Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Klargøring og

Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen Registrering af lyd-/ Registrering af ikke-Sony lyd-/videoudstyr videoudstyr Registrering af Sony lyd-/videoudstyr Hvis dit Sony lyd- og videoudstyr kan styres med en fjernbetjening med infrarøde stråler, behøver du blot at tilslutte det til jackerne, der er vist i nedenstående oversigt. Registrering er unødvendig. Forstærker-jacker Udstyr, der skal tilsluttes VIDEO 1 Sony videobåndoptager 3 (VHS) VIDEO 2 Sony videobåndoptager 1 (BETA) VIDEO 3 Sony videobåndoptager 2 (8 mm) LD Sony LD-afspiller SATL Sony satellit-dekoder TUNER Sony tuner DAT/MD Sony DAT-båndoptager Registrering CD Sony CD-afspiller (CD 1) 1 Klik på FUNCTION i hovedmenuen. TAPE Sony kassettebåndoptager FUNCTION ALL OFF MONITOR Sony fjernsyn S O VOL U N + I de følgende tilfælde er registrering af Sonykomponenter D – nødvendig • Når et Sony MD-deck tilsluttes DAT/MD-jackerne. • Når der tilsluttes en Sony-lydkomponent med SUB USER CONTROL-A1 kompabilitet. 0 ( ) p P = + • Når en Sony-komponent tilsluttes andre jacker end dem, der vises i ovenstående oversigt, (f.eks. hvis en Sony LD-afspiller tilsluttes VIDEO 3-jackerne). • Når Sony-udstyr anvendes istedet for ikke-Sony lydeller 2 Klik på IR SET. FUNCTION SELECT videoudstyr. VIDEO 1 DAT/MD VIDEO 2 CD VIDEO 3 TUNER Bemærkninger L D PHONO SATL TAPE • Hvis din videobåndoptager har en COMMAND CODEvælger (for VTR1, VTR2 eller VTR3), skal den sættes i den påkrævede stilling. • Hvis din CD-skifter har en COMMAND MODE-vælger (for CD 1, CD 2 eller CD 3), skal den normalt stå i stilling MACRO IR SET 1 MACRO 2 EXIT “CD 1”, men hvis din CD-skifter har VIDEO OUTterminaler, skal COMMAND MODE sættes til “CD 2” eller “CD 3”. (“CD 3” bør kun anvendes, når CONTROL- A1 tilslutninger udføres). 3 Klik på den ønskede funktion. IR CODE SETTING VIDEO 1 Sony VTR3 VIDEO 2 Sony VTR1 VIDEO 3 Sony VTR2 LD Sony LD SATL Sony DBS DAT/MD Sony DAT CD Sony CD1 TAPE Sony TAPE TUNER Sony TUNER RETURN EXIT Hvis du tilslutter lyd-/eller videoudstyr af andet fabrikat end Sony, skal du programmere de IR-koder, der anvendes af udstyret, inden du kan begynde at styre det via forstærkeren. Du kan programmere op til 120 IR-koder, inklusive bruger IR-koder, men afhængigt af typen af de programmerede koder, kan grænsen være under 100. Det kan være vanskeligt eller umuligt at programmere op til 120 koder under følgende forhold: • Ved programmering af IR-koder for specielle fjernbetjeninger som f.eks. dem af kort-typen, eller fjernbetjeninger til apparater som f.eks. klima-anlæg. • Ved programmering fra fjernbetjeninger med svage batterier. • Ved programmering af IR-koder, der er blevet programmeret til en programmerbar fjernbetjening (dvs. en hvilken som helst IR-kode, der ikke oprindeligt fandtes i den respektive fjernbetjening).

Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen 4 Klik på “Sony” for en Sony-komponent eller på OTHER for en ikke-Sony komponent. MAKER OUTPUT RETURN IR CODE SETTING Sony IR OTHER Hvis programkilden er en Sony-komponent IR-koderne programmeres automatisk og registreringen er færdig (klik på RETURN eller EXIT). Klik på CONTROL-A1 for at vælge CONTROL-A1, hvis du vil bruge CONTROL-A1 kompatible lydkomponenter som f.eks. multi-plade CD-afspillere. 5 Klik på den ønskede programkilde. MAKER OUTPUT VCR RETURN IR CODE SETTING Sony IR LD CD OTHER TAPE DAT MD TUNER EXIT EXIT Hvis udstyret ikke er en videobåndoptager eller en LD-afspiller Dæk IR-sensoren på udstyret for at forhindre utilsigtet betjening under programmeringen, klik på START, og gå derefter til trin 6. IR CODE SETTING Hvis udstyret er en videobåndoptager eller en LDafspiller: 1 Klik på START. En liste over andre fabrikater kommer frem. 2 Klik på fabrikatet af det respektive udstyr, og IRkoderne for den programkilde registreres automatisk. (Hvis fabrikatet ikke strår på listen, skal du dække IRsensoren på udstyret for at forhindre utilsigtet betjening under programmeringen). Klik på “OTHER”, og gå derefter til trin 6). 3 Klik på TEST. Hvis den valgte programkilde tænder, betyder det, at IR-koderne er registrerede. Proceduren er hermed færdig. Hvis programkilden ikke tænder: Klik på nummerknappen ved siden af fabrikatnavnet for at vælge et andet nummer, og klik dereefter på TEST igen. Hvis programkilden stadig ikke tænder, skal du dække IR-sensoren på udstyret for at forhindre utilsigtet betjening under programmeringen. Klik på “OTHER” og gå til trin 6). Hvis en videobåndoptager af et andet fabrikat anvendes Kontroller, om den medfølgende fjernbetjening anvender -/-- eller 1- og 2-knapper til at indtaste 2- cifrede programpositioner. Eftersom -/-- eller 1- og 2- koderne ikke er programmeret i denne forstærker, skal du programmere koderne manuelt ved at gøre følgende. 1 Vælg fabrikatet (som vist i trin 2 herover). 2 Klik på -/-- 2- CODE SET. VCR MAKER SETTING EMERSON 1 2 3 4 AKAI FISHER 1 2 3 4 GE PANASONIC 1 2 JVC TOSHIBA 1 2 RCA MISTUBISHI 1 2 3 SANYO GRUNDIG SHARP HITACHI ZENITH PHILIPS OTHER – / – – 2 – CODE SET RETURN TEST 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 EXIT MAKER OUTPUT VCR Sony IR LD CD OTHER TAPE DAT MD 3 Tryk på den knap på videobåndoptagerens fjernbetjening, der modsvarer den fremhævede kontrolknap på fjernsynsskærmen, når “PUSH YOUR COMMANDER” kommer frem på fjernsynsskærmen (se side 6 angående detaljer). TUNER –/–– 2– CODE SETTING RETURN START EXIT 1 –, – / –– CODE – / –– 2 – CODE 2 – PUSH YOUR COMMANDER CODE CLEAR RETURN EXIT (fortsættes) 17 DK