Views
7 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Kauko-ohjaimen

Kauko-ohjaimen valmistelutoimet ja käyttö HUOM! • Älä rekisteröi samantyyppistä laitetta (esim. kuvalevysoitin) usealle eri toiminnolle. • Laite välittää infrapunasignaalin, joka lopettaa ohjelmalähteiden kuten kuvalevysoittimen tai CDsoittimen automaattisen toistotoiminnon, joka on suunniteltu käynnistymään virran kytkeytyessä. Automaattisen toistotoiminnon käynnistämiseksi vahvistimen AUTO PLAY -toiminto on kytkettävä. • Älä anna loistevalon tai auringonvalon loistaa infrapunatunnistimeen. Muuten infrapunakoodit saattavat jäädä nauhoittumatta. • Vaikka virtajohto on irrotettu vaihtovirtalähteestä, nauhoitetut infrapunakoodit pysyvät muistissa noin kaksi viikkoa. Jos ne pyyhkiytyvät pois, “ALL CLEAR!” näkyy TV-ruudussa, kun virta kytketään vahvistimeen seuraavan kerran. • Älä käytä TA-VE800G:n varusteisiin kuuluvaa kaukoohjainta, kun merkintä “PUSH YOUR COMMANDER” näkyy TV-ruudussa vaiheessa 6. Infrapunakoodien ohjelmoiminen varusteisiin kuuluvasta kauko-ohjaimesta saattaa aiheuttaa TA-VE800G:n epäkuntoon menon. 19 FIN

20 FIN Kauko-ohjaimen valmistelutoimet ja käyttö Muiden infrapunakoodien (IR) ohjelmointi (käyttäjän infrapunasäätö) Käytä hyväksesi USER IR CODE SETTING -valikkoa ja ohjelmoi sellaiset infrapunakoodit, joita et voi ohjelmoida luvussa “Audio/videolaitteen rekisteröinti”. Tällaisia saattavat olla audio- ja videolaitteen koodit sekä muunlaisen, toisen valmistajan laitteen koodit. Seuraavien toimenpiteiden avulla voit ohjelmoida jopa 20 käyttäjän infrapunakoodia. 1 Näppäile FUNCTION päävalikosta. 2 Näppäile USER IR. FUNCTION SELECT VIDEO 1 DAT/MD VIDEO 2 CD VIDEO 3 TUNER L D PHONO SATL TAPE MACRO 1 MACRO 2 USER IR EXIT 3 Ota esille infrapunakoodisivu näppäilemällä A B C D ja näppäile sitten INDEX. USER IR CODE SETTING A B C D INDEX RETURN EXIT 4 Kirjoita infrapunakoodin nimi näppäilemällä kirjaimet järjestyksessä. Nimi tallentuu muistiin automaattisesti. USER IR CODE SETTING B b A F K P U B G L Q V C H M R W D I N S X E J O T Y 1 4 7 / Z 2 5 8 0 – 3 6 9 * + CAPS RETURN EXIT Välilyönnin näppäily Vaihto isojen ja pienten kirjainten välillä Näppäile CAPS. Jos teet virheen Näppäile ? tai / ja siirrä kohdistin muutettavan kirjaimen kohdalle ja näppäile sitten oikea kirjain (tai poista kirjain näppäilemällä välilyöntinäppäin). 5 Kun nimi on kirjoitettu, näppäile RETURN, jotta pääset takaisin USER IR CODE SETTING - valikkoon. Toista vaiheita 3-5, kunnes olet kirjoittanut kaikkien ohjelmoitavien infrapunakoodien nimet. 6 Näppäile ensimmäisen infrapunakoodin nimi. USER IR CODE SETTING LIGHT 1 LIGHT 2 LIGHT 3 LIGHT 4 RETURN A B C D EXIT Ennen kuin etenet vaiheeseen 7, peitä laitteen infrapunatunnistin, jotta mikään toiminto ei pääse käynnistymään vahingossa ohjelmoinnin aikana. 7 Näppäile START. Kun “PUSH YOUR COMMANDER” tulee näkyviin TV-ruutuun, paina sitä painiketta, joka halutaan ohjelmoida. USER IR CODE SETTING LIGHT 1 LIGHT 2 LIGHT 3 LIGHT 4 RETURN A B C D INDEX START PUSH YOUR COMMANDER CODE CLEAR EXIT Kun ohjelmoit infrapunakoodeja, suuntaa kaukoohjain vahvistimen infrapunakoodin tunnistimeen alle 10 cm etäisyydeltä ja paina kauko-ohjaimen painiketta noin 5 sekuntia, kunnes ohje “RELEASE YOUR COMMANDER” tulee näkyviin ja infrapunakoodin säädön merkkivalo sammuu. Infrapunatunnistin