Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Undlad at udsætte

Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås. For at undgå elektriske stød må man ikke åbne kabinettet. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget skab. 2 DK ADVARSEL Sikkerhedsregler Om sikkerheden • Hvis der skulle komme en genstand eller væske ind i forstærkeren, skal den tages ud af forbindelse og undersøges af en fagmand, før den anvendes igen. Om strømforsyning • Kontroller, at netspændingen er identisk med den lokale spænding, før du begynder at bruge forstærkeren. Netspændingen angives på mærkepladen på bagsiden af forstærkeren. • Forstærkeren er ikke taget ud af forbindelse med lysnettet, så længe dens netledning sidder i en stikkontakt i væggen, uanset om der er afbrudt på selve forstærkeren. • Husk at tage forstærkeren ud af forbindelse med lysnettet, hvis du ikke skal bruge den i længere tid. Tag fat i stikket, aldrig i ledningen, når du tager netledningen ud af stikkontakten. • Netledningen må kun udskiftes af en kvalificeret fagmand. Om placeringen • Anbring forstærkeren på et sted med tilstrækkelig ventilation for at forhindre overophedning og for at sikre at den holder længere. • Anbring ikke forstærkeren i nærheden af varmekilder eller på et sted med direkte sol, meget støv eller vibrationer. • Anbring ikke noget ovenpå forstærkeren, der kan blokere ventilationsåbningerne og bevirke, at den ikke fungerer efter hensigten. Om anvendelsen • Husk at slukke for forstærkeren og tage den ud af forbindelse, før du tilslutter andre komponenter. Om rengøring • Rengør kabinet, panel og kontroller med en blød klud, der er fugtet en smule med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke nogen former for ridsende svampe, skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. alkohol eller rensebenzin. Henvend dig gerne til nærmeste Sony forhandler, hvis du har nogen spørgsmål om eller problemer med forstærkeren.

Om denne brugsanvisning Anvisningerne i nærværende brugsanvisning gælder model TA-VE800G. Et par oplysninger • Anvisningerne i nærværende brugsanvisning beskriver kontrollerne på skærmdisplayet. Det er også muligt at anvende kontrollerne på forstærkeren, hvis de har samme eller lignende navne som dem på skærmdisplayet. • Det følgende symbol anvendes i brugsanvisningen: Angiver råd og vink om, hvorledes operationen gøres lettere. Denne forstærker er udstyret med Dolby Pro Logic Surroundlyd-system. Fremstillet pà licens fra Dolby Laboratories Licensing Corporation. “Dolby” og dobbelt-D symbolet a og “Pro Logic” tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation som varemærker. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Faciliteter 4 Hvordan forstærkeren fungerer 7 Til at begynde med Udpakning 7 Oversigt over tilslutningerne 7 Tilslutning af IR-repeateren 8 Tilslutning af lydkomponenter 8 Tilslutning af højttalerne 9 TV-videobåndoptager tilslutninger 10 Tilslutning til lysnettet 11 Før du begynder at bruge forstærkeren 11 Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen Hvordan batterierne sættes i fjernbetjeningen 12 Hvordan fjernbetjeningen anvendes 12 Registrering af et fjernsyn 14 Registrering af lyd-/videoudstyr 16 Programmering af infrarøde (IR) koder fra andre fjernbetjeninger (USER IR-indstilling) 20 Grundlæggende anvendelse Valg af en komponent 22 Optagelse 24 Anvendelse af afbryderautomatikken 25 Anvendelse af Surroundlyd Indledning 26 Anvendelse af forprogrammerede lydfelter 26 Således udnytter du bedst Dolby Pro Logic Surroundlyden 28 Således “skræddersyr” du lydfelter 29 Avanceret anvendelse Anvendelse af indeks-funktionerne 31 Anvendelse af en CD-skifter 33 Automatisk anvendelse af flere komponenter i rækkefølge (makro-afspilning) 35 Indstillinger og justeringer Fjernstyring af lydkilderne uden fjernsynet (lysende kontrol-blink) 36 Automatisk afspilning af lydkilder (auto play) 37 Automatisk start af en lydkilde, når der tændes for forstærkeren (auto start) 37 Justering af fjernbetjeningens følsomhed 38 Valg af display-parametre 38 Justering af skærmdisplayets position 39 Anden information Forpladen 40 Bagsiden 41 Fejlfinding 42 Specifikationer 44 Ordforklaring 45 Indeks 46 DK 3 DK