Views
9 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Extra instellingen en

Extra instellingen en aanpassingen Terugkeren naar het hoofdmenu Klik op “EXIT”. Terugkeren naar het voorgaande menu Klik op “RETURN”. Opmerking Een bedieningsreeks waarin het “ALL OFF” commando is opgenomen (zie blz. 35) kan niet worden gekozen voor de “AUTO START” weergavestart. Aanpassen van de gevoeligheid van de afstandsbediening U kunt kiezen uit vijf verschillende gevoeligheidswaarden voor het bepalen van de snelheid waarmee de aanwijzer over het scherm beweegt. 1 Klik op “FUNCTION” in het hoofdmenu. Nu verschijnt het “FUNCTION SELECT” menu op het scherm. 2 Klik op “SET UP”. 3 Klik op een “FEELING” waarde van 1 tot 5 om de gewenste gevoeligheid/aanwijssnelheid te kiezen. Hoe hoger de waarde, des te sneller zal de aanwijzer bewegen. SET UP AUTO PLAY FLASHER IR OUTPUT AUTO OSD ERASE POINTER ONLY DEMO FEELING 1 2 3 4 5 RETURN EXIT Terugkeren naar het hoofdmenu Klik op “EXIT”. Terugkeren naar het voorgaande menu Klik op “RETURN”. 38 NL Keuze van de aanduidingen die verschijnen Met deze instelling kunt u kiezen voor een van de drie speciale beeldscherm-weergavefunkties: “AUTO OSD ERASE”, “POINTER ONLY” of “DEMO”. Bovendien kunt u met “IR OUTPUT” in dit menu kiezen of de infrarode signalen ook via de infraroodsignaalzender moeten worden doorgegeven. 1 Klik op “FUNCTION” in het hoofdmenu. Nu verschijnt het “FUNCTION SELECT” menu op het scherm. 2 Klik op “SET UP”. 3 Klik op “AUTO OSD ERASE ON” of “OFF”, “POINTER ONLY SET” of “DEMO START”, al naar gelang de beeldscherm-funktie die u wilt gebruiken. Desgewenst klikt u op “IR OUTPUT ON” of “OFF” voor de infrarood-signaaloverdracht. RETURN SET UP AUTO PLAY FLASHER IR OUTPUT AUTO OSD ERASE POINTER ONLY DEMO FEELING ON OFF ON OFF SET START EXIT Aanduidingsonderdrukking (AUTO OSD ERASE): Deze aanduidingsonderdrukking kan handig zijn tijdens het bedienen van een laserdisc-beeldplatenspeler, om de hoofdstuknummers te zien die anders schuil zouden gaan achter de bedieningsaanduidingen. Met deze funktie ingeschakeld verdwijnen de beeldscherm-aanduidingen wanneer u op een bedieningstoets klikt en zolang u de toets vasthoudt. Zodra u de toets loslaat, verschijnen de bedieningsaanduidingen weer. Enkel de aanwijzer in beeld (POINTER ONLY): Met deze funktie zorgt u dat alleen de aanwijzer (het handje) in beeld blijft tijdens weergave, zodat u hiermee naar belangrijke punten kunt wijzen (voor een videopresentatie e.d.). Wanneer u klikt op “POINTER ONLY SET” verdwijnen alle beeldscherm-aanduidingen behalve de aanwijzer en de EXIT toets. Om de aanwijzer vast te houden, houdt u de toets op de afstandsbediening ingedrukt.

Extra instellingen en aanpassingen Demonstratie (DEMO): Met deze funktie schakelt u een demonstratieprogramma in dat de diverse funkties van de versterker uitlegt. Houd er echter wel rekening mee dat bij de demonstratie allerlei instellingen (zoals de akoestiek-parameters) zullen worden vervangen door de vaste waarden van het programma. Schakel de demonstratie dus alleen in zolang er nog geen gegevens zijn vastgelegd of wanneer het overschrijven van uw vastgelegde gegevens niet bezwaarlijk is. Klik op “START” wanneer u het demonstratieprogramma wilt inschakelen. Om de demonstratie te stoppen, klikt u twee of drie keer op de toets van de afstandsbediening of schakelt u de versterker uit. Infrarood-signaaloverdracht (IR OUTPUT): Wanneer u voor deze funktie “OFF” kiest, worden de infrarode signalen slechts doorgegeven via de IR OUT aansluiting op het achterpaneel. De infraroodsignaalzender op het voorpaneel geeft dan geen enkel signaal meer door. Zolang de “IR OUTPUT” funktie op “OFF” staat, is in het hoofdmenu de aanduiding “IR OFF” zichtbaar. Gewoonlijk kunt u de “IR OUTPUT” funktie het best op “ON” laten staan. Terugkeren naar het hoofdmenu Klik op “EXIT”. Terugkeren naar het voorgaande menu Klik op “RETURN”. Aanpassen van het formaat van de beeldscherm-aanduidingen Met de “GRAPHIC POSITION” funktie kunt u de plaats van de bedieningsaanduidingen op het TVscherm naar wens verstellen. 1 Klik op “FUNCTION” in het hoofdmenu. Nu verschijnt het “FUNCTION SELECT” menu op het scherm. 2 Klik op “TV SET”. 3 Klik op “GRAPHIC POSITION SET”. Nu verschijnt het beeldweergave-instelscherm. TV IR SET GRAPHIC POSITION RETURN TV MONITOR SET Nu verschijnt het beeldweergave-instelscherm. V SET EXIT B b v EXIT Klik op de randen van het bedieningsscherm om deze zo te verstellen dat u ze links, rechts, boven en onder in beeld krijgt zoals u wilt. 4 Klik op “EXIT”. Terugkeren naar het hoofdmenu Klik op “EXIT”. Terugkeren naar het voorgaande menu Klik op “RETURN”. 39 NL