande menu Klik op “RETURN”. Terugkeren naar het hoofdmenu Klik op “EXIT”. v B E J O T Y 1 4 7 / Z CD EXIT b 2 5 8 0 – EXIT 3 6 9 * + 3 Klik op de “LIST CD” toets. 4 Klik op “SELECT” en klik dan op de compact disc die u in een bepaalde groep wilt plaatsen. CD INDEX SETTING 21 BGM A > 22 23 24 25 26 27 BGM B Love Songs BEST of BB BEST of CC BEST of DD DATA 28 29 30 SELECT . RETURN EXIT Als de gekozen CD niet in de lijst op het scherm voorkomt Klik op de > of . pijl aan de rechterkant van het scherm tot u de disc op het scherm ziet. 5 Klik op de namen van de groepen waarin u de gekozen CD wilt plaatsen. Om bijvoorbeeld een CD in zowel groep 1 als groep 4 te plaatsen, klikt u op de namen van beide groepen zodat deze oplichten. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RETURN CD INDEX SETTING GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 GROUP 6 GROUP 7 GROUP 8 GROUP 9 GROUP 10 EXIT Verwijderen van een CD uit een of meer groepen Klik op de verlichte groepsnaam zodat deze dooft. Terugkeren naar het voorgaande menu Klik op “RETURN”. (wordt vervolgd) 33 NL