Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Perustoiminnat Jos

Perustoiminnat Jos ruutunäyttö ei näy TV-näyttöpäätettä käytettäessä TV:n tulon valitsin saattaa olla asennossa “TV” eikä asennossa “VIDEO”. Aseta TV:n tulon valitsin tällöin asentoon “VIDEO”. tavalla. Näitä koodeja ei ole esiohjelmoitu tähän laitteeseen. FUNCTION ALL OFF HUOM! • AUTO PLAY -toiminto on säädetty tehtaalla käynnistämään laitteen soitto välittömästi laitteen valinnan jälkeen. Katso sivulta 37 ohjeet AUTO PLAY - toiminnon katkaisemisesta. • Ruutusäätimet säätävät samantyyppisiä laitteita yhtäaikaa. Jos huoneessa esim. on kaksi Sonykuvalevysoitinta ja ruutusäätimiä käytetään yhden käynnistykseen, toinenkin aloittaa soiton samanaikaisesti. • Jos laite ei reagoi komentoon, syynä saattaa olla se, että infrapunatoistajan infrapunakoodit eivät välity hyvin valittuun laitteeseen. Jos näin käy, muuta infrapunatoistajan tai ohjelmalähteen paikkaa. • Jos kuvalähteen ollessa valittuna valitaan äänilähde, kuvalähteen signaali muuttuu SATL:lle. Video-ohjelmien katsominen Kun katselet TV- tai video-ohjelmaa, suosittelemme ääniosan toistamista vahvistimen kautta eikä TV:n kaiuttimista. Näin voit käyttää hyväksesi vahvistimen ympäristötilaäänitehosteita, kuten esim. Dolby Surround -ääntä, ja voit myös käyttää vahvistimen kauko-ohjainta äänen säätöön. Katkaise TV:n kaiuttimet pois päältä ennen kuin aloitat, jotta voit nauttia vahvistimen ympäristötilaäänestä. S O U N D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 – – / – – 2 – REC EDIT CH INPUT – + EXIT Sony-videonauhurin videotulon muuttaminen Näppäile INPUT-kuvatunnus videodekin säätöseinämästä. Kun haluat katsoa TV-ohjelmaa videonauhan katselun jälkeen, pysäytä videonauhuri, näppäile INPUT ja valitse sitten haluttu ohjelma-asento ruutusäätimillä. Ruutukoon muuttaminen käytettäessä laajakulma-TVnäyttöpäätettä Valitse haluttu ruutukoko näppäilemällä toistuvasti . Laitteen valinta etuseinän painikkeilla 1 Paina painiketta POWER vahvistimen virran kytkemiseksi. 2 Paina käytettävn laitteen painiketta. Kun haluat kuunnella tai katsoa Paina VOL + – USER VCR / TV-ohjelmien katsominen Voit käyttää videodekin yhdysrakenteista TV-viritintä TVohjelmien katsomiseen vahvistimen ruututoiminnoilla. 1 Valitse toiminto (esim. “VIDEO 2”). 2 Näppäile TVb ruudun alareunan videonauhurin säätimistä. Säätöseinämä kytkeytyy videodekin TVsäätimille. 