Views
6 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Fjernstyring af

Fjernstyring af lydkilderne uden fjernsynet (lysende kontrol-blink) Det lysende kontrol-blink (eller “flasher”) giver dig mulighed for at styre lydkilder uden at bruge fjernsynets skærm-display ved kun at anvende fjernbetjeningen og forpladen på forstærkeren. Når du trykker på retningskontrolknappen, tændes indikatorerne på forpladen en efter en. Disse indikatorer giver dig mulighed for at vælge og styre de operationer, der kommer frem i displayet på forstærkeren. 1 Klik på FUNCTION i hovedmenuen. FUNCTION SELECT-menuen kommer frem. Indstillinger og justeringer 2 Klik på SET UP. FUNCTION SELECT SET UP EXIT 3 Klik på FLASHER ON. SET UP AUTO PLAY FLASHER ON OFF IR OUTPUT AUTO OSD ERASE POINTER ONLY DEMO FEELING RETURN EXIT SUB USER 0 ( ) p P = + 4 Klik på en lydkilde i FUNCTION SELECTmenuen. 5 Klik på TV-sluk symbolet for at slukke for TVmonitoren. Bemærkning TV-sluk symbolet for “flasher” funktionen kommer kun frem, når du vælger lydkilder. 6 Tryk på venstre eller højre side af retningskontrolknappen. Forskellige operationer for den valgte lydkilde kommer frem i displayet, hver gang du trykker på retningskontrolknappen. Indikatoren for den modsvarende betjeningsknap på forpladen tændes. De for hver programkilde disponible operationer vises herunder. Programkilde Betjeninger DAT/MD = ( + p CD = ( + p TUNER PRESET– PRESET + PHONO Intet display TAPE 0 ( ) p Alle lydkilder INPUT SELECT, ALL OFF, TV ON, VOLUME –, VOLUME +, MUTE 7 Klik på fjernbetjeningen, når den ønskede operation er kommet frem i displayet. Hvordan en anden programkilde vælges 1 Klik på fjernbetjeningen, når INPUT SELECT er kommet frem i displayet. 2 Bevæg fjernbetjeningen fra venstre mod højre. De forskellige pogramkilder kommer frem en ad gangen i displayet. Hvis du har valgt en videoprogramkilde, vil fjernsynet tænde automatisk. Annullering af “flasher” funktionen Klik på fjernbetjeningen, nå TV ON er kommet frem i displayet, eller vælg en videokomponent. Bemærkning Hvis du vælger “ALL OFF” i “flasher” funktionen, vil “flasher” funktionen blive aktiveret, næste gang du tænder for forstærkeren. Forstærkeren tænder på normal vis, hvis der er komponenter, der er indstillet til automatisk start (se side 37).

Indstillinger og justeringer Automatisk afspilning af lydkilder (auto play) AUTO PLAY-funktionen giver dig mulighed for at indstille forstærkeren til at begynde afspilning af programkilderne umiddelbart efter, at disse er valgt fra FUNCTION SELECT-menuen. AUTO PLAY er aktiveret, når du køber forstærkeren. 1 Klik på FUNCTION i hovedmenuen. FUNCTION SELECT-menuen kommer frem. 2 Klik på SET UP. 3 Klik på AUTO PLAY ON eller OFF for at indeller udkoble automatisk afspilning. Automatisk start af en lydkilde, når der tændes for forstærkeren (auto start) AUTO START-funktionen giver dig mulighed for at indstille forstærkeren til at begynde at afspille en bestemt programkilde med det samme, så snart du tænder for forstærkeren. 1 Klik på FUNCTION i hovedmenuen. FUNCTION SELECT-menuen kommer frem. 2 Klik på AUTO. AUTO START SETTING-skærmen kommer frem. FUNCTION SELECT SET UP AUTO PLAY FLASHER IR OUTPUT AUTO OSD ERASE POINTER ONLY DEMO FEELING ON OFF AUTO EXIT RETURN Hvordan man går tilbage til hovedmenuen Klik på EXIT. Hvordan man gå til den tidligere menu Klik på RETURN. EXIT Bemærkninger • Hvis du vælger en anden komponent under afspilning, vil den anvendte komponent stoppe og den nye påbegynde afspilningen. • AUTO PLAY-funktionen virker ikke, hvis du betjener forstærkeren med kontrollerne på forpladen. • Det er ikke sikkert, at AUTO PLAY-funktionen virker for komponenter med dårlig fjernstyrings-respons. I et sådant tilfælde skal du flytte IR-repeateren nærmere til den pågældende komponent, således at modtagningen af IRkoder bliver nemmere. 3 Klik på den komponent, der automatisk skal begynde at afspille, når der tændes for forstærkeren. Der kan kun vælges en enkelt programkilde. Automatisk start af den sidst anvendte komponent, næste gang du tænder for forstærkeren Klik på LAST. Automatisk effektuering af en makro-funktion, når du tænder for forstærkeren Klik på MACRO 1 eller MACRO 2, når AUTO PLAYfunktionen er aktiveret (ON) og programkilden er specificeret i MACRO PLAY-indstilling (se side 35). Hvis LAST specificeres, vil den sidst anvendte programkilde automatisk blive aktiveret, næste gang du tænder for forstærkeren. Annullering af AUTO START-funktionen Klik på NO SET i trin 3. AUTO START virker ikke, når du tænder for forstærkeren. Hvordan man går tilbage til hovedmenuen Klik på EXIT. Hvordan man går tilbage til den tidligere menu Klik på RETURN. Bemærkning Makro’er, der indeholder ALL OFF-kommandoer (se side 35), kan ikke vælges til brug med AUTO START-funktionen. 37 DK