Views
9 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

3 Tænd for komponenten,

3 Tænd for komponenten, f.eks. en CD-afspiller, og begynd afspilningen. Anvendelse af hovedtelefoner Tilslut hovedtelefonerne til PHONES-jacken, og sæt SPEAKERS-vælgeren i stilling OFF. Grundlæggende anvendelse Optagelse Afspillekomponent (programkilde) ç: Signalretning c: Videosignalretning 1 Klik på FUNCTION i hovedmenuen. 2 Klik på den programkilde, du vil optage, (f.eks. “LD”). 3 Klik på SUB. SUB USER 0 ( ) p P = + Med denne forstærker er det nemt at optage til og fra de tilsluttede komponenter. Det er ikke nødvendigt med direkte tilslutning af afspille- eller optagekomponenter: Når der en gang er valgt programkilde på forstærkeren, kan du optage eller redigere fra skærmdisplayet som normalt med brug af kontrollerne på hver enkelt komponent. Sørg for, at alle komponenter er rigtigt tilsluttet, før du begynder. ç c ç c Optagekomponent (båndoptager DATbåndoptager, MD-deck, videobåndoptager) Du kan optage på et kassettebånd, et DAT-bånd, en MD-plade eller et videobånd (etc.) med brug af forstærkeren. Se brugsanvisningen for optagekomponenten, hvis du har brug for hjælp. 4 Klik på REC EDIT. S O U N D 5 Klik på den komponent, du vil optage til (f.eks. “VIDEO 1”). S O U N D Kontrolpanelet for begge komponenter kommer frem på fjernsynsskærmen. “PLAYER” for programkilden, og “RECORDER” for programdestinationen. S O U N D b PLAYER RECORDER Grøn pil RECORDER REC FUNCTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/0 +10 SIDE A SIDE B REC EDIT EXIT FUNCTION FUNCTION VIDEO 1 VIDEO 2 DAT / MD TAPE L D = ( + p P VIDEO 1 EXIT 0 ( ) p P EXIT VOL + – Den grønne pil viser kildekomponenten. Under optagelsen bør den grønne pil være ud for “PLAYER”. Et klik på en RECORDER-kontrol under optagelsen, afbryder programkilden (PLAYER). 6 Sæt et blankt bånd i optagekomponenten (eller videobåndoptageren etc.) og indstil om nødvendigt optageniveauet. ALL OFF VOL PLAYER + – ALL OFF VOL + – USER 0 ( ) p P = + ALL OFF

Grundlæggende anvendelse 7 Klik på REC for at begynde optagelsen, og klik derefter på PLAYER ( kontrollen. Optagelsen begynder. S O U N D b FUNCTION RECORDER VIDEO 1 0 ( ) p P REC L D = ( + p P EXIT ALL OFF VOL PLAYER + – Styring af optageren (når der ikke optages) Klik på RECORDER. “RECORDER” bliver kildekomponenten, og du kan bruge RECORDERkontrollerne til at spole tilbage og spille optagelsen (etc.). Klik på PLAYER for at returnere kontrollen til den oprindelige kildekomponent. Medhør af den indspillede lyd under optagelse med en kassettebåndoptager med 3 hoveder 1 Klik på EXIT. 2 Klik på FUNCTION i hovedmenuen. 3 Klik på TAPE. Anvendelse af afbryderautomatikken Forstærkeren kan indstilles til at slukke automatisk på et valgt tidspunkt. 1 Klik på FUNCTION i hovedmenuen. 2 Klik på SLEEP. FUNCTION SELECT VIDEO 1 DAT/MD VIDEO 2 CD VIDEO 3 TUNER L D PHONO SATL TAPE MACRO 1 MACRO 2 SLEEP 3 Klik gentagne gange på TIMER for at vælge afbryderautomatikkens varighed. Timeren skifter som vist herunder: SLEEP TIMER SETTING EXIT Standsning af optagelsen Klik på p for optage-apparatet. Hvis du vil gå tilbage til hovedmenuen Klik på EXIT. HOUR MIN SEC 2 : 00 : 00 SLEEP – + Bemærkninger • Der er ingen lyd fra optage-komponenten, selv hvis alle knapperne på optage-komponentens kontrolpanel er operative. • Hvis du klikker på RECORDER under optagelse, vil den kilde der optages, blive koblet ud. • Hvis du går ud af REC EDIT-menuen ved at klikke på FUNCTION, SOUND eller EXIT, vil optagelsen fortsætte, men styringen skifter til PLAYER-siden, selv hvis du allerede har klikket på RECORDER. • Hvis du åbner FUNCTION SELECT-menuen og klikker på en anden programkilde under optagelsen, vil den nyligt valgte programkilde blive optaget. • Nogle kassettebåndoptagere kræver, at du trykker r RECog ( knapperne ind samtidigt for at begynde optagelsen. Hvis du kun vil bruge en knap fra skærm-displayet, skal du huske at optage optagesignalet som vist i trin 1 til og med 7 i “Registrering af ikke-Sony lyd-/videoudstyr” (side 16 til og med 19) for både Sony og ikke-Sony komponenter. • Lydinput via TAPE-stikkene på bagsiden kan ikke optages på optage-komponenten. • Hvis du optager på en DAT-båndoptager eller et MDdeck, der er tilsluttet DAT/MD REC OUT-jackerne, vil justering af lyden ikke have nogen indflydelse på optagelsen. RETURN Du kan frit specificere tidspunktet Klik på + eller – for at ændre tiden i intervaller på 1 minut. Op til 5 timer kan specificeres. Hvis du vil gå tilbage til hovedmenuen Klik på EXIT. Hvis du vil gå tilbage til den tidligere menu Klik på RETURN. EXIT n 2:00:00 n 1:30:00n 1:00:00 n 0:30:00 n OFF Når afbryderautomatikken er indstillet “SLEEP” kommer frem i øverste, venstre hjørne i hovedmenuen. SLEEP FUNCTION ALL OFF Det er muligt at kontrollere tidspunktet, inden forstærkeren slukker Den resterende tid kommer fren i displayet. Klik på FUNCTION og klik derefter på SLEEP. 25 DK