Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Edistynyt käyttö

Edistynyt käyttö Useamman laitteen käyttö perätysten automaattisesti (makrosoitto) Makrotoimintojen (1 ja 2) avulla voit liittää jopa kahdeksan infrapunakoodia perättäisessä järjestyksessä yhtenä koodina tapahtuvaa toteutusta varten. Infrapunakoodit voidaan määritellä sekä esivirittyjen koodien että käyttäjän infrapunakoodilistasta. Makrotoiminto toteutetaan sitten joko manuaalisesti (valitsemalla FUNCTION SELECT -valikosta) tai automaattisesti (määrittelemällä ne AUTO START SETTING -valikossa (katso s. 37). 1 Näppäile FUNCTION päävalikosta. FUNCTION SELECT -valikko tulee näkyviin. 2 Näppäile MACRO. MACRO PLAY SETTING -valikko tulee näkyviin. FUNCTION SELECT 5 Ota ? tai / kohtaa näppäilemällä näkyviin kyseisen painikkeen infrapunakoodit. Infrapunakoodit, jotka on tallennettu eri laitteille FUNCTION SELECT -valikossa ja käyttäjän infrapuankoodivalikon infrapunakoodit näkyvät viiden ryhmissä ruudun oikealla puolella. Komentojen välissä olevan aikaviiveen määrittely Ota kohtaa ? tai / näppäilemällä esille aikaviivekomennot (WAIT 10s, WAIT 5s ja WAIT 1s). Kaikkien laitteiden virran katkaisun infrapunakoodin määrittely Näppäile kohtaa ? tai / toistuvasti, kunnes ALL OFF tulee näkyviin. HUOM! Jos makro on valittu automaattista toteutusta varten käynnistyksessä AUTO START -toiminnon kanssa (katso s. 37), ALL OFF -toimintoa ei voi valita kyseiselle makrolle. 6 Näppäile haluttu infrapunakoodi. Infrapunakoodin nimi tulee näkyviin valaistuun makrovaihenumeroon ja seuraava makrovaihenumero valaistuu. 7 Vaiheita 5 ja 6 toistamalla voidaan ohjelmoida yhteensä 8 infrapunakoodia. 3 Näppäile MACRO 1 tai 2. MACRO EXIT Tallennetun ifrapunakoodin poistaminen 1 Näppäile poistettavaa koodia niin, että se valaistuu. 2 Näppäile kohtaa ? tai / toistuvasti, kunnes NO SET tulee näkyviin ruudun oikealle puolelle. 3 Poista vaiheessa 1 valaistu infrapunakoodi näppäilemällä NO SET. MACRO 1 2 3 4 5 6 7 MACRO PLAY SETTING 1 2 COMMAND WAIT 10s WAIT 5s WAIT 1s ALL OFF NO SET ? 8 RETURN EXIT 4 Näppäile makrovaihenumero 1. Tämä on ensimmäinen infrapunakoodi makrojärjestyksessä. MACRO 1 NO SET 2 3 4 5 6 7 MACRO PLAY SETTING 1 2 NO SET ? 8 RETURN EXIT / COMMAND WAIT 10s WAIT 5s WAIT 1s ALL OFF / Infrapunakoodien tallennus hajajärjestyksessä 1 Näppäile numeroitua makropainiketta. 2 Näppäile kohtaa ? tai / toistuvasti, kunnes haluttu infrapunakoodi tulee näkyviin ruudun oikealle puolelle. 3 Näppäile infrapunakoodi. Makron toteuttaminen 1 Näppäile FUNCTION päävalikosta. FUNCTION SELECT -valikko tulee näkyviin. 2 Näppäile MACRO 1 tai MACRO 2. Määritettyjen infrapunakoodien toteutus alkaa automaattisesti. FUNCTION SELECT MACRO 1 MACRO 2 EXIT 35 FIN

Audiolähteiden kauko-ohjaus ilman TV:tä (valaistu säätövilkku) Valaistu säätövilkku (tai vilkku) mahdollistaa audiolähteiden säätämisen ilman TV:n ruutunäyttöä. Säätö tapahtuu käyttämällä ainostaan kauko-ohjainta ja vahvistimen etuseinää. Kun painat suunnan säätöpainiketta, etuseinän merkkivalot syttyvät perätysten. Näiden valojen avulla voit valita ja säätää vahvistimen näytössä näkyviä toimintoja. 1 Näppäile FUNCTION päävalikosta. FUNCTION SELECT -valikko tulee näkyviin. Säädöt ja asetukset 2 Näppäile SET UP. SET UP 3 Näppäile FLASHER ON. SET UP AUTO PLAY FLASHER IR OUTPUT AUTO OSD ERASE POINTER ONLY DEMO FEELING RETURN ( ) 36 FIN FUNCTION SELECT EXIT EXIT 4 Näppäile audio-ohjelmalähdettä FUNCTION SELECT -valikosta. 5 Katkaise virta TV-näyttöpäätteestä näppäilemällä TV:n virrankatkaisun kuvatunnusta. HUOM! Vilkkutoimintoa varten oleva TV:n virrankatkaisun kuvatunnus näkyy vain valittaessa audio-ohjelmalähde. ON SUB OFF USER 0 p P = + 6 Paina suunnan säätöpainikkeen vasenta tai oikeaa puolta. Valitun ohjelmalähteen eri toiminnot tulevat näkyviin näyttöön joka kerta, kun painat suunnan säätöpainiketta. Etuseinän käyttöpainiketta vastaava merkkivalo syttyy myös. Alla on näytetty kullakin ohjelmalähteellä käytettävissä olevat toiminnot. Ohjelmalähde Toiminto DAT/MD = ( + p CD = ( + p TUNER PRESET– PRESET + PHONO Ei näyttöä TAPE 0 ( ) p Kaikki lähteet INPUT SELECT, ALL OFF, TV ON, VOLUME –, VOLUME +, MUTE 7 Näppäile kauko-ohjainta, kun haluttu toiminto tulee näkyviin. Toisen ohjelmalähteen valinta 1 Näppäile kauko-ohjainta, kun INPUT SELECT näkyy näytössä. 2 Siirrä kauko-ohjain vasemmalta oikealle. Eri ohjelmalähteet näkyvät näytössä yksi kerrallaan. Jos valitset kuvalähteen, TV-vastaanotin kytkeytyy automaattisesti. Vilkkutoiminnon lopettaminen Näppäile kauko-ohjainta merkinnän TV ON näkyessä näytössä tai valitse videolaite. HUOM! Jos “ALL OFF” valitaan vilkkumuodolla,vahvistin kytkeytyy vilkkumuodolle, kun sen virta kytketään seuraavan kerran. Vahvistin kytkeytyy tavalliseen tapaan kuitenkin, jos jokin laite on säädetty automaattiselle käynnistykselle (katso s. 37).