3 Muuta ohjelma-asentoa näppäilemällä CH– tai +. Videodekin säätimille palataan näppäilemällä VTRb. Suosittelemme videonauhurin säätimien kytkemistä ennen toiminnon muuttamista. Jos TV-säätimiltä siirrytään suoraan FUNCTION SELECT -valikkoon, AUTO PLAY -toiminto (sivu 37) ei toimi, kun videodekki valitaan ohjelmalähteeksi seuraavan kerran. Videonauhoja Kuvalevyjä Satelliittiohjelmia Digitaalisia audionauhoja (DAT) tai minilevyjä (MD) Analogisia audiokasetteja CD-levyjä Radiolähetyksiä Levyjä VIDEO 1, VIDEO 2 tai VIDEO 3 LD SATL DAT/MD TAPE MONITOR CD TUNER PHONO TV-ohjelma-asentojen suora valinta katsottaessa TVohjelmia videonauhurin yhdysrakenteisella virittimellä Näppäile SUB videodekin säätöseinämästä, jotta saat näkyviin suoran valinnan säätimet. Kun käytetään muuta kuin Sony-videonauhuria, ohjelmoi -/-- tai 1- ja 2- koodit käsin sivulla 17 kuvatulla 3 Kytke virta laitteeseen, esim. CD-soittimeen, ja aloita soitto. Kun kuuntelet kuulokkeilla Liitä kuulokkeet PHONES-liittimeen ja aseta SPEAKERS-valitsin asentoon OFF. 23 FIN

Perustoiminnat Nauhoitus Toistolaite (ohjelmalähde) ç: Äänisignaalin virta c: Kuvasignaalin virta 3 Näppäile SUB. ( ) 4 Näppäile REC EDIT. S O U N 1 2 3 D SIDE A REC EDIT ( ) Tämän vahvistimen avulla on helppo nauhoittaa siihen liitetyiltä laitteilta ja siihen liitetyille laitteille. Toisto- ja nauhoituslaitetta ei tarvitse liittää suoraan; kun valitset ohjelmalähteen vahvistimella, voit nauhoittaa ja koostaa ruutunäytöstä samalla tavalla kuin normaalisti kunkin laitteen säätimiä käyttämällä. Ennen kuin aloitat, varmista että olet liittänyt kunkin laitteen oikein. ç c ç Voit nauhoittaa kasettinauhalle, digitaaliselle audionauhalle, minilevylle tai videonauhalle (jne.) vahvistinta käyttämällä. Jos tarvitset apua, katso nauhoituslaitteesi käyttöohjeita. 1 Näppäile FUNCTION päävalikosta. c Nauhoituslaite (kasettidekki, DAT-dekki, MD-dekki, videonauhuri) 2 Näppäile nauhoitettava ohjelmalähde (esim. “LD”). SUB USER 0 p P = + FUNCTION 4 5 6 7 8 9 10/0 SIDE B +10 EXIT USER 0 p P = + ALL OFF VOL + – 5 Näppäile laite, jolle halutaan nauhoittaa (esim. “VIDEO 1”). S O U N D S O U N D b PLAYER RECORDER RECORDER REC FUNCTION FUNCTION VIDEO 1 VIDEO 2 DAT / MD TAPE VIDEO 1 EXIT L D = ( + p P 0 ( ) p P EXIT ALL OFF VOL + – Kummankin laitteen säätöseinämät tulevat näkyviin TV-ruutuun. “PLAYER” on ohjelmalähdettä varten ja “RECORDER” nauhoituslaitetta varten. ALL OFF VOL PLAYER + – Vihreä nuoli osoittaa lähdelaitetta. Nauhoitettaessa vihreän nuolen tulee olla merkinnän “PLAYER” vieressä. RECORDER-säätimen näppäily nauhoituksen aikana kytkee ohjelmalähteen (PLAYER) irti. 6 Aseta tyhjä nauha nauhoituslaitteeseen (videonauhuriin jne.) ja säädä tarpeen ollen nauhoitustaso. 7 Aloita nauhoitus näppäilemällä REC ja näppäile sitten PLAYER (. Nauhoitus alkaa. S O U N D b Vihreä nuoli FUNCTION RECORDER VIDEO 1 0 ( ) p P REC L D = ( + p P EXIT Nauhurin säätäminen (kun ei nauhoiteta) Näppäile RECORDER. “RECORDER” on nyt ohjelmalähde ja voit käyttää RECORDER-säätimiä nauhoituksen takaisinkelaukseen ja toistoon (jne.). Palauta säätö alkuperäiselle laitteelle näppäilemällä PLAYER. ALL OFF VOL PLAYER + –