Views
7 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Anvendelse af

Anvendelse af surroundlyd Således udnytter du bedst Dolby Pro Logic Surroundlyden For at opnå den bedst mulige Dolby Pro Logic Surroundlyd, skal du først vælge midter-indstilling i overensstemmelse med dit højttalersystem. Udjævn derefter højttalerniveauerne og juster forsinkelsestiden for PRO LOGIC-lydfeltet. Bemærk, at du skal have mindst et par ekstra højttalere og/eller en midterhøjttaler for at kunne foretage de følgende indstillinger. Valg af midterindstilling Forstærkeren har fire midter-indstillinger: PHANTOM, 3 CHANNEL LOGIC, NORMAL og WIDE. Hver indstilling er lavet til en forskellig højttalerplacering. Vælg den indstilling, der passer bedst til dit højttalerarrangement. 1 Klik på SOUND i hovedmenuen. 2 Klik på PRO LOGIC for at vælge pro logiclydfeltet. SOUND FIELD SELECT PRO LOGIC MODE VOL SOUND FIELD ON OFF + BASS BOOST ON OFF – EXIT 3 Klik på SUR. Dolby Pro Logic SUR EDIT-skærmen kommer frem. Valg af pro logic-lydfeltet. SOUND FIELD SELECT PRO LOGIC MUSIC 2 MOVIE SPORTS MUSIC 1 GAME MODE VOL SOUND FIELD ON OFF + BASS BOOST ON OFF – SUR EXIT 28 DK 4 Klik gentagne gange på C MODE, indtil den ønskede midter-indstilling vises. Vælg midterindstillingen ved at se i nedenstående oversigt. Hvis du har CENTER REAR RETURN Front- og baghøjttalere, men ingen midterhøjttaler Front- og midterhøjttalere, men ingen baghøjttalere Front- og baghøjttalere og en lille midterhøjttaler Front- og baghøjttalere og en midterhøjttaler, der modsvarer fronthøjttalerne. Vælg SUR EDIT 0 dB + – C MODE VOL 0 dB PHANTOM 3 CH LOGIC (3 Channel Logic) NORMAL WIDE + – +– Indstilling af højttalerlydstyrken EXIT Sådan at Midterhøjttalerens lyd kommer ud af fronthøjttalerne. Baghøjttalernes lyd kommer ud af fronthøjttalerne. Midterhøjttalerens baslyd kommer ud af fronthøjttalerne (fordi en lille højttaler ikke kan frembringe nok bas). Til fuldtonet Dolby Pro Logic surroundlyd til alle højttalere. Testtonen giver dig mulighed for at indstille højttalernes lydstyrke til det samme niveau. (Det er ikke nødvendigt at indstille lydstyrken, hvis alle dine højttalere har samme ydelse.) Ved hjælp af fjernbetjeningen kan du regulere lydstyrken fra din lænestol. 1 Klik på TEST. Der lyder en tone fra hver højttaler i rækkefølge. Den højttaler, hvorfra testtonen kommer, vises i rødt på fjernsynsskærmen. CENTER SUR EDIT 0 dB + – TEST

Anvendelse af surroundlyd 2 Reguler lydstyrken, så du hører testtonen fra hver enkelt højttaler ved det samme niveau fra din lytteposition: • Regulering af lydstyrken mellem højre og venstre fronthøjttaler: Brug BALANCEkontrollen på forpladen af forstærkeren. • Regulering af midterhøjttalerens lydstyrke: Klik på CENTER + eller –. • Regulering af baghøjttalernes lydstyrke: Klik på REAR + eller –. Indstilling af det anvendte lydfelt til de oprindelige fabriksindstillinger Klik på STD. Regulering af tonen Det er muligt at regulere højttalernes tone. Gå frem som beskrevet i “Indstilling af tonen” herunder. 3 Klik på TEST for at koble testtonen ud. Alle højttalerne kan justeres samtidigt Brug MASTER VOLUME på forpladen af forstærkeren. Indstilling af tidsforsinkelsen Du kan gøre surroundlyden mere effektiv ved at forsinke lyden fra baghøjttalerne (tidsforsinkelse). Tidsforsinkelsen kan justeres i trin på 0,1 m/sek. indenfor området 15 til 30 m/sek. Gør tidsforsinkelsen kortere, hvis du f.eks. har placeret baghøjttalerne i et stort rum eller langt fra din lytteposition. 1 Start afspilningen af en programkilde, der er kodet med Dolby surroundlyd. Således “skræddersyr” du lydfelter Hvert lydfelt udgøres af en equalizer (bas, mellemtoneområde og surroundlydparametre og diskant). – variabler af lyd, der udgør et lydbillede. Du kan “skræddersy” lydfelterne ved at regulere højttalerlydstyrken (LEVEL) og surround-parametrene (EFFECT), så de passer til din lyttesituation. Når du først har “skræddersyet” lydfelterne, bevares de i hukommelsen, med mindre forstærkeren tages ud af forbindelse i ca. en uge. 2 Klik på DELAY. CENTER SUR EDIT 0 dB + – DELAY Indstilling af tonen Indstil tonen for front-, midter- og baghøjttalerne, så den optimale lyd opnås. Tonen for alle lydfelter kan indstilles, inklusive Dolby Surround. 3 Klik på SHORT eller LONG for at justere tidsforsinkelsen. DELAY SHORT RETURN SUR EDIT LONG DELAY Hordan man går tilbage til hovedmenuen Klik på EXIT. EXIT VOL Hvordan man går tilbage til den tidligere menu Klik på RETURN. + – 1 Start afspilningen af en programkilde og klik derefter på SOUND i hovedmenuen. 2 Klik på den lydfelts-genre, du vil nulstille. Den tidligere valgte indstilling aktiveres automatisk. 3 Klik gentagne gange på MODE for at vælge den indstilling, du vil justere. 4 Klik på TONE. TONE EDIT-menuen kommer frem. MODE SOUND FIELD SELECT PRO LOGIC MOVIE MUSIC 1 TONE SOUND FIELD BASS BOOST ON ON MUSIC 2 SPORTS GAME OFF OFF VOL + – EXIT (fortsættes) 29 DK