Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Indledning

Indledning Fjernbetjeningen, der følger med TA-VE800G, betjener sig af infrarøde (IR) stråler til at styre forstærkeren og skærmdisplayet. Da denne forstærker betjener sig af menu-operationer, er du nødt til at tilslutte den til et fjernsyn. Hvordan forstærkeren fungerer LD-afspiller etc. IR-styrekoder Videosignal 3 Videosignal IR-sender og modtager Videobåndoptager etc. Skærm-display operationer 6 DK TA-VE800G 1 Fjernbetjeningen udsender et infrarødt (IR) signal, når du trykker på retningskontrolknappen (1 herover). 2 Styrer flytningen af viseren (udformet som en hånd) i skærm-displayet (2 herover). Videosignal (input fra lydkildekomponent kombineret med skærm-display) ( ) 0 p P = + Fjernsyn (monitor) 3 Når du flytter viseren til et symbol på skærmen og trykker på midten af retningskontrolknappen, vil den infrarøde (IR) sender sende den modsvarende IR-styrekode til den respektive programkilde (3 herover). Hvis skærmen ikke kommer frem eller viseren ikke flytter, når du trykker på retningskontrolknappen IR-koden fra fjernbetjeningen når ikke helt frem til den infrarøde modtager på forstærkeren (1 herover). Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og forstærkeren). Hvis programkilden ikke aktiveres eller aktiveres langsomt IR-styrekoden fra IR-repeateren når ikke helt frem til den infrarøde modtager på programkilden. Tilslut den ekstra IR-repeater (medfølger) og placer den foran programkilden (se “Tilslutning af IR-repeateren” på side 8). Hvis nogle af de programmerede kontroller i skærm-displayet ikke reagerer eller er langsomme, skal du optage IR-koderne for disse knapper igen (se “Registrering af ikke-Sony lyd-/videoudstyr” på side 16). Fjernsynet anvendes som monitor Brug den i videobåndoptageren indbyggede tuner, når du vil se fjernsyn. Videobåndoptager-kontrollerne på skærm-displayet giver dig mulighed for at skifte programpositioner med brug af forstærkerens fjernbetjening. Du kan bruge fjernsynets tuner, når der er slukket for forstærkeren, men alle operationer skal foretages med den fjernbetjening, der følger med fjernsynet. 1 M PUSH ENTER m S O U N D FUNCTION M 2 m SUB USER ALL OFF VOL + –

Til at begynde med Til at begynde med Udpakning Kontroller, at de følgende tilbehørsdele følger med forstærkeren: • Fjernbetjening RM-VR1 (1) • Størrelse AA (R6) batterier (2) • IR-repeater (1) • Videokabel (1) • Guide til hvordan man starter og til grundlæggende anvendelse (1) Oversigt over tilslutningerne Forstærkeren giver mulighed for at tilslutte og styre de følgende lyd-/videokomponenter. Følg tilslutningsprocedurerne for de komponenter, du vil tilslutte til forstærkeren på de angivne sidetal. Se “Bagsiden” på side 41, så du kender placeringen af og navnene på hver enkelt jack. Tilslutning af højttalerne (9) Fronthøjttaler (venstre) TV-videobåndoptager tilslutninger (10) Monitor Satellit-dekoder Videobåndoptager LD-afspiller Tilslutning af IRrepeateren (8) Fronthøjttaler (højre) Baghøjttaler (venstre) CD-afspiller Båndoptager DAT/MD-deck Midterhøjttaler Aktiv woofer Baghøjttaler (højre) Pladespiller Tilslutning af lydkomponenter (8) Før du begynder Videokamera/ Videospil TV-videobåndoptager tilslutninger (10) • Sluk for samtlige komponenter, før du udfører tilslutningerne. • Sæt ikke netledningen i forbindelse, før du har udført samtlige tilslutninger. • Sørg for, at stikpropperne er trykket helt ind, så du undgår brum og støj. • Når du sætter et lyd-/videokabel i forbindelse, skal du sørge for, at de farvede stik modsvarer de rigtige jacker på komponenten: Gule (video) i gule, hvide (venstre, lyd) i hvide og røde (højre, lyd) i røde. 7 DK