Views
7 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Klargøring og

Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen Registrering af et fjernsyn Registrering af et Sony-fjernsyn Hvis dit Sony-fjernsyn kan styres med en fjernbetjening med infrarøde stråler, og det er tilsluttet forstærkeren via dets AV1-jack, er IR-kode registrering ikke nødvendig. Registrering af et ikke-Sony fjernsyn Udfør nedenstående procedure for at indstille forstærkeren til automatisk at tænde for fjernsynet, hver gang du tænder for forstærkeren. Registrering 1 Tænd for forstærkeren og fjernsynet. Forvis dig om, at indgangsvælgeren på fjernsynet er sat til AV1. 2 Klik på FUNCTION i hovedmenuen. FUNCTION ALL OFF S O VOL U N + D – SUB USER 0 ( ) p P = + 3 Klik på TV SET. FUNCTION SELECT VIDEO 1 DAT/MD VIDEO 2 CD VIDEO 3 TUNER L D PHONO SATL TAPE MACRO 1 MACRO 2 TV SET EXIT 4 Klik på OTHER TV (eller klik på “Sony TV” for et Sony-fjernsyn). GRAPHIC POSITION RETURN Hvis du bruger et Sony-fjernsyn IR-koderne programmeres automatisk og registreringen er færdig (klik på RETURN eller EXIT). Dæk IR-sensoren på fjernsynet, før du går videre til trin 5, for at forhindre utilsigtet betjening. I modsat fald er der risiko for, at skærm-displayet slukker under programmeringen. 5 Klik på START. TV MONITOR SET TV IR SET Sony TV OTHER TV TV IR SET GRAPHIC POSITION RETURN TV MONITOR SET Sony TV OTHER TV START EXIT EXIT 6 Tryk på den knap på fjernsynets fjernbetjening, der modsvarer den fremhævede kontrolknap, når “PUSH YOUR COMMANDER” kommer frem på fjernsynsskærmen. Programmer den knap, der bruges til at tænde for (ON) fjernsynet (dvs. CH0, CH1, CH+ etc.) som “CHANNEL 0”. RETURN TV IR SET TV IR SET CHANNEL 0 POWER OFF WIDE TV DISPLAY MODE PUSH YOUR COMMANDER CODE CLEAR EXIT

Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen Når IR-koden programmeres, skal fjerbetjeningen rettes mod IR-sensoren på forstærkeren fra en afstand af ikke mere end 10 cm. Hold knappen på fjernbetjeningen inde i ca. 5 sekunder, indtil kommandoen “RELEASE YOUR COMMANDER” er kommet frem. IR sensor Bemærkninger • Det er ikke sikkert, at det er lykkedes at programmere alle IR-koder, selv om “RELEASE YOUR COMMANDER” kommer frem på fjernsynsskærmen. Gå frem som beskrevet i “Programmering af infrarøde (IR) koder fra andre fjernbetjeninger (USER IR-indstilling)” på side 20, hvis det stadig ikke er muligt at programmere IR-koden. • På nogle fjernsyn af andet fabrikat end Sony, er det ikke sikkert, at ZOOM-knappen kan programmeres. Hvis dette ikke er muligt, skal du bruge fjernsynets fjernbetjeningen til at udføre dette. Hold fjernbetjeningen vandret mod IRsensoren, indtil koden er programmeret. Hvis du holder fjernbetjeningen skråt eller flytter den under programmeringen, er det ikke sikkert at IR-koden programmeres korrekt. Ændring fra et fjernsyn af andet fabrikat til et Sonyfjernsyn Forbind forstærkerens MONITOR OUT-jack til VIDEO 1- indgangsjacken på Sony-fjernsynet. Følg trin 1 til og med 3, og klik derefter på SONY TV i trin 4. 7 Gentag denne procedure for de resterende knapper, der vises på fjernsynsskærmen. Hvis en IR-kode ikke er programmeret korrekt, vil indikatoren for IR-kode indstilling begynde at blinke. Hvordan man går ud af menuen Klik på EXIT. Hvordan man går tilbage til en tidligere menu Klik på RETURN. Hvordan man sletter TV IR-koder Klik på CODE CLEAR. • Sletning af en bestemt IR-kode 1 Klik på SINGLE IR CODE CLEAR. 2 Klik på den knap, der skal slettes. “Are you sure?” kommer frem for bekræftelse. 3 Klik på YES for at slette koden. “CODE CLEAR!” kommer frem i displayet. Klik på NO, hvis du vil stoppe, før en kode slettes. Gentag trin 2 og 3, hvis du vil slette endnu en kode. • Sletning af alle TV IR-koderne 1 Klik på TV IR CODE CLEAR. “Are you sure?” kommer frem for bekræftelse. 2 Klik på YES for at slette koden. “CODE CLEAR!” kommer frem i displayet. Klik på NO, hvis du vil stoppe, før en kode slettes. • Sletning af alle IR-koderne 1 Klik på ALL IR CODE CLEAR. “Are you sure?” kommer frem for bekræftelse. 2 Klik på YES for at slette alle koderne. “CODE CLEAR!” kommer frem i displayet. Klik på NO, hvis du vil stoppe, før en kode slettes. 15 DK