Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Uitgebreide

Uitgebreide bedieningsfunkties Terugkeren naar het hoofdmenu Klik op “EXIT”. Afspelen van compact discs via de LIST discnummerlijst 2 Klik op “CD”. 3 Klik op “LIST”. LIST SUB USER 0 ( ) p P = + CD LIST - DISC NUMBER ALL 1 > OFF 2 3 4 VOL 5 + 6 – 7 8 9 10 . SEARCH = + p EXIT CD LIST - SEARCH ALL OFF GROUP NAME ALPHABET DISC NUMBER VOL + – RETURN EXIT 34 NL 1 Klik op “FUNCTION” in het hoofdmenu. Nu verschijnt het “FUNCTION SELECT” menu op het scherm.. 4 Klik op de > of . pijl aan de rechterkant van het scherm om de voorgaande of de volgende 10 discs op het scherm te zien en klik dan op de gewenste disc. Dan begint automatisch de weergave van de gekozen compact disc. Als een Sony CD-wisselaar is aangesloten via de CTRL A1 aansluiting, wordt het aantal discs op het scherm automatisch aangepast aan de capaciteit van de aangesloten CD-wisselaar. Opzoeken van een bepaalde compact disc Klik op “SEARCH” zodat het “CD LIST - SEARCH” scherm verschijnt. • Aangeven van de compact discs in een bepaalde groep: Klik op “GROUP NAME” en klik dan op de naam van de groep waartoe de gewenste CD behoort. De lijst van compact discs in de gekozen groep verschijnt op het scherm. Klik op de > of . pijl aan de rechterkant van het scherm tot u de disc op het scherm ziet en klik dan op de disc. Dan begint automatisch de weergave van de gekozen CD. • Aangeven van alle compact discs in alfabetische volgorde: Klik op “ALPHABET”, wacht enkele sekonden en de compact discs verschijnen in alfabetische volgorde op het scherm. Klik op de > of . pijl tot u de disc op het scherm ziet en klik dan op de disc. Dan begint automatisch de weergave van de gekozen CD. • Aangeven van alle compact discs in de nummervolgorde: Klik op “DISC NUMBER”, wacht enkele sekonden en de compact discs verschijnen in de nummervolgorde op het scherm. Klik op de > of . pijl tot u de disc op het scherm ziet en klik dan op de disc. Dan begint automatisch de weergave van de gekozen CD. Opmerkingen • Afhankelijk van het type CD-wisselaar dat is aangesloten (een 3- of 5-disc wisselaar, enz.) zult u de gewenste disc niet altijd kunnen kiezen, ook al klikt u op de titel van de disc in de lijst. In dat geval kunt u de compact disc beter kiezen via het normale CD bedieningsmenu. • Als uw compact disc wisselaar van een ander merk is en de methode voor het beginnen met afspelen is niet als volgt: 1 indrukken van een nummertoets, gevolgd door 2 een druk op de disc-weergavetoets, dan kan het afspelen niet altijd beginnen wanneer u op de titel van de disc klikt. In dat geval gaat u terug naar het hoofdmenu, klikt u op “SUB” en vervolgt u met de bediening van de compact disc wisselaar zoals u deze normaal bedient. Automatisch verschillende apparaten achtereen bedienen (MACRO bedieningsreeks) De “MACRO” bedieningsreeksen (1 en 2) dienen voor het doorkoppelen van maximaal acht bedieningscodes, zodat u de bijbehorende funkties met een enkel commando kunt laten uitvoeren. Hiervoor kunt u afstandsbedieningscodes kiezen uit de vaste funkties, zowel als de “USER” funkties die u zelf van een andere

Uitgebreide bedieningsfunkties afstandsbediening hebt overgenomen. De “MACRO” bedieningsreeksen kunnen vervolgens zowel handmatig worden ingeschakeld (door ze te kiezen uit het “FUNCTION SELECT” menu) als automatisch (door ze vast te leggen in het “AUTO START SETTING” menu (zie blz. 37)). 1 Klik op “FUNCTION” in het hoofdmenu. Nu verschijnt het “FUNCTION SELECT” menu op het scherm. 2 Klik op “MACRO”. Het “MACRO PLAY SETTING” menu verschijnt. FUNCTION SELECT Inlassen van een pauze tussen de opeenvolgende bedieningsfunkties Klik enkele malen op de ? of / pijl om de tussenpauze-commando’s (WAIT 10s, WAIT 5s en WAIT 1s) op het scherm te zien. Invoeren van een bedieningscode om alle apparatuur uit te schakelen Klik enkele malen op de ? of / pijl tot er “ALL OFF” wordt aangegeven. Opmerking Als de bedieningsreeks is gekozen voor automatische uitvoering bij inschakelen, met de “AUTO START” funktie (zie blz. 37), kunt u het “ALL OFF” commando niet in die bedieningsreeks opnemen. 6 Klik op de gewenste afstandsbedieningscode. De naam van de gekozen code verschijnt in de verlicht aangegeven stap van de reeks en dan licht de volgende stap op. MACRO EXIT 7 Herhaal de stappen 5 en 6 om de andere codes van de reeks in te voeren, tot een maximum van acht funkties. 3 Klik op “MACRO” 1 of 2. MACRO 1 2 3 4 5 6 7 MACRO PLAY SETTING 1 2 COMMAND WAIT 10s WAIT 5s WAIT 1s ALL OFF NO SET ? 8 RETURN EXIT 4 Klik op stap 1 van de “MACRO” bedieningsreeks. Dit wordt de eerste bedieningscode in uw vaste bedieningsreeks. MACRO 1 NO SET 2 3 4 5 6 7 MACRO PLAY SETTING 1 2 COMMAND WAIT 10s WAIT 5s WAIT 1s ALL OFF NO SET ? 8 RETURN EXIT / / Wissen van een ingevoerde bedieningscode 1 Klik op de code die u wilt wissen, zodat deze oplicht. 2 Klik enkele malen op de ? of / pijl tot de aanduiding “NO SET” aan de rechterkant van het scherm verschijnt. 3 Klik op “NO SET” om de code waarop u in stap 1 hebt ingesteld te wissen. Invoeren van willekeurige bedieningscodes 1 Klik op de nummertoets van een bedieningsreeks. 2 Klik enkele malen op de ? of / pijl tot de gewenste bedieningscode aan de rechterkant van het scherm verschijnt. 3 Klik op de bedieningscode. Uitvoeren van een bedieningsreeks 1 Klik op “FUNCTION” in het hoofdmenu. Nu verschijnt het “FUNCTION SELECT” menu op het scherm. 2 Klik op “MACRO 1” of “MACRO 2”. Nu worden de gekozen bedieningsfunkties automatisch één voor één uitgevoerd. FUNCTION SELECT 5 Klik op de ? of / pijl om de bedieningscodes te zien die beschikbaar zijn voor de betreffende toets. De afstandsbedieningscodes die in het FUNCTION SELECT menu zijn vastgelegd voor de verschillende apparaten en de codes die u hebt overgenomen van een andere afstandsbediening verschijnen in groepen van 5 aan de rechterkant van het scherm. MACRO 1 MACRO 2 EXIT 35 NL