Views
7 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Grundlæggende

Grundlæggende anvendelse Valg af en komponent 2 Klik på FUNCTION i hovedmenuen. FUNCTION ALL OFF FUNCTION SELECT VIDEO 1 DAT/MD VIDEO 2 CD VIDEO 3 TUNER L D PHONO SATL TAPE MACRO 1 MACRO 2 EXIT For at høre eller se Klik på Laserplader LD Satellit-udsendelser SATL Digitale lydbånd (DAT) DAT/MD eller MiniDiscs (MD-plader) Compact Discs (CD-plader) CD Radioudsendelser TUNER Plader PHONO* 1 Analoge kassettebånd TAPE* 2 Når du vil anvende en tilsluttet komponent, skal du skal du gå til funktions-menuen og klikke på den ønskede programkilde. Før du begynder, skal du forvisse dig om, at du har: • Tilsluttet IR-repeateren og alle komponenter ordentligt og korrekt som vist på side 8 - 11. • Registreret IR-koderne for de tilsluttede komponenter som vist på side 12 til og med 21. • Drejet MASTER VOLUME helt til venstre (0), så du undgår at højttalerne lider overlast. 1 Tag fjernbetjeningen og tænd for forstærkeren ved at trykke en eller to gange på knappen. Din monitor bør samtidigt tænde automatisk. Hvis den ikke gør det: Se side 14 til 15 angående registrering af monitoren. 3 Klik på den ønskede komponent. Komponenten begynder automatisk at afspille. Videobånd VIDEO 1, VIDEO 2 eller VIDEO 3 * 1 Kontrolknapperne kommer ikke frem, når PHONO vælges. * 2 Bånd-symbolet bliver grønt under båndmedhør. Hvordan man går til hovedmenuen Klik på EXIT. 4 Klik på VOL + eller – for at regulere lydstyrken. Brug lydstyrkekontrollen på fjernsynet til at regulere lydstyrken for fjernsynets højttalere. S O U N D FUNCTION Betjening af den valgte komponent Kontrolknapperne nederst på skærmen fungerer som en fjernbetjening for den valgte komponent. Klik på knappen, der står for den ønskede betjening. Vi henviser til brugsanvisningen for den komponent, du styrer, angående detaljer om dens anvendelse. Visning af andre kontrolknapper for den valgte komponent Klik på SUB. Hvordan IR-kommandoer, der er programmeret fra andre fjernbetjeninger, udføres 1 Klik på USER. 2 Klik gentagne gange på A B C D for at få den ønskede kommando frem. 3 Klik på knappen for den respektive kommando. Se side 20 angående, hvordan IR-koder fra andre fjernbetjeninger programmeres. Udkobling af lyden Klik på . Symbolet ændres til og bliver grønt. “MUTE ON” efterfulgt af “MUTING” kommer frem i displayet på forstærkeren. Klik på symbolet igen, når du vil have lyden tilbage. Udkobling af MONITOR, mens du hører en lydkilde Klik på i nederste, venstre hjørne. Se “Fjernstyring af lydkilderne uden fjernsynet (lysende kontrol-blink)” på side 36 angående detaljer om fjernstyring uden fjernsynet. Udkobling af den valgte komponent Klik på i nederste, venstre hjørne. VOL + – SUB USER 0 ( ) p P = + Kontrolknapper Udkobling af alle de valgte komponenter Klik på ALL OFF . Hvis du har komponenter, der kun tænder, når du trykker på afspilnings-knappen, vil disse ikke slukke, når du klikker på ALL OFF, hvis AUTO PLAY-funktionen (se side 37) er koblet ud. Klik i dette tilfælde på og derefter på afspilningsknappen ( ( ). ALL OFF

