Views
7 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Hur fjärrkontrollen

Hur fjärrkontrollen görs klar Batteriernas isättning i fjärrkontrollen 3 Stäng locket: Att undvika störningar som orsakas av Batteriernas livslängd 12 S 1 Öppna locket på fjärrkontrollens undersida: 2 Sätt i två batterier R6 (storlek AA) med polerna vända åt korrekt håll: batteriläckage och korrosion Ta ur batterierna när fjärrkontrollen inte skall användas under en längre tidsperiod. • Vid normalt bruk beräknas batteriernas livslängd till ca. tre månader när fjärrkontrollen drivs med Sonys batterier SUM-3 (NS), och till ca. sex månader när den drivs med Sonys alkaliska batterier AM-3 (NW). R6-batteriernas livslängd kan understiga tre månader, beroende på att fjärrkontrollen brukar batterispänning också när den tas i handen och riktas mot menyn på bildskärmen. Livslängden beror hur fjärrkontrollen hanteras. • Utsätt inte fjärrstyrningsgivaren för solsken eller starkt ljus. Det kan resultera i fel vid fjärrstyrning. Fjärrstyrning med medföljande fjärrkontroll Den medföljande fjärrkontrollen används för att styra i stort sett alla funktioner på förstärkaren. Fjärrstyrningen är enkel: tryck in mitten på styrknappen på fjärrkontrollen för att ta fram huvudmenyn på tv:ns bildskärm. Tryck sedan på lämplig pil på PUSH ENTER på fjärrkontrollen för att flytta handen på bildskärmen i den pilens riktning. Rikta handen med pekfingerspetsen pekande på önskad ikon/rad på menyn, tryck in och släpp genast upp styrknappen på fjärrkontrollen för att klicka på önskad ikon/rad på menyn. Tomt fält S O U N D Styrknapp med PUSH ENTER för riktningsval FUNCTION Hand VOL + – SUB USER 0 ( ) p P = + PUSH ENTER Påslag av förstärkare Tryck en eller två gånger på styrknappen på fjärkontrollen för att slå på förstärkaren. M ALL OFF m

Hur fjärrkontrollen görs klar Praktiska råd angående hantering • Var noga med att inte blockera sändaren under pågående fjärrstyrning: Var noga med inte blockera detta område när fjärrkontrollen hålls i handen. 30° • Håll fjärrkontrollen i handen med styrknappen vänd uppåt enligt nedanstående illustration: Fjärrstyrningsstrålar • Hur menyn släcks: flytta handen på menyn till det tomma området på menyn och tryck in mitten på styrknappen och släpp upp knappen. • Var noga med att rikta fjärrkontrollen rakt mot fjärrstyrningsgivaren på förstärkaren. Rikta den inte mot tv:n. • Placera förstärkaren nära (intill eller under) tv:n: FUNCTION ALL OFF S O U N D M m VOL + – SUB USER + ( ) 0 p P = 8m or less 8m eller kortare 30° 13 S