Views
2 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Anden information

Anden information Testtone • I et system med midterhøjttaler (NORMAL/WIDE/3 CH LOGIC indstillinger) Front (venstre) Front (højre) Midter 3 CH LOGIC Bag (venstre, højre) NORMAL/WIDE • I et system uden midterhøjttaler (PHANTOM indstilling) Testtonen kommer ud af front- og baghøjttalerne skiftevis. Front (venstre, højre) PHANTOM Bag (venstre, højre) 46 DK Signal, der afgives af forstærkeren, til indstilling af højttalerlydstyrken. Testtonen afgives som følger: Testtonen kommer ud af venstre fronthøjttaler, midterhøjtatleren, højre fronthøjttaler og baghøjttalerne i rækkefølge. Indeks A B C D E F G H Afbryderautomatik 25 Automatisk afspilning 37 Automatisk start 37 Bagside 8-11, 41 CD-skifter betjening 33 Dolby Pro Logic Surround 45 således får du mest ud af 28 Dolby Surroundlyd 28, 45 midterindstilling 28, 45 Effektniveau 30, 45 Fejlfinding 42 Fjernbetjening 12-21, 38 baggrundsbetjening 15 brug af 12 følsomhed 38 isætning af batterier 12 operationer unde fjernsyn 36 komponenter 16 styring af Sony komponenter 14, 16 styring af ikke-Sony komponenter 14, 16, 21 Forplade 40 Gruppering af CD-plader 33 Højttalere impedans 44 tilslutning 9 placering 9 I, J, K Inddeling af CD-plader 32 faste stationer 31 lydkilde 31 Indstilling af fjernbetjeningens følsomhed 38 højttalerlydstyrke 28, 30 lydstyrke 22 parameter 30 skærm-display 38, 39 tidsforsinkelse 29 tone 29 IR-repeater 8, 39 L M N O Lydfelt forprogrammerede 26 “skræddersyning” af 29 Lydkilde inddeling 31 valg af 22 Makro-operationer 35 Midterindstilling 28, 45 NORMAL indstilling 28, 45 PHANTOM indstilling 28, 45 3CH LOGIC indstilling 28, 45 WIDE indstilling 28, 45 Navngivning. Se Indeks NORMAL indstilling 28, 45 Optagelse 24 Overspilning. Se Optagelse P, Q Parameter 30, 45 PHANTOM indstilling 28, 45 Programmering af IR-koder 14, 16, 20 sletning af signalet 15, 18, 21 R S T U Redigering. Se Optagelse “Skræddersyning” af lydfelt 29 Scanning CD-liste 34 faste stationer 32 Søgning efter en CD-plade 34 Stationsindstilling 32 Stationsindeks 31 Surroundlyd 28, 45 Testtone 28, 46 3 CH LOGIC MODE 28, 45 Tidsforsinkelse 29, 45 Tilslutning af lydkomponenter 8 Tilslutninger højttalere 5 IR-repeater 8 lydkomponenter 8 netledning 11 oversigt 7 TV/videobåndoptagere 10 Udpakning 7 V, W, X, Y, Z Valg af lydkilde 22

Palo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi laite tulee suojata kastumiselta samoin kuin kosteudelta. Sähköiskuvaaran vuoksi laitetta ei saa avata. Jätä huolto ammattihenkilön suoritettavaksi. Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjakaappiin tms. 2 FIN VAROITUS Huomautuksia Turvallisuudesta • Jos vahvistimen sisään putoaa tai kaatuu jotakin, kytke se irti verkosta ja tarkistuta alan liikkeessä ennen kuin jatkat sen käyttöä. Virtalähteistä • Ennen kuin alat käyttää vahvistinta, varmista, että käyttöjännite on sama kuin paikallinen verkkojännite. Käyttöjännite on ilmoitettu vahvistimen takana olevassa nimikilvessä. • Vahvistin ei kytkeydy irti vaihtovirtalähteestä (verkosta) niin kauan kuin se on liitetty seinäpistorasiaan, vaikka itse vahvistimesta olisi katkaistu virta. • Jos et aio käyttää vahvistinta pitkään aikaan, kytke se irti seinäpistorasiasta. Irrota verkkopistoke ottamalla kiinni itse pistokkeesta; älä koskaan vedä johdosta. • Verkkojohto on vaihdatutettava alan liikkeessä. Sijoituksesta • Sijoita vahvistin paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto, jotta kuumuutta ei pääse muodostumaan vahvistimen sisälle ja jotta se toimisi pitkään. • Älä sijoita vahvistinta lähelle lämmönlähteitä tai paikkaan, johon aurinko paistaa suoraan tai jossa on paljon pölyä tai mekaanista tärinää. • Älä pane laitteen päälle mitään sellaista, joka saattaisi tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa laitteen joutumisen epäkuntoon. Käytöstä • Ennen kuin liität muita laitteita, katkaise vahvistimen virta ja kytke se irti verkosta. Puhdistuksesta • Puhdista pinnat ja säätimet mietoon pesunesteeseen kostutetulla pehmeällä kankaalla. Älä käytä hankaavia pesulappuja, hankauspulvereita tai sellaisia liuottimia kuten alkoholia tai bensiiniä. Jos vahvistimen suhteen ilmenee kysymyksiä tai ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyden lähimpään Sonyjälleenmyyjään.