Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Verhelpen van storingen

Verhelpen van storingen Als u een van de volgende problemen ondervindt bij de bediening van de versterker, kunt u deze lijst van kontrolepunten doorlopen om aan de hand hiervan het probleem te verhelpen. Mocht het probleem onopgelost blijven, neemt u dan a.u.b. kontakt op met uw dichtstbijzijnde Sony handelaar. De bedieningsaanduidingen verschijnen niet op het TVscherm. / Tijdens TV-kijken met alleen het televisietoestel ingeschakeld zullen de aanduidingen niet altijd automatisch op het scherm verschijnen bij inschakelen van de versterker. U dient in dat geval de ingangskeuze van de TV over te schakelen op “VIDEO” met de afstandsbediening van het TV-toestel. Het TV-toestel wordt uitgeschakeld bij inschakelen van de versterker met de afstandsbediening. / Zorg dat de TV is uitgeschakeld voor u de versterker met de afstandsbediening inschakelt. Bij instellen op een weergavebron in het “FUNCTION SELECT” menu wordt de gekozen weergavebron uitgeschakeld. / De weergavebron was al ingeschakeld met een andere afstandsbediening. Schakel de weergavebron alleen in met de afstandsbediening van de versterker of met de hand. Bepaalde apparatuur wordt niet uitgeschakeld door een klik op de “ALL OFF” toets. / De betreffende apparatuur was al ingeschakeld met een andere afstandsbediening. Schakel de apparatuur met de hand uit. Er klinkt geen geluid of de geluidssterkte blijft te gering. / Kontroleer of de luidsprekers en audio/ videocomponenten goed zijn aangesloten. / Kontroleer of er wel is ingesteld op de juiste weergavebron. / Kontroleer of de SPEAKERS toets in de “ON” stand staat. / Klik op het symbool als er in het uitleesvenster “MUTING” wordt aangegeven. / Er is kortsluiting opgetreden, waardoor het beveiligingscircuit is ingeschakeld (de aanduiding “PROTECTOR” knippert). Schakel de versterker uit, los het probleem 42 NL Aanvullende informatie dat kortsluiting veroorzaakt op en schakel het apparaat dan weer in. Geluid van links en rechts is verwisseld. / Kontroleer of de luidsprekers en audio/ video-componenten goed zijn aangesloten. / Stel de BALANCE regelaar bij. Er klinkt een hinderlijke bromtoon of andere storende achtergrondgeluiden. / Kontroleer of de luidsprekers en audio/ video-componenten goed zijn aangesloten. / Houd de aansluitsnoeren uit de buurt van een transformator of motor en tenminste 3 meter van een TV-toestel of TL-verlichting. / Plaats de geluidsinstallatie niet te dicht in de buurt van een ingeschakelde TV. / De stekkers en aansluitbussen zijn vuil. Reinig de stekkers en aansluitbussen met een doekje, licht bevochtigd met wat spiritus. Er komt geen geluid uit de middenluidspreker. / Stel in op het PRO LOGIC klankbeeld of een van de MOVIE klankbeelden (behalve het MONO MOVIE klankbeeld) (zie blz. 26 en 27). / Kies de CENTER MODE instelling die past bij uw luidspreker-opstelling (zie blz. 28). / Stel de geluidssterkte van de luidsprekers op het juiste nivo af (zie blz. 28). Opnemen is niet mogelijk. / Kontroleer of de apparatuur op de juiste wijze is aangesloten. / Stel in het “FUNCTION SELECT” menu of met de funktiekeuzetoetsen in op de juiste geluidsbron voor opname. Uit de achterluidsprekers klinkt geen geluid of de geluidssterkte blijft te gering. / Schakel de klankbeeld-akoestiekfunktie in. / Kies de CENTER MODE instelling die past bij uw luidspreker-opstelling (zie blz. 28). / Stel de geluidssterkte van de luidsprekers op het juiste nivo af (zie blz. 28). / Kontroleer of er wel een akoestiek-klankbeeld is ingeschakeld. Het afstemmen op een of meer radiozenders lukt niet. / Er zijn nog geen voorkeurzenders vastgelegd of de voorkeurzenders zijn uit het geheugen gewist (bij keuze van een voorkeurzender). Leg uw favoriete radiozenders vast in het afstemgeheugen van de tuner (zie de gebruiksaanwijzing van uw tuner).

Aanvullende informatie Het geluid wordt niet met akoestiekeffekt weergegeven. / Schakel de klankbeeld-akoestiekfunktie in. / Zorg dat de SPEAKERS keuzeschakelaar staat ingesteld op “ON”. Op het TV-scherm is geen beeld of slechts een onduidelijk beeld zichtbaar. / Zorg dat op de versterker de juiste funktie is gekozen. / Kies het juiste ingangssignaal voor uw TV. / Plaats de TV niet te dicht in de buurt van de geluidsinstallatie. De beeldscherm-bediening is moeilijk of onmogelijk, vanwege niet of nauwelijks leesbare aanduidingen op het TV-scherm. / Zorg dat uw video-apparatuur niet tegelijk met de VIDEO en de S-VIDEO aansluitingen zijn verbonden. Gebruik alleen de S-VIDEO aansluitingen of alleen de VIDEO aansluitingen (als uw TV-toestel geen S- VIDEO aansluitingen heeft). / Bij aansluiten van twee of meer videorecorders dient u in de verbinding met de TV-antenne een signaalverdeler op te nemen om videosignalen van goede kwaliteit te krijgen. / Maak de koppen van de videorecorder schoon. / Stel niet in op kanalen waarop geen TVzender wordt ontvangen. Zorg dat de kanalen zonder TV-ontvangst bij de zenderkeuze worden overgeslagen. / Tijdens het vooruitspoelen, terugspoelen, vertraagde weergave of in de pauzestand van de videorecorder kan er storing in het beeld verschijnen. Dit duidt niet op een defekt of onjuiste werking. Het overnemen van afstandsbedieningssignalen voor andere merken dan Sony gaat mis. / Richt de afstandsbediening van het andere apparaat recht op de infrarood-sensor voorop de versterker, op een afstand van minder dan 20 cm. / Fel licht van een tl-buis e.d. kan storing in het signaal veroorzaken. Zorg dat er geen fluorescerend licht op de infrarood-sensor valt. Opmerking Als de apparatuur ook na het opvolgen van de bovenstaande aanwijzingen nog steeds niet naar behoren werkt, of als er zich andere problemen voordoen, probeer dan het volgende: (1) Schakel het apparaat eenmaal uit en dan weer in. Helpt dit niet, dan (2) schakelt u de versterker uit met de POWER schakelaar, trekt u de stekker uit het stopkontakt en steekt u deze weer in en dan schakelt u de versterker weer in. Heeft ook dit niet het gewenste effekt, dan (3) schakelt u de versterker uit met de POWER schakelaar en schakelt u het apparaat weer in terwijl u de TAPE MONITOR toets en de VIDEO 2 toets op het voorpaneel ingedrukt houdt. Hierbij zullen echter wel alle gemaakte instellingen uit het geheugen van de versterker worden gewist. Opmerking Bij opstelling van de versterker in een audiorek met een glazen deur, kan de aanwijzer wel eens meermalen achtereen op een “toets” op het scherm klikken, ook al houdt u de insteltoets van de afstandsbediening gewoon ingedrukt (zoals bijvoorbeeld voor het vooruitzoeken tijdens weergave van video-opnamen e.d.). Dit zal dan te wijten zijn aan interferentie tussen de infrarood-sensor en de infraroodsignaalzender op het voorpaneel. Het duidt niet op een defekt of onjuiste werking. Als dit zich voordoet, kunt u beter de bijgeleverde extra infrarood-signaalzender aansluiten en deze op een geschikte plaats opstellen. Er is storing in de beeldscherm-aanduidingen bij keuze van een weergavebron in het “FUNCTION SELECT” menu. / Het videosignaal kan aan storing onderhevig zijn, maar dit duidt niet op een defekt of onjuiste werking, dus maakt u zich hierover geen zorgen. De afstandsbediening werkt niet. / Vervang beide batterijen in de afstandsbediening door nieuwe. / Er bevindt zich een obstakel tussen het apparaat en de kop van de afstandsbediening. 43 NL