Views
7 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Klargøring og

Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen Hvordan batterierne sættes i fjernbetjeningen 1 Åbn dækslet på undersiden af fjernbetjeningen. 2 Sæt to størrelse-AA (R6) batterier i med polariteten i rigtig retning (+/–). Blankt område 3 Luk dækslet. Hvordan skade forårsaget af batteriudsivning og korrosion undgås Tag batterierne ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid. Batteriernes levetid • Brugstiden kan forventes at være omkring tre måneder med brug af Sony SUM-3 (NS) og et halvt år med brug af Sony AM-3 (NW) alkali-batterier. Eftersom fjernbetjeningen forbruger effekt, hver gang du tager den i hånden og når et skærm-display kommer frem, kan batteriernes levetid indskrænkes til mindre end tre måneder, afhængigt af hvor ofte du tager fjernbetjeningen i hånden. • Udsæt ikke fjernbetjenings-sensoren for direkte sol eller anden belysning, da dette kan føre til funktionsfejl. 12 DK Hvordan fjernbetjeningen anvendes Med den medfølgende fjernbetjening kan du udføre næste alle betjeninger af forstærkeren. Anvendelsen er enkel. Tryk en gang på retningskontrolknappen på fjernbetjeningen for at få skærm-displayet frem, og tryk derefter på det hjørne af retningskontrol-feltet, der svarer til den retning, hvori viseren (udformet som en hånd) skal flyttes på skærm-displayet. Placer viseren således, at fingerspidsen placeres på et af punkterne i skærm-displayet, og tryk på og slip hurtigt midten af retningskontrolknappen for at “klikke” punktet. S O U N D Retningskontrolknap FUNCTION Viser VOL + – SUB USER 0 ( ) p P = + PUSH ENTER Hvordan der tændes for forstærkeren Tryk en eller to gange på retningskontrolknappen på fjernbetjeningen, når du vil tænde for forstærkeren. M ALL OFF m

Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen Tips om korrekt behandling af fjernbetjeningen • Tildæk ikke IR-senderen, når fjernbetjeningen anvendes. Pas på ikke at dække denne del med hånden 30° • Hold fjernbetjeningen med dens retningskontrolknap opad som vist på illustrationen herunder. IR-stråler • Hvis du vil fjerne skærm-displayet, skal du placere viseren i det blanke område og trykke på midten af retningskontrolknappen. • Sørg for at rette fjernbetjeningen mod modtageren og ikke mod fjernsynet. • Placer modtageren i nærheden af (ved siden af eller under) fjernsynet. FUNCTION ALL OFF S O U N D M m VOL + – SUB USER + ( ) 0 p P = 8 cm eller mindre 30° 13 DK