Grundlæggende anvendelse Hvis skærm-displayet ikke kommer frem, når du bruger en TV-monitor Indgangsvælgeren kan være sat i stilling “TV” istedet for “VIDEO”. Brug i dette tilfælde indgangsvælgeren på fjernsynet til at sætte dets indgang til stilling “VIDEO”. Bemærkninger • AUTO PLAY-funktionen er ved leveringen indstillet til at begynde afspilningen på komponenten, så snart denne er valgt. Se side 37 angående, hvordan AUTO PLAY kobles ud. • Komponenter af samme type vil blive styret samtidigt via kontrollerne på skærm-displayet. Hvis du f.eks. bruger kontrrollerne på skærm-displayet til at begynde afspilningen på den ene af to Sony LDafspillere i værelset, vil den anden også begynde at afspille samtidigt. • Hvis en komponent ikke reagerer, kan det skyldes, at IRkoderne fra IR-repeateren ikke når helt frem til den valgte komponent. Flyt i dette tilfælde IR-repeateren eller programkilden. • Hvis der vælges en lydkilde, mens den aktiverede kilde er en videokilde, vil videokilden skifte til SATL. Hvis du vil se fjernsyn eller video Vi anbefaler, at du, når du ser fjernsyn eller video, spiller lyden via forstærkeren istedet for fjernsynets højttalere. På den måde kan du nemlig udnytte forstærkerens surroundlydeffekter som f.eks. Dolby Surround og du kan styre lyden via forstærkerens fjernbetjening. Afbryd højttalerne på fjernsynet, før du begynder, så du kan høre surroundlyd fra forstærkeren. Hvis du vil se fjernsynsudsendelser Du kan bruge den i videobåndoptageren indbyggede TVtuner til at se fjernsynsudsendelser med brug af forstærkerens skærm-operationer. 1 Vælg den rigtige funktion (f.eks. “VIDEO 2”). 2 Klik på TVb i videobåndoptager-kontrollerne nederst på skærmen. Kontrolpanelerne skifter til videobåndoptagerens fjernsynskontroller. 3 Klik på CH – eller + for at ændre programposition. Klik på VTRb for at gå tilbage til videobåndoptagerkontrollerne. Vi anbefaler, at du skifter til videobåndoptager-kontroller, inden du skifter funktioner. Hvis du går direkte fra fjernsynskontroller til FUNCTION SELECT-menuen, vil AUTO PLAY-funktionen (side 37) ikke fungere, næste gang du vælger videobåndoptageren som programkilde. Direkte valg af TV-programpositioner, når du ser fjernsynsudsendelser med brug af videobåndoptagerens indbyggede tuner Klik på SUB i videobåndoptager-kontrolpanelet for at at få kontrollerne til direkte valg frem. Husk at programmere -/-- eller 1- og 2-koderne manuelt som vist på side 17, hvis du bruger en videobåndoptgager af et andet fabrikat end Sony. Disse koder er ikke forprogrammerede i dette apparat. S O U N D Ændring af en Sony-videobåndoptagers videoindgang Klik på INPUT-symbolet i videobåndoptager-kontrolpanelet. På samme måde, hvis du vil se en fjernsynsudsendelse, efter at have set et videobånd, skal du stoppe videobåndoptageren, klikke på INPUT, og derefter bruge kontrollerne på skærmen til at vælge den ønskede programposition. Ændring af skærmstørrelsen ved anvendelse af en bredformat TV-monitor Klik gentagne gange på for at vælge den ønskede skærmstørrelse. Valg af en komponent ved hjælp af kontrollerne på forpladen 1 Tænd for forstærkeren ved at trykke på POWER. 2 Tryk på knappen for den komponent, du vil anvende. For at høre elle se Tryk på Videobånd VIDEO 1, VIDEO 2 eller VIDEO 3 Laserplader Satellit-udsendelser Digitale lydbånd (DAT) eller MiniDiscs (MD-plader) Analoge kassettebånd FUNCTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 – – / – – 2 – REC EDIT CH INPUT – + Compact Discs (CD-plader) EXIT LD SATL DAT/MD TAPE MONITOR CD ALL OFF VOL + – USER VCR / Radioudsendelser Plader TUNER PHONO (fortsættes) 23 DK