Views
7 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Perustoiminnat

Perustoiminnat Nauhoitetun äänen tarkkailu nauhoitettaessa 3-päisellä kasettidekillä 1 Näppäile EXIT. 2 Näppäile FUNCTION päävalikosta. 3 Näppäile TAPE. Nauhoituksen lopettaminen Näppäile p nauhoituslaitteesta. Päävalikon palauttaminen Näppäile EXIT. HUOM! • Nauhoituslaitteesta ei tule ääntä vaikka sen säätöseinämän kaikki painikkeet toimivat. • Jos RECORDER näppäillään nauhoituksen aikana, nauhoittuva lähde katkeaa. • Kun poistut REC EDIT -valikosta näppäilemällä FUNCTION, SOUND tai EXIT, nauhoitus jatkuu, mutta säätö palaa toistolaitteen puolelle, vaikka aiemmin on näppäilty RECORDER. • Jos avataan FUNCTION SELECT -valikko ja näppäillään toinen ohjelmalähde nauhoituksen aikana, tämä uudelleen valittu ohjelmalähde nauhoittuu. • Joissakin kasettidekeissä on painettava yhtäaikaa painiketta r REC ja ( nauhoituksen aloittamiseksi. Kun haluat käyttää ruutunäyttöä, ohjelmoi nauhoitussignaali luvun “Muun kuin Sony audio/videolaitteen rekisteröinti” (sivut 16-19) vaiheiden 1-7 mukaisesti sekä Sony että muille kuin Sony-laitteille. • Takaseinän TAPE-liittimistä tulevaa äänituloa ei voi nauhoittaa nauhoituslaitteella. • Kun nauhoitetaan DAT/MD REC OUT -liittimiin liitetyllä DAT- tai MD-laitteella, äänisäädöt eivät vaikuta nauhoitukseen. Uniajastimen käyttö Vahvistin voidaan säätää katkaisemaan virta automaattisesti ohjelmoituna aikana. 1 Näppäile FUNCTION päävalikosta. 2 Näppäile SLEEP. FUNCTION SELECT VIDEO 1 DAT/MD VIDEO 2 CD VIDEO 3 TUNER L D PHONO SATL TAPE MACRO 1 MACRO 2 SLEEP 3 Näppäile TIMER toistuvasti ja säädä näin uniajastimen toiminta-aika. Ajastin muuttuu seuraavalla tavalla: SLEEP TIMER SETTING HOUR RETURN MIN SEC 2 : 00 : 00 SLEEP – + EXIT EXIT n 2:00:00 n 1:30:00n 1:00:00 n 0:30:00 n OFF Aika voidaan ohjelmoida vapaasti Näppäile + tai – muuttaaksesi uniaikaa 1 minuutin vaihein. Aika voidaan ohjelmoida jopa 5 tuntiin saakka. Päävalikon palauttaminen Näppäile EXIT. Aikaisemman valikon palauttaminen Näppäile RETURN. Kun uniajastin on säädetty “SLEEP” näkyy päävalikon vasemmassa yläkulmassa. SLEEP FUNCTION ALL OFF Voit tarkistaa paljonko aikaa on jäljellä vahvistimen virran katkeamiseen Näppäile FUNCTION ja sitten SLEEP. Jäljellä oleva aika tulee näkyviin ruutunäyttöön. 25 FIN

Äänikenttien käyttö Esittely 26 FIN TA-VE800G:ssä on useita ympäristötilaominaisuuksia, joiden avulla voit kuunnella eri lähteitä ympäristötilatehosteella. Lisänä on säädettäviä ominaisuuksia, joiden avulla voit säätää äänen mieleiseksi. Esiohjelmoidun äänikentän käyttö Katso lukua “Ennalta ohjelmoitujen äänikenttien käyttö” tältä sivulta. Tässä luvussa kuvataan äänikenttien esilleotto ja kunkin äänikentän ominaisuudet. Dolby Pro Logic -ympäristötilaäänen hyväksi käyttö Katso lukua “Dolby Pro Logic Surround-äänen hyväksikäyttö” sivulta 28. Tässä luvussa kerrotaan miten säädetään kaiutinjärjestelmän taso ja PRO LOGIC -äänikentät. Dolby Surround -järjestelmällä nauhoitetut ohjelmat löytyvät pakkauksessa olevasta merkinnästä Joissakin videoissa ja laserlevyissä saattaa kuitenkin olla Dolby Surround -tehoste, vaikka siitä ei löydy merkintää pakkauksesta. Oman äänikentän luominen Katso lukua “Äänikenttien säätäminen” sivulta 29 ja säädä sävy ja ympäristöominaisuudet. Lisätietoja ympäristöäänestä Katso lukua “Sanasto” sivuilta 44 ja 45. Ennalta ohjelmoitujen äänikenttien käyttö Voit käyttää hyväksesi ympäristötilaääntä valitsemalla jonkin ennakkoon ohjelmoiduista äänikentistä, joka sopii soitettavalle ohjelmalle. 1 Samalla kun toistat ohjelmalähdettä, näppäile SOUND päävalikosta. S O U N D 2 Valitse halutuntyyppinen äänikenttä näppäilemällä äänikentän laji. Aikaisemmin valittu muoto kytkeytyy automaattisesti. 3 Näppäile toistuvasti MODE valitaksesi halutun muodon kyseisestä lajista. Katso seuraavaa taulukkoa. MODE Basson korostus Näppäile BASS BOOST ON. Päävalikon palauttaminen Näppäile EXIT. FUNCTION ALL OFF VOL + – SUB USER 0 ( ) p P = + SOUND FIELD SELECT PRO LOGIC MOVIE MUSIC 1 SOUND FIELD BASS BOOST MUSIC 2 SPORTS GAME SOUND FIELD SELECT PRO LOGIC MOVIE MUSIC 1 SOUND FIELD BASS BOOST ON ON MUSIC 2 SPORTS GAME OFF OFF VOL + – EXIT VOL + – EXIT