Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Kauko-ohjaimen

Kauko-ohjaimen valmistelutoimet ja käyttö Kun ohjelmoit infrapunakoodia, suuntaa kaukoohjain vahvistimen infrapunatunnistimeen alle 10 cm etäisyydeltä ja paina kauko-ohjaimen painiketta noin 5 sekuntia, kunnes ohje “RELEASE YOUR COMMANDER” tulee näkyviin. Infrapunavastaanotin HUOM! • Joitakin infrapunakoodeja ei kenties ole ohjelmoitu hyvin vaikka “RELEASE YOUR COMMANDER” tulee näkyviin TV-ruutuun. Yritä ohjelmoida ne uudelleen. Jos ohjelmointi ei vieläkään onnistu, suorita sivun 20 luvussa “Muiden infrapunakoodien (IR) ohjelmointi (käyttäjän infrapunasäätö)” mainitut toimenpiteet. • Joillakin muiden valmistajien TV-vastaanottimilla ZOOMpainikkeen ohjelmointi ei onnistu. Käytä kyseiseen toimintoon tällöin TV:n varusteisiin kuuluvaa kaukoohjainta. Pidä kauko-ohjain suunnattuna vaakasuorassa infrapunakoodin tunnistimeen, kunnes koodi on ohjelmoitu. Jos kauko-ohjainta kallistetaan tai siirretään ohjelmoinnin aikana, infrapunakoodi ei ohjelmoidu oikein. Muutto muun valmistajan TV-vastaanottimesta Sony TVvastaanottimeen Liitä vahvistimen MONITOR OUT -liitin Sony TVvastaanottimen VIDEO 1 -tuloliittimeen. Suorita vaiheet 1-3 ja näppäile sitten SONY TV vaiheessa 4. 7 Toista tätä toimenpidettä muille TV-ruudussa näkyville painikkeille. Jos infrapunakoodia ei ole ohjelmoitu oikein, infrapunakoodin säädön merkkivalo vilkkuu. Päävalikon palauttaminen Näppäile EXIT. Aikaisemman valikon palauttaminen Näppäile RETURN. TV:n infrapunakoodien poistaminen Näppäile CODE CLEAR. • Tietyn infrapunakoodin poistaminen 1 Näppäile SINGLE IR CODE CLEAR. 2 Näppäile se painike, joka halutaan poistaa. “Are you sure?” tulee näkyviin varmistusta varten. 3 Näppäile YES, kun haluat poistaa koodin. “CODE CLEAR!” tulee näkyviin näyttöön. Jos haluat lopettaa ennen kuin koodi on poistettu, näppäile NO. Poista toiset koodit toistamalla vaiheita 2 ja 3. • Kaikkien TV:n infrapunakoodien poistaminen 1 Näppäile TV IR CODE CLEAR. “Are you sure?” tulee näkyviin varmistusta varten. 2 Poista koodit näppäilemällä YES. “CODE CLEAR!” tulee näkyviin näyttöön. Jos haluat lopettaa ennen kuin koodi on poistettu, näppäile NO. • Kaikkien infrapunakoodien poistaminen 1 Näppäile ALL IR CODE CLEAR. “Are you sure?” tulee näkyviin varmistusta varten. 2 Poista koodit näppäilemällä YES. “CODE CLEAR!” tulee näkyviin näyttöön. Jos haluat lopettaa ennen kuin kaikki koodit on poistettu, näppäile NO. 15 FIN

Kauko-ohjaimen valmistelutoimet ja käyttö Audio/videolaitteen rekisteröinti Sony audio/videolaitteen rekisteröinti Jos Sony audio/videolaitettasi voidaan säätää infrapunakauko-ohjaimella, liitä laite alla näytettyihin liittimiin. Rekisteröinti ei ole tarpeen. Vahvistimen liittimet Liitettävä laite VIDEO 1 Sony videonauhuri 3 (VHS) VIDEO 2 Sony videonauhuri 1 (BETA) VIDEO 3 Sony videonauhuri 2 (8 mm) LD Sony kuvalevysoitin SATL Sony satelliittidekooderi TUNER Sony viritin DAT/MD Sony DAT-dekki Rekisteröinti CD Sony CD-soitin (CD 1) TAPE Sony kasettidekki MONITOR Sony TV S Seuraavissa tapauksissa Sony-laite on rekisteröitävä O U • Liitettäessä Sony MD-dekki liittimiin DAT/MD. N D • Liitettäessä CONTROL -A1 yhteensopiva Sonyaudiolaite. • Liitettäessä Sony-laite muuhun kuin edellä mainittuun sille varattuun liittimeen (esim. liitettäessä Sony kuvalevysoitin liittimiin VIDEO 3). • Muutettaessa muu kuin Sony audio- tai videolaite Sony-laitteeseen. HUOM! • Jos videonauhurissa on COMMAND CODE -valintakytkin (videonauhurille 1, 2 tai 3), aseta kytkin sopivaan asentoon. • Jos CD-vaihtajassasi on COMMAND MODE - valintakytkin (CD 1, 2 tai 3:lle), se tulee tavallisesti pitää asennossa “CD1”. Jos CD-soittimessa kuitenkin on VIDEO OUT -liittimet, aseta COMMAND MODE asentoon “CD2” tai “CD3” (“CD3” käytetään vain tehtäessä CONTROL -A1 liitännät). 16 FIN Muiden kuin Sony audio/videolaitteiden rekisteröinti Jos liität muun valmistajan audio- tai videolaitteen, niiden infrapunakoodit on ohjelmoitava ennen kuin niitä voidaan säätää vahvistimen kautta. Voit ohjelmoida 120 koodia käyttäjän infrapunakoodit mukaanluettuina; kuitenkin nauhoitetun koodin tyypistä riippuen maksimiraja saattaa olla alle 100. Seuraavissa tapauksissa 120 koodin ohjelmoiminen saattaa olla vaikeaa tai mahdotonta: • Ohjelmoitaessa erityisten kauko-ohjainten, kuten korttimaisten kauko-ohjainten tai kodin koneiden, kuten ilmastointilaitteiden, infrapunakoodeja. • Ohjelmoitaessa kauko-ohjaimista, joiden paristot ovat heikot. • Ohjelmoitaessa sellaisia infrapunakoodeja, jotka on ohjelmoitu ohjelmoitavaan kauko-ohjaimeen (siis sellainen infrapunakoodi, jota alunperin ei ole kyseisessä kauko-ohjaimessa). 1 Näppäile FUNCTION päävalikosta. 2 Näppäile IR SET. FUNCTION 3 Näppäile haluttu toiminto. ALL OFF VOL + – SUB USER 0 ( ) p P = + FUNCTION SELECT VIDEO 1 DAT/MD VIDEO 2 CD VIDEO 3 TUNER L D PHONO SATL TAPE MACRO 1 MACRO 2 IR SET IR CODE SETTING EXIT VIDEO 1 Sony VTR3 VIDEO 2 Sony VTR1 VIDEO 3 Sony VTR2 LD Sony LD SATL Sony DBS DAT/MD Sony DAT CD Sony CD1 TAPE Sony TAPE TUNER Sony TUNER RETURN EXIT