Views
7 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Justering af

Justering af fjernbetjeningens følsomhed Du har mulighed for at vælge mellem fem forskellige niveauer, der bestemmer med hvilken hastighed viseren bevæger sig. 1 Klik på FUNCTION i hovedmenuen. FUNCTION SELECT-menuen kommer frem. Indstillinger og justeringer 2 Klik på SET UP. SET UP AUTO PLAY FLASHER IR OUTPUT AUTO OSD ERASE POINTER ONLY DEMO FEELING 1 2 3 4 5 RETURN EXIT Hvordan man går tilbage til hovedmenuen Klik på EXIT. Hvordan man gå til den tidligere menu Klik på RETURN. 3 Klik på FEELING 1 til 5 for at vælge det ønskede følsomheds-niveau. Jo højere nummer, desto større hastighed. Valg af display-parametre Brug nedenstående fremgangsmåde til at vælge en ud af tre mulige display-funktioner: AUTO OSD ERASE, POINTER ONLY eller DEMO. Du har også mulighed for at ændre IR OUTPUTindstillingen, hvis du bruger IR-repeateren. 1 Klik på FUNCTION i hovedmenuen. FUNCTION SELECT-menuen kommer frem. 2 Klik på SET UP. 3 Klik på AUTO OSD ERASE ON eller OFF, POINTER ONLY SET eller DEMO START for at vælge den påkrævede display-funktion. Klik om nødvendigt på IR OUTPUT ON eller OFF. RETURN SET UP AUTO PLAY FLASHER IR OUTPUT AUTO OSD ERASE POINTER ONLY DEMO FEELING ON OFF ON OFF SET START EXIT AUTO OSD ERASE: Denne display-funktion er praktisk under laser-plade operationer, eftersom den giver dig mulighed for at se kapitelnumre, der ellers kan være skjult af kontrolpanelet. Når denne funktion er aktiveret, forsvinder kontrolpanelerne, hver gang du klikker på og holder en kontrolknap inde. Kontrolpanelet kommer tilbage, når knappen slippes. POINTER ONLY: Denne display-funktion giver dig mulighed for at bruge viseren til at pege på forskellige skærm-punkter som f.eks. under en præsentation (etc.). Hvis du klikker på POINT ONLY SET, vil skærmdisplayet forsvinde med undtagelse af viseren og en EXIT-knap. Hold knappen inde på fjernbetjeningen, hvis du vil “fryse” viseren.

Indstillinger og justeringer DEMO: Denne display-funktion aktiverer et program, der forklarer forstærkerens forskellige funktioner. Bemærk venligst, at når programmet kører, vil det erstatte tidligere lagret data (som f.eks. surroundlyd-parametre) med data fra programmet. Du bør derfor kun bruge DEMO-funktionen, når der ikke er nogen data i hukommelsen eller når gen-skrivning af eksisterende data ikke har nogen betydning. Klik på START for at aktivere programmet. Klik to eller tre gange på knappen på fjernbetjeningen eller sluk for forstærkeren, når du vil stoppe programmet. IR OUTPUT: Når denne indstilles til OFF, sendes signalerne kun fra IR OUT-jacken på bagsiden. Der vil ikke blive sendt nogen IR-signaler fra IR-repeateren på forpladen. Når IR OUTPUT er indstillet til OFF, vil “IR OFF” komme frem i hovedmenuen. IR OUTPUT skal normlt indstilles til ON. Justering af skærmdisplayets position Den grafiske positions-funktion (GRAPHIC POSITION) giver dig mulighed for at foretage finjusteringer af den generelle position af skærmdisplayets kontrolpanel. 1 Klik på FUNCTION i hovedmenuen. FUNCTION SELECT-menuen kommer frem. 2 Klik på TV SET. 3 Klik på GRAPHIC POSITION SET. Skærmen for positionsjustering kommer frem. TV IR SET TV MONITOR SET Hvordan man går tilbage til hovedmenuen Klik på EXIT. Hvordan man går til den tidligere menu Klik på RETURN. GRAPHIC POSITION RETURN SET EXIT Skærmen for positionsjustering kommer frem. V B b v EXIT Klik på rammen for at justere positionen, så du lige kan se det øverste, det nederste og højre og venstre kant af rammen. 4 Klik på EXIT. Hvordan man går tilbage til hovedmenuen Klik på EXIT. Hvordan man går til den tidligere menu Klik på RETURN. 39 